گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی بگویند شاه را بکش، می کشی؟ گفتم اگر فیلم نیکوی باانجام گرفت، بله! • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

روز گذشته، درددلی از سوی بهروز وثوقی گیمگر مشهور سینمای پیش از انقلاب، در صفحه اینستاگرامش منتشر انجام گرفت که بازتاب وسیعی در میان اهالی سینما داشت. اصل جمله این بود که دل او، به قدری برای ایران تنگ انجام گرفته که پایان ذهن و فکر او، یاد خاطره های کشورمان اســـــت. وثوقی اما سالهاســـــت که این آرزو را آشکارا بیان می کند.

به نقل سرویس فرهنگ و هنر «انتخاب»، یادداشت بهروز وثوقی و بروز واکنش های اهالی سینما، باعث انجام گرفت بار دیگر مصاحبه ی ۱۱ سال گذشته «انتخاب» با «بهروز وثوقی» در فضای مجازی منتشر شود. ۱۱ سال قبل، یعنی خرداد ۱۳۸۶، طی تماس سرویس فرهنگ و هنر «انتخاب» با بهروز وثوقی گیمگر مشهور سینمای پیش از انقلاب، او پذیرفت که سوالات خوانندگان «انتخاب» در قالب یک مصاحبه با او مطرح شود.

این مصاحبه، در همان ایام حواشی زیادی را موجب انجام گرفت و حتی بروز برخی واکنش های سیاسی را در پی داشت. به درخواســـــت مخاطبان «انتخاب»، بار دیگر این مصاحبه با بهروز وثوقی را در ادامه می آوریم:

انتخاب: جناب آقا وثوقی، آیا اخبار روز ایران را پیگیری می کنید؟

بهروز وثوقی: من از طریق اینترنت پایان مسائل واخبار روز ایران را دریافت میكنم و مطمئنا از هر لحظه كه در وطنم میگذرد با هشدار هستم.

انتخاب: سایت انتخاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

بهروز وثوقی: «انتخاب» را می خوانم، سایت نیکو و نسبتاً معتدلی اســـــت و افزایش رویدادها دست نخست اســـــت.

انتخاب: جناب آقا وثوقی! انقلاب که انجام گرفت شما کجا بودید؟

بهروز وثوقی: من در امریكا بودم. خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود. دوماه قبل از وقوع انقلاب من برای ساخت فیلمی با جناب آقا زرین دست به آمریکا رفتم وقتی که این فیلم را گیم انجامم، انقلاب انجام گرفت. بعد از آن هم فکر انجامم که اوضاع معقولی برای بازگشت نیست و بدین ترتیب تا به حال ماندگار انجام گرفتم.

انتخاب: فیلمی كه در هنگام انقلاب در خارج مشغول به گیم در ان بودید كدام بود و ایا فیلم موفقی از اب در امد؟

بهروز وثوقی: من برای گیم در فیلمی به كارگردانی اقای زرین دست به امریكا امده بودم كه فیلم زیاد بدی هم از آب درامد

انتخاب: آیا پس از انقلاب تا به حال سفری به ایران داشته اید؟

بهروز وثوقی: خیر، نداشتم

انتخاب: در زمانی كه ایران تشریف داشتید به كدامیك از منطقههای ایران سفر نكردید و دوست دارید آن منطقه ها را ببینید؟

بهروز وثوقی: نزدیك به ۳۰ سال اســـــت كه در ایران نبودم ولی یادتان باانجام گرفت كه من متداوم عاشق ایرانم و از دیدن وجب به وجب آن لذت میبرم و امیدوارم كه یك روز این دیدن تحقق بپذیرد.

انتخاب: آیا دلیل خاصی برای عدم بازگشت به ایران دارید یا بطور مثال نگرانی خاصی؟

بهروز وثوقی: من نگران هیچ چیزی نیستم.

انتخاب: تا به حال از سوی مقامات ایرانی، پیغامی برای شما فرستاد انجام گرفته دائر بردعوت از شما برای بازگشت یه وطن عزیزمان ایران؟

بهروز وثوقی: بله، دعوت زیاد انجام گرفته ولی اساسی نبوده اســـــت.

