هزینه تعمیر صفحه‌نمایش آیفون X

صفحه‌نمایش آیفون X

آیفون X برای فروش آماده انجام گرفت و اپل همراه با آن، هشداراتی را در خصوص هزینه تعمیر این دستگاه اعلام انجام؛ درست مانند خود گوشی، هزینه تعمیر آن‌هم بالا اســـــت. اگر گارانتی تمدیدانجام گرفته را برای گوشی خریداری نