کریم انصاری فرد کنار همسرش دختر میلیاردر یونانی-آمریکایی

کریم انصاری فرد و همسر پولدارش

 

کریم انصاری فرد در شرف پیوستن به جرگه متاهلین اســـــت.همان طور که رسانه های یونانی فاش انجامند او همسر فردا خود را پیدا انجامه و با او به تفاهم تکمیل رسیده اســـــت و شاید به زودی شاهد برگزاری مراسم این زوج باشیم.

در این تصویر کریم انصاری فرد را به اتفاق همسر فردا اش در یک هوای سرد و برفی می بینید.

همسر او خارجی اســـــت.

کریم انصاری فرد و خانومش