انتخاب: زیادی از شخصیتهای فیلم های قبل از انقلاب هنوز در ایران یا مشغول به ایفای نقش هستند و یا به فیلمسازی مشغول هستند، اگر هم فارغ باشند به ایران رفت و آمد میكنند. با توجه به اینكه جشن ملی سینما ایران نزدیك اســـــت ایا ممکن اســـــت به ایران بازگردید؟

بهروز وثوقی: اگر دعوت حتمی بشود، شاید

انتخاب: اگر به ایران آمدید، نخستین جایی که می روید کجاســـــت؟

بهروز وثوقی: نخستین مكان مقبره پدر و مادرم اســـــت.

انتخاب: چه احساسی به شما دست می دهد وقتی در مورد شما از واژه “سوپر اســـــتار سابق” اســـــتفاده می شود؟

بهروز وثوقی: من خودم را هیچ گاه سوپر اســـــتار نمیدانم من یك گیمگر ساده سینمای مملكتم هستم.

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: حتماً می دانید شما هنوز هم در میان آقام ایران یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین گیمگران سینما هستید.  چه احساسی دارید؟

بهروز وثوقی: هموطنان من متداوم با لطف و محبت خود من را شرمنده میكنند و حتی گاهی اوقات اشك به چشمانم می اورند. آقام ایران ،آقام شریفی هستند…

انتخاب: جناب آقا وثوقی، تعداد زیادی از سوالات مخاطبان «انتخاب» به دست ما رسیده که سوالاتی که مطرح انجام گرفت نیز، از همان دسته اســـــت. خیلی از مخاطبان در مورد سالهای جوانی شما، و قبل از ورود به سینما پرسیده اند. تا تعداد سالگی در منطقهستان خوی بودید و چه زمانی به پایتخت آمدید و در كدام محله در خوی و پایتخت بزرگ انجام گرفتید؟

بهروز وثوقی: من تا شش ماهگی در خوی بودم و بعد به پایتخت امدم اوایل را به یاد ندارم ولی بعدا در خیابان خرممنطقه خانومدگی میكردم

انتخاب: از چه سالی فعالیت هنری شما اغاز انجام گرفت و ماحصل این فعالیت ها، تعداد فیلم و تئاتر اســـــت؟

بهروز وثوقی: من از سن ۱۸ سالگی فعالیت های خودم را شروع كردم و ماحصل این فعالیتها حدودا نزدیك به ۹۰ تا ۱۰۰ فیلم و سریال میباانجام گرفت

 

 

از وزارت بهداشت اخراج انجام گرفتم/ خانواده ام مخالف حضورم در سینما بود


انتخاب:چه مشاغلی در دورانی که هنوز گیمگر نانجام گرفته بودید و یا هنوز گیمگر مشهوری نانجام گرفته بودید، داشتید؟

بهروز وثوقی: بعد از اینكه دوبار در كنكور رد انجام گرفتم در اداره بهداشت شروع به كار كردم و بعد در وزارت دارایی

انتخاب: یکی از خوانندگان از شما پرسیده، جریان اخراج شما از ورات بهداشت و درگیری با یک مقام وزارت دارایی چه بوده؟

بهروز وثوقی: در اداره بهداشت بخاطر توهینی كه یكی از بازرسها در خرم دره خانومجان به من كرد درگیری بوجود امد و مرا اخراج كردند

انتخاب: تعداد برادر و خواهر دارید؟

بهروز وثوقی: چهار برادر دارم به اسامی چنگیز , بهزاد, منطقهاد و فیروز

انتخاب: جناب آقا وثوقی، از کی فهمیدید که به گیمگری علاقه دارید؟

بهروز وثوقی: زمانی بدیدن فیلمی به اسم ولگرد با شركت اقای ملك مطیعی رفتم و از انجا كه امدم بیرون احساسی در من بوجود امده بود و با دیدن تعدادین بار این فیلم، جرقه ای از گیمگری در من زده انجام گرفت

انتخاب: واکنش خانواده به علاقه شما به سینما و گیمگری چه بود؟

بهروز وثوقی: خانواده با كار من بطور كلی مخالف بودند, به صورت حتم افزایش پدرم.

