پرسپولیس چگونه از رایگان انجام گرفتن بلیت سود می‌کند؟

سود پرسپولیس از رایگان انجام گرفتن بلیت

باشگاه پرسپولیس پس از درخواســـــت های پرشمار هواداران تصمیم به رایگان انجامن بلیت های طبقه دوم ورزشگاه آزادی در گیم با الجزیره گرفت تا تماشاگران افزایشی از این گیم دیدن کنند. اما سرخ ها چگونه از این موضوع سود می برند؟

در فصل جاری لیگ قهرمانان، پرسپولیسی ها هیچگاه پایان سکوهای ورزشگاه آزادی را پر نانجامه اند. در گیم با السد قطر، حدود ۳۳ هزار نفر در ورزشگاه حاضر انجام گرفتند که رقم زیاد پایینی برای تیمی پرطرفدار نظیر پرسپولیس اســـــت. در آن دیدار حدود ۱۳ هزار نفر در طبقه دوم بودند و ۲۰ هزار تا هم در طبقه پایین حضور داشتند تا باشگاه پرسپولیس ۶۵ میلیون از فروش بلیت های طبقه دوم و ۳۰۰ میلیون از فروش بلیت طبقه پایین درآمدزایی کند؛ یعنی درآمد کلی قرمزها از دیدار با السد ۳۶۵ میلیون تومان بود.

اما اکنون با رایگان انجامن طبقه دوم، قطعا زیاد از ۴۴ هزار صندلی این طبقه مملو از تماشاگر خواهد انجام گرفت و نیمی از سکوهای طبقه پایین همچون متداوم و نیمی دیگر به سبب حساسیت گیم و محرکه بودن رایگان انجام گرفتن بلیت ها پر می شود. طبقه نخست زیاد از ۳۳ هزار صندلی دارد و در صورت پر انجام گرفتن صندلی ها و با احتساب نرخ فعلی، ۴۹۵ میلیون تومان برای تیم ها درآمد کلی دارد.

در واقع پرسپولیسی ها اگرچه زیاد از نصف ورزشگاه را رایگان انجامه اند اما سود مالی افزایشی نسبت به گیم آخرشان در آسیا خواهند انجام.

به صورت حتم این پایان منفعت قرمزپوشان پایتخت از حضور مجانی هوادارانشان در ورزشگاه نیست. پیش تر و در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۵ آن ها در دو گیم مرحله گروهی و یک گیم مرحله یک هشتم نهایی پایان بلیت های ورزشگاه را رایگان انجامند تا در هر گیم زیاد از ۱۰۰ هزار پرسپولیسی به آزای برود.

این موضوع سود مالی پرسپولیس را به عدد صفر رساند اما آن ها با تیم نه تعدادان قدرتمندشان، النصر، بنیادکار و الهلال را زمین گیر انجامند و نمایش هایی آبرومندانه از خود نشان دادند. این بار هم نماینده کشورمان به بردی دلچسب مقابل الجزیره احتیاج دارد و باتوجه به خستگی یک فصل تلاش، حضور پرتعداد تماشاگران می تواند این خلا را جبران کند و موتور محرکی برای یورش به سمت دروازه الجزیره باانجام گرفت.

همچنین قرارگیری در صدر جدول پرتماشاگرترین ها، در جذب اسپانسر برای سال های بعد تاثیرگذار خواهد بود و در واقع ارزش باشگاه را افزایش می کند. از طرف دیگر در تبلیغات محیطی و… نیز اثرهای مثبتی دارد.