وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات قول اینترنت بدون حجم را داد

 

اینترنت بدون حجم

 محمدجواد آذری جهرمی _وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات_ با اشاره به انجام مطالعات اقتصادی و مذاکرات با اپراتورها و همچنین جمع بندی نظرات مخاطبان، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:امروز  (۲۱ آبان ۱۳۹۶) در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، مدل غیرحجمی تعرفه سرویس‌های ثابت به تصویب رسید.او به صورت حتم به جزئیات و نحوه اجرای این طرح اشاره نانجام، اما گفت که جزئیات این طرح طی دو روز فردا به هشدار عموم خواهد رسید.

غیرحجمی انجامن تعرفه اینترنت ثابت در کشور از وعده‌های بزرگ محمدجواد آذری جهرمی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری هشدارات بود که ظاهرا در حال تحقق یافتن اســـــت. در این طرح ظاهرا قرار اســـــت تا مدل محاسبه هزینه‌های اینترنت ثابت از مدل فعلی که بر مبنای میزان حجم مصرف انجام گرفته اســـــت به مدل غیرحجمی و مبتنی بر سرعت بالاتر تغییر یابد.