انتخاب: برای نخستین گیم، چقدر دستآقا گرفتید؟

بهروز وثوقی: برای نخستین گیم،۲۰۰۰ تومان دریافت كردم

انتخاب: آیا حضرتعالی دوره ی خاصی را برای گیمگری گذراندید؟

بهروز وثوقی: من دوره بخصوصی ندیدم، فكر میكنم دوران دوبله برای من كلاس نیکوی بود

انتخاب: تعداد سال فعالیت دوبله در سینما را پیگیری می انجامید؟

بهروز وثوقی: در دوبله كه بمدت ۷ سال طول كشید

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: فیلم های پیش از انقلاب، اصولاً برای نمایش در سینما دوبله می انجام گرفته اســـــت.این مسئله باعث آزار شما نمی انجام گرفت که فرد دیگری روی چهره ی شما صحبت می کند؟

بهروز وثوقی: من ۱۰فیلم نخستیه ام را با صدای خودم گیم كردم و بعد در فیلمهای تنگسیر, سازش, گوخانومها هم صدای خودم بود و آنهایی هم كه با صدای خودم نبود بدلیل مشغله زیاد و بموقع رسیدن فیلم – بدلیل قرار دادی – من در محل دوبله نمیتوانستم حاضر باشم

 

 

در مورد همکاری مجدد با مسعود کیمیایی، فکر نمی کنم


انتخاب: برجسته ترین خاطره های شما از خانومده یادان علی حاتمی و فریدون گله و اخیرا مرحوم عزیز رفیعی چیست؟

بهروز وثوقی: همراه با خانومده یاد علی حاتمی در ایتالیا برای تهیه سر پرسوناژ و انتخاب گریمور بودم كه روزهای نیکوی بود , فریدون گله هم كه از دوستان نیکو من بود, و مرحوح عزیز رفیعی را هم افزایش در امریكا میدیدم

انتخاب: مسعود کیمیایی تعدادی پیش در یک مصاحبه گفته بود که بهروز وثوقی متداوم اصرار داشت که اسم “او” در ابتدای تیتراژ فیلم ها باانجام گرفت.

بهروز وثوقی: طبیعتا زمانی كه من با اقای كیمیایی شروع بكار كردم اسم معروفی داشتم و یاد ندارم كه هیچ تهیه كننده ای حاضر بود كه اسم من در ردیف نخست نوشته نشود ، چون تجارت را هم در نظر میگرفتند و اصولا من در قرارداد ذكر میكردم در مورد نوشتن نام در ردیف نخست، وگر نه كار نمیكردم

انتخاب: شما و اقای كیمیایی خالق شاهكارهایی بینظیری همچون قیصر , داش آكل , خاك و گوخانومها بودید ایا اگر به ایران بازگشتید این تیم طلایی مجدد با هم فیلم خواهند ساخت؟

بهروز وثوقی: در مورد همكاری مجدد فكر نمیكنم

انتخاب: تعدادی پیش جناب آقا کیمیایی سفری به آمریکا داشتند، ایا باهم ملاقاتی داشتید؟

بهروز وثوقی: نه خیر ، ایشان را ندیدم.

بهروز وثوقی : مسئولین دعوت کنند، به ایران می آیم/ می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم، نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: بازگردیم به “قیصر”، تصور می کنم فیلم «قیصر» اثری بود که جامعه را به تکاپو داشت و فکر می کنم، از آنجا بود که اسم بهروز وثوقی به عنوان یک گیمگر مطرح سینما، به گوش می رسید، واکنش آقام به فیلم “قیصر” چه بود ؟

بهروز وثوقی: قیصر بدلیل اینكه نقطه ضعف اجتماعی بود مورد اســـــتقبال آقام قرار گرفت و بعد از آن هم افزایش فیلمهای من از فروش نیکوی برخوردار بودند

انتخاب: اگر اشتباه نکنم، حضرتعالی برای گیم در گوخانوم ها و آن نقش، کارهای متفاوتی انجامید که بعضاً زیاد دشوار بود

بهروز وثوقی: نیکو هر گیمگری برای رسیدن به نقشی باید تلاش زیادی بكند و من هم همین همینكار را كردم.

