پیگیری مطالبات، حق طبیعی اســـــت اما کاری نکنیم که کشور متشنج شود • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

عارف:


محمدرضا عارف در حساب توییتری خود در پی اعتراضات اخیر آقامی در منطقههای مختلف کشور، نوشت: «رسیدگی به وضعیت معیشتی آقام عزیزمان وظیفه مسوولین بخصوص دولت و مجلس اســـــت و پیگیری این‌گونه مطالبات از سوی آقام با سازوکارهای قانونی حق طبیعی آن‌هاســـــت. ولی متوجه باشیم کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود. چون این فضا خواســـــت بدخواهان ملت و کسانی اســـــت که به‌دنبال از بین بردن امید آقام هستند.»

مدیر فراکسیون امید مجلس با تاکید بر این‌که رسیدگی به وضعیت معیشتی آقام، وظیفه‌ی دولت و مجلس اســـــت، در حساب توییتری خود نوشت: پیگیری مطالبات، حق طبیعی اســـــت اما متوجه باشیم کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود.

به نقل ایسنا، محمدرضا عارف در حساب توییتری خود در پی اعتراضات اخیر آقامی در منطقههای مختلف کشور، نوشت: «رسیدگی به وضعیت معیشتی آقام عزیزمان وظیفه مسوولین بخصوص دولت و مجلس اســـــت و پیگیری این‌گونه مطالبات از سوی آقام با سازوکارهای قانونی حق طبیعی آن‌هاســـــت. ولی متوجه باشیم کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود. چون این فضا خواســـــت بدخواهان ملت و کسانی اســـــت که به‌دنبال از بین بردن امید آقام هستند.»