گفت‌وگوی ملی باید بر اساس منافع ملت باانجام گرفت؛ نه منافع باندها • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فارویت نیوز: حجت الاسلام ناصر قوامی در گفت‌وگو با رویدادنگار سیاسی ایلنا، در بیان ارزیابی خود از حیاتیترین چالش‌های پیش روی کشور، گفت: اتحاد آ‌مریکا، اروپا و متحدانشان علیه کشور ما حیاتیترین چالش کشور در حال حاضر اســـــت.

این روحانی ابداًح طلب عنوان انجام: دخالت آمریکا و اروپایی‌ها در سوریه برای هیچ یک از طرفین سودی نخواهد داشت و جنگ به نفع هیچ یک نخواهد بود بلکه افراد درگیر در این جنگ ضرر می‌کنند و منابعشان را  هدر می‌دهند.

مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در بیان راهکارهایی برای حل این چالش‌ها و تعدیل تاثیر آن بر کشور ما، گفت: عقلای کشور اعم از ابداًح طلبان و اصولگرایان باید در این موضوع عقلانی عمل کنند که در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم انجام گرفت. این موضوع افزایش باید به وزارت امور خارجه محول شود که بر اساس دیپلماسی بتوانند مشکلات را حل کنند.

قوامی ابراز داشت: در حال حاضر بن سلمان همانند یک دوره‌گرد در کشورها راه افتاده و علیه کشورمان توطئه می‌کند در نتیجه عقلای ابداًح طلب و اصولگرا همگی در این راه باشند تا اینکه با دیپلماسی مسائل حل شود.

این فعال سیاسی ابداًح طلب درباره ضرورت تحقق گفت‌وگوی ملی در کشور تصریح انجام: گفت‌وگوی ملی بدون توجه به عده‌ای از اصولگرایان و ابداًح طلبان تحقق پیدا نمی‌کند.

نماینده آقام قزوین در مجلس ششم به معنای گفت‌وگوی ملی اشاره انجام و گفت:‌ گفت‌وگوی ملی معنایش این اســـــت که ما به همه ملت ایران با هر عقیده‌ای که دارند اجازه دهیم از کشور دفاع و در انتخابات شرکت کنند و فضای انتخابات آزاد و رقابتی برای مجلس و ریاســـــت جمهوری را روی آقام باز کنیم.

وی ادامه داد: امکان ندارد گفت‌وگوی ملی در کشور ما در حال حاضر با این فضایی که عده‌ای می‌ساخانومد، برقرار شود. هر تعداد که یکی از راه‌ها همین اســـــت اما به شرط آنکه همه آنهایی که می‌خواهند در گفت‌وگوی ملی شرکت داشته باشند به منافع ملت و منافع ملی فکر کنند نه اینکه بخواهند بر اساس منافع باندها و گروه‌های خودشان  فعالیت کنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اعتراض‌های آقامی در سال ۹۶ بیان انجام: مطالباتی که آقام داشتند و به خاطر آن به جناب آقا روحانی رای دادند تحقق پیدا نانجام، دلیلش هم این اســـــت که جناب آقا روحانی وزرایی انتخاب انجام که یا به انتخاب خودش بود یا تحمیلی در کار بود این وزرا، افرادی نبودند که بتوانند مطالبات آقام را برآورده کنند. متاسفانه جناب آقا روحانی با انتخاب برخی افراد در کابینه خود آقام را مایوس انجام.

وی در بیان ارزیابی خود از پیش‌بینی وضعیت فعالیت ابداًح‌طلبان در سال ۹۷ بیان انجام: ما ابداًح طلبان در سال ۹۷ مشکلاتی داریم که اگر این روند به همین منوال باانجام گرفت یعنی اگر در انتخابات مجلس هم چهره‌های شاخص ابداًح‌طلب رد صلاحیت شوند، دچار مشکل خواهیم انجام گرفت.

این نماینده مجلس ششم عنوان انجام: با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در انتخابات هفتم تا دهم انجام انجام گرفت اگر ابداًح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند درست نیست و اگر شرکت کنند مثل زمان کنونی ۱۴۰ نفر به نام ابداًح‌طلب به مجلس می‌روند و در حالیکه اینها حتی حاضر نانجام گرفتند فراکسیونی را به نام فراکسیون ابداًح‌طلبان در مجلس تشکیل دهند و فراکسیون امید را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: اگر در انتخابات شرکت نکنیم به نحوی مشکل داریم و اگر شرکت کنیم آقام مایوس می‌شوند و ایراد می‌گیرند که این چه نمایندگانی بود که شما تعیین انجامید که این سرمایه ابداًح طلبان را که اعتماد آقام بود حتی فراکسیون ابداًح طلبان را در مجلس تشکیل نداد.

 این سیاســـــتمدار روحانی با ابراز امیدواری از پایان جنگ در ناحیه بیان داشت: دعا می‌کنم و از آقام هم می‌خواهم که دعا کنند که این کشت و کشتار در ناحیه خاورمیانه به پایان برسد و ما در هیچ کجای دنیا درگیر جنگ و خونریزی  و گرفتاری نباشیم و این طور نباانجام گرفت که عزیزان ما در سوریه به شهادت برسند و کشته شوند و غم و غصه آن برای همه ملت ما باانجام گرفت.  ۱۱۰