انتخاب: گوخانوم ها، قطعا یکی از بهترین فیلم های شما محسوب می شود،چه انجام گرفت که این فیلم توقیف انجام گرفت؟

بهروز وثوقی: داســـــتان از ابتدا شکل سیاسی داشت. به همان شکل گیم انجام گرفت که نوشته انجام گرفته بود. هیات سانسور وقت، ایراد خاصی ندیدند ولی بعدا که آقام دیدند و تفسیر خاصی انجامند، فیلم توقیف انجام گرفت. اگر دقت انجامه باشید، همه کارهای من با هم فرق دارد .این هم یکی ازکارهای من بود که با کارهای دیگر من متقاوت بود از آنجا که هر گیمگر سعی می کند کارهای متفاوتی انجام دهد. من هم می خواســـــتم کارهای غیرمتعارف بکنم. تنها گوخانومها نبود که از نظر کار گیمگری غیرمتعارف بود. گوخانومها کارزیاد زیاد مشکلی بود ، اگر دراین فیلم موفق نمی انجام گرفتم، سابقه ام حرفه ای به هم می خورد و تلاشم این بود که موفق بشوم . به همین خاطر شش تا هشت ماه طول کشید تا خودم را به آن نفش نزدیک کنم…..

 

 

ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک


انتخاب: آیا در فیلم هایی که گیم می انجامید، سانسوری هم از سوی حکومت شاه صورت می گرفت، فکر می کنم برای خیلی از فیلمها از جمله گوخانوم ها سانسور زیادی شده اســـــت.

بهروز وثوقی: بله همینطور اســـــت

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: در فارویتیی که تعدادی پیش با سینما دوستان سان فرنسیکو داشتید گفتید که در زمان حکومت شاه، به دلیل برخی آثارم از جمله “گوخانوم ها” مورد آزار و اذیت قرار گرفتید و حتی گفتید که به ساواک احضار انجام گرفتید. ماجرا چه بود؟

بهروز وثوقی: ما برای فیلم گوخانومها، مجبور به تغییر تکمیل ۳۰ دقیقه از فیلم انجام گرفتیم.این فیلم ابتدا نامش «تیرباران» بود، اما دستور آمد که باید نامش عوض شود.یک مسئله دیگر هم بود که می گفتند، «دلیل در «گوخانوم ها» برای یک دزد این همه پاسبان می آید؟» به صورت حتم ما هم پاسپانها را کم انجامیم!

برای همین فیلم، یک روز یک اقایی به من خانومگ زد ، آدرس داد و گفت، فردا تایم ۸ صبح بیا در خانه ای در خیابان گلستان.من به آنجا رفتم، یک نفر در انجا بود.مرا در اتاقی برد که فقط یک صندلی داشت.به من گفت این مکان بنشین الان کسی که با شما کار دارد، پیدایش می شود.اما فرد مورد نظر تا تایم ۴ بعد از ظهر نیامد و من عصبانی انجام گرفتم و گفتم آقا ما کاروخانومدگی داریم، اما او گفت: این اقا جلسه داشته و دارد می آید.

فرد مذکور بالاخره در تایم۶٫۷ آمد.یک آدم زیاد لاغر و نحیفی بود.نخستین سوالش از من این بود که دلیل در این فیلم گیم انجامه اید؟گفتم دلیل خاصی ندارد من فیلمهایی با موضوع متفاوت را گیم می کنم.او گفت : اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر موضوع متفاوت و نیکوی داشته باانجام گرفت بله این کار را می کنم.او گفت، نه خیر، اشتباه می کنی!

