گفتگو تنها راه حل رفع سوءتفاهم درباره شجریان اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

احمد ماخانومی:


قرار بر این بود که همایون شجریان به جای پدر به کمیسیون فرهنگی تشریف بیاورند و مسائل مطرح شود؛ متاسفانه این موضوع در آن زمان با موانعی مواجه انجام گرفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دیگر ماجرا را پی گیری نانجامند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد با گفت گو می شود سوءتفاهم پیش آمده درمورد اســـــتاد شجریان را برطرف انجام.

حجت السلام احمد ماخانومی درباره پیگیری های کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص محمدرضا شجریان توضیح داد: تا کنون در کمیسیون فرهنگی این موضوع مطرح نانجام گرفته اســـــت. فقط یک بار جناب آقا صالحی امیری (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به کمیسیون فرهنگی آمدند و در جهت رفع سوء برداشت های به وجود آمده پیرامون پی گیری های ایشان در مورد این پرونده، توضیحاتی را ارائه انجامند.

وی افزود: ظاهرا بحث هایی در خود دولت در این خصوص مطرح انجام گرفته بود و دوستان در دولت تلاش داشتند که مشکل محمدرضا شجریان بر طرف شود. با خود جناب آقا شجریان هم صحبت هایی شده و قرار بر این بود که همایون شجریان به جای  پدر به کمیسیون فرهنگی تشریف بیاورند و مسائل مطرح شود؛ متاسفانه این موضوع در آن زمان با موانعی مواجه انجام گرفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دیگر ماجرا را پی گیری نانجامند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مسئله را قابل حل دانست و گفت: فکر می کنم این مشکل با هماهنگی و فارویتی دو طرفه بین اعضای کمیسیون فرهنگی و مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند بر طرف شود.

منبع: جماران