کریستیانو رونالدو و فرخانومد چهارمش به دنیا آمد

کریستیانو رونالدو و دخترش

کریستیانو رونالدو برای چهارمین بار پدر انجام گرفت

درحالی که دیروز رویدادهایی درباره خیانت کریستیانو رونالدو به نامزدش جورجینا منتشر انجام گرفته بود, این فوتبالیست ۳۲ ساله تولد دخترش را جشن گرفت.

جورجینا نامزد رونالدو, شب گذشته دخترشان را در بیمارستان در منطقه مادرید به دنیا آورد.

آنها نام آلانا مارتینا را برای وی انتخاب انجامه اند.

نکته قابل توجه این اســـــت که این دختر نخستین فرخانومد رونالدوست که مشخص اســـــت مادرش چه کسی می باانجام گرفت!!!