آن فرد به من گفت، ما برای شما احترام قائلیم ، اما این کارها را نکن.مثلاً یکی از یک میلیون کاری که می توانیم بکنیم آن اســـــت که تایم ۱۲ شب با کامیون روی ماشینت برویم و بکشیمت.شیشه ی مشروبی هم در ماشینت می گذاریم که روخانومامه ها و آقام بگویند، گیمگر نیکو سینما در حالت مستی رانندگی انجام و آقا.آنروز گذشت، اما من تا ۸ ماه بعد از آن قضیه، هر وقت کامیونی در پشت سرم می دیدم، آنقدر گاز می دادم و کوچه پس کوچه می رفتم که خطر از بین برود (با خنده)

انتخاب: آیا پیش از این قضیه و یا پس از آن هم، چنین مزاحمت هایی بود؟

بهروز وثوقی: نه فیلمها روال ساده تری بخود گرفت و افزایش خانوادگی و كمتر سیاسی انجام گرفته بودند

انتخاب: زیادی از كارهای شما به عنوان شاهكارهای تاریخ سینمای ایران ثبت انجام گرفت. سوته دلان” هم یکی از گیم های درخشان شماســـــت، این را قبول دارید؟

بهروز وثوقی: عنوان شاهكار برای فیلمهای من را نمیدانم ، برای من قضاوت آقام در درجه نخست قرار دارد

انتخاب: سعید راد در فارویتیی از اختلاف نظر تخصصی با شما نقل کرد گفته، اومی گوید: با بهروز وثوقى اختلاف نظر داشتم. او معتقد بود كه گیمگر، ابتدا به ساكن یك چیزهایى در درونش هست كه آن را به نقش محوله اضافه مى كند. من مخالف بودم و مى گفتم كاراكتر را مولف خلق مى كند و گیمگر باید به عنوان یك عامل ابزارى و اجرایى، با درگیرى حسى با آن نقش، در اختیار كارگردان باانجام گرفت؛ ایا میتوانیم خلاصه موفقتر بودن شما در اثر هایی كه خلق كردید را در این اختلاف تفكر خلاصه كنیم؟

 

 

مجبور بودم فیلم تجاری گیم کنم


بهروز وثوقی: با سعید راد رابطه نزدیكی نداشتم و نمیدانم راجع به چه موضوع صحبت كردند اما معتقدم هر گیمگری برای رسیدن به نقشهایش، راهها و سلیقه ای بخصوص پیدا میكند.

انتخاب: سعید راد در بخش دیگری از مصاحبه می گوید: منكر اســـــتعداد بهروز وثوقى نیستم، اما واقعاً اگر كیمیایى نبود، او چه وضعیتى داشت؟، نظر شما در این مورد چیست؟

بهروز وثوقی: این اقای سعید راد از خودشان نپرسیدند كه اگر بهروز وثوقی نبود ، انوقت قیصر چه وضعیتی پیدا میكرد

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: یکی از انتقاداتی که به شما هست این اســـــت که شما در اوج کارتان رفتید و «لیلى و مجنون» یا «ممل آمریكایى» و «ماه عسل» و «بت شكن را گیم انجامید، آیا این کار دلیلی داشت؟

بهروز وثوقی: من اجبارا باید فیلمهایی تجارتی را هم گیم میكردم كه تهیه كننده از نظر مالی تامین شود كه بتواند فیلم درست تری را سرمایه گذاری كند.

انتخاب: بعضی از اثارهای نمایشی اثرهای سوء فرهنگی در جامعه ها داشته و دارد، از جمله بنا به امار بعد از پخش فیلم قیصر ۱۰ میلیون جفت كفش به علت خواباندن پاشنه یكسال زودتر ازموعد عمر كرده و دور انداخته انجام گرفته این پدیده تا كنون نیز ادامه دارد. زیادی این مسئله را تاثیر سوء فیلمهای از نوع قیصر میدانند ، نظر شما چیست؟

بهروز وثوقی: راجع به خواباندن پاشنه كفش و میلیون جفت زباد رویدادی ندارم این یكی از عادتهای این نوع نقشها بود و من هم اجرا كردم. فیلمهای من اثار مثبت هم داشته مثلا بعد از نمایش گوخانومها نامه های فراوانی به دستم رسید كه در آن مادر ، برادر، یدر و خواهر معتادین از من تشكر میكردند دلیل كه عزیزانشان را در فیلم دیدند و تصمیم به ترك گرفتند.

انتخاب: با کدام یک از گیمگران سینمای پیش از انقلاب رابطه دارید؟ آیا رویدادی از اقای ملک مطیعی دارید؟

بهروز وثوقی: بله ازاقای ناصر ملك مطیعی رویداد دارم ایشان را هم دوست دارم و هم در ارتباط هستم اقای مشایخی هم همینطور .

از من خواســـــتند خودم را اسراییلی معرفی كنم ،  گفتم من ایرانیم و افتخار میكنم و كار را با این شرط ارزانی خودشان كردم

انتخاب: از هنرپیشگان و كارگردانان مشهور هالیوود كدام یك مورد علاقه شما بود و هست و با كدام دوستی دارید؟

بهروز وثوقی: رابرت دنیرو را میپسندم و دوستی زیاد نزدیكی با خانومده یاد آنتونی كویین داشتم

انتخاب: گفته میشود شما نتوانستید به آسودهی خود را با جامعه هنری خارج از كشور از جمله هالیوود وفق دهید و در گفتگوهایی كه قبلا شما داشتید اینطور به نظر میرسد بر خلاف زیادی از هنرمندان ایرانی هالیوود از پذیرفتن نقشهایی منفی تا انجا كه میانجام گرفته خودداری كردید و كلا فرمودید نقشهای پیشنهادی در شان شما نبوده ؟ با فرض جدا دانستن یهود از صهیونیست ها به نظر شما تا چه حد فرضیه هالیوود در خدمت صهیونیستها صحت دارد

بهروز وثوقی: آن اوایل از من خواســـــتند كه خودم را اسراییلی معرفی كنم و حتی اسم بروس واسای را هم برایم انتخاب كرده بودند بهشان به صآسوده گفتم من ایرانیم و به ان افتخار میكنم و كار را با این شرط ارزانی خودشان كردم و این درست كه تا اندازه زیادی رابطه جای ضابطه و مستعدین را در هالیوود گرفته و این جایگزینی ها و كنارگذاری شایسته سالاری چیزی جدید و فقط مختص به هالیوود و این نقطه از دنیا نیست. اینطور به نظر می آید از هنرمندان ایرانی علارغم اســـــتعدادهای اســـــتثنایی كه دارند زیركانه در افزایش موارد نقشهای ضد ایرانی و نقش تروریستها و نوعا منفی به انها داده میشود و تا انجا كه ممكن اســـــت رولهای مثبت به انها داده نمیشود. چیزی كه من را زیاد خوشحال میكند این جوانهای پر اســـــتعداد و خلاقی كه ازدانشگاه ها پا به این عرصه میگذارند چه در ایران و چه در این مکان. امیدوارم روزی برسد ایرانیها در هالی وود به جایگاه والایی ارتقا پیدا كنند كه حتما پیداخواهند كرد. در مجموع من كاری بكار كسی ندارم و نمیدانم دیگران چه میكنند ولی میدانم كه من باید كار را دوست داشته باشم و انتخاب كنم حالا اگر سالها طول بكانجام گرفت.

 

 

آژانس شیشه ای و گیم پرویز پرستویی را دوست دارم


انتخاب: آیا فیلم های پس از انقلاب را پیگیری می کنید؟ چه فیلم هایی را دیده اید؟

بهروز وثوقی: خیلی زیاد نه تعداد فیلمی را دیدم آژانس شیشه ای, مارمولك و آتش بس و تعدادی دیگر كه نام انها را به یاد ندارم.

انتخاب:آیا فیلم های ژانر دفاع مقدس را هم دیده اید؟ آثاری مثل آژانس شیشه ای ابراهیم حاتمی کیا. نظرتان در مورد فیلم های این ژانر چیست؟

بهروز وثوقی: فیلم آژانس شیشه ای را پسندیدم بخصوص گیم یكدست اقای پرستویی را

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب:بهترین فیلم ساخته انجام گرفته بعد از انقلاب به نظر شما کدام اســـــت؟

بهروز وثوقی: فیلم “زمانی برای مستی اسبها” ساخته بهمن قبادی و فیلم “باد ما را خواهد برد” ساخته عباس کیارستمی.

انتخاب: به کدامین گیمگران و همچنین کارگردانان در سینمای پس از انقلاب، افزایش علاقمند هستید؟

بهروز وثوقی: جناب آقاان پرویز پرستویی و خسرو شكیبایی

انتخاب:جناب آقا وثوقی، شنیده انجام گرفت که شما در سال هایی که در آمریکا خانومدگی می کنید، رو به عرفان آورده اید.[با توجه به آن که تصویری از شما منتشر انجام گرفت که شما را با مو و ریش بلند نشان می داد] چه انجام گرفت که به سوی عرفان رفتید؟ ایا دوری از ایران، یکی از دلایل این مسئله نبود؟

بهروز وثوقی: نخستا آن عكس مربوط به نمایش رستمی دیگر و اسفندیاری دیگر اســـــت و اینكه چطور انجام گرفت به مکتب عرفان رو اوردم متداوم دنبال گمانجام گرفته ای بودم و بالاخره در مکتب عرفان را یافتم.

انتخاب: یکی از خوانندگان گفته «موقعیت اجتماعی كه شما دارید فكر می كنم رو به عرفان اوردن و از خود گذر كردن كاری زیاد مشكل باانجام گرفت، گرچه ناممکن نیست»

بهروز وثوقی: در عرفان شما از خود گذر نمی كنید بلكه به درون خود سفر میكنید و خود را بهتر می شناسید.

اعلام آمادگی بهروز وثوقی برای سفر به ایران: می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! این اشتباه پیش نیاید، می خواهم در وطنم باشم/ وارد ایران شوم، اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / خروج من از ایران به خاطر انقلاب نبود/ ماجرای احضار بهروز وثوقی به ساواک: مامور ساواک به من گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر در فیلمی تفنگ به تو بدهند و بگویند شاه را بکش تو می کشی؟ گفتم اگر فیلم خوبی باشد، بله!

انتخاب: یکی از خوانندگاان سوال خود را اینگونه مطرح انجامه اســـــت: با توجه به این واقعیت كه به تصویر كشیدن دوران جاهلیت هر عصری چه بعد و چه قبل از اسلام ،لزوما گرایش و منویات هنرمند به ارزشهای ارائه انجام گرفته منفی و مثبت آن رولها نمیباانجام گرفت و با عنایت بدین نکته که هنرمند تنها پیام رسانی و اجرائ نقش میكند , متاسفانه قشری از جامعه كم لطفی كرده و شخص شما را نماینده فیلمهای جاهلانه دانسته و به شما انتقادهایی دارند.ایا این میتواند به این سبب باانجام گرفت كه به علت غیبت شما در سینمای بعد از انقلاب این شخصیتها در اذهان ثابت مانده و تصویر هنری شما به علت فعل و انفعالاتی كه شد نیمه اندام و ناپایان افتاد؟

بهروز وثوقی: نخستاً من فقط قیصر را كار كردم كه شخصیتی در آن زمان از جنوب منطقه ما بود و حتی در ان فیلم كه كارگردان اصرار داشت كلاه مخملی سرم بگذارم قبول نكردم. و بعد هم تصویر هنری من هیچگاه ناپایان نیفتاد بلكه كامل در ذهن همه آقام متداوم منعكس اســـــت، اگر قبول ندارید از آقام بپرسید. فراموش نكنیم كه متداوم مرغ همسایه غازاســـــت. تعدادی معدود از ما حاضر نیستیم به اصل پیامی كه مثلا در قیصر آن زمان به مخاطب داده میانجام گرفت توجه كنیم و آن را جاهلانه خطاب میكنیم اما فیلمهای وسترن و هفت تیر كشی جاهلی غربی و بخانوم بخانوم های انها را كه در بخش فیلمهای سینمایی تلویزیون ایران هنوز سهم بسزایی دارند را می پسندیم و هنوز انها را در این دوره هم مشاهده می كنیم.

 

 

خاطره شنیدنی بهروز وثوقی


انتخاب: چه خاطره جالبی از فیلمی و یا اتفاقی كه در پشت صحنه افتاده دارید؟

بهروز وثوقی: بعد از اینكه فیلم رضا موتوری اكران انجام گرفت، پیش آقام در سینما نشستم و فیلم را تا اخر تماشا كردم. وقتی فیلم به آخر رسید، آقام خیلی ها گریه میكردند .من كه تحت تاثیر احساس آقام واقع انجام گرفته بودم نخواســـــتم زودتر سینما را ترك كنم. تا دلیلغ ها روشن انجام گرفت خانم مسنی در میان جمعیت که نخست مرا دیده بود، فریاد زد :«خدا رو شكر خانومده اســـــت خدا رو شكر خانومده اســـــت.» اتفاق پشت صحنه هم اینكه در فیلم نفس بریده زیر پلی فكر میكنم پل گیشا که تاره ساخته انجام گرفته بود تعداد صحنه داشتیم. زیر این پل فیلم برداری میكردیم و من نقش یك ادم غشی را گیم میكردم .یك صحنه ای مثلا من غش كرده بودم و آقام هم دورم جمع انجام گرفته بودند، پیرخانومی با دیدن این صحنه هراسان شروع كرد به فحش دادن كه خاك عالم بر سرتون این جوان داره می میره شما ایستادین بر و بر تماشا میكنید ؟ببریدش لاقل بیمارستان!…

به صورت حتم به علت تقاضا های مكرر برای بازگو كردن از این دست خاطرات طنز گونه كه پشت صحنه اتفاق می افتاد و جریانهای دیگر پشت صحنه كه كم هم نیستند ،آن را بصورت كتاب در اختیار علاقمندان قرار دادم كه متاسفانه تا به امروز اجازه انتشار آن در ایران داده نانجام گرفته اســـــت.

انتخاب: چه آرزویی دارید و اینكه می خواهید نسلهای اینده از شما به چه عنوان یاد كنند و درآخر اگر صحبتی و یا مطلبی خاص خطاب به دوستدارانتان دارید بفرمایید؟

بهروز وثوقی: بعد از گذشت حدود ۳۰ سال، اخانومظرآقام انگار نه انگار این زمان گذشته اســـــت. آقام حتی نگاه نانجام میدهند که موهای من سفید انجام گرفته اســـــت. به من همان نگاهی را می کنند که سی سال پیش درایران داشتند. به همین خاطر می خواهم دست به گردن آقام وطنم بیاندازم و به ایران برگردم…. بد حادثه سرنوشت را اینطور رقم زده اســـــت…. اگر دلم می خواهد درآن مملکت باشم نه اینکه آنجا کار کنم . نه! این اشتباه پیش نیاید. چون هم سنی از من گذشته و یا اینکه کارمعقول من نیست، اما می خواهم در وطنم باشم .امیدوارم و آرزو دارم روزی برسد كه همه هموطنانم از آزادی نیکوی برخوردار باشند دیگر اینكه آرزو دارم بتوانم اندوخته نیم قرن تجربه هنری خودم را به رایگان در خدمت جوانان با اســـــتعداد ایرانی قرار دهم

دوری از وطن و هموطنان زیاد آزار دهنده اســـــت ,منم دلم برای یك یك هموطنانم تنگ انجام گرفته و به صورت حتم هرجای دنیا که باشم ایرانی هستم.۱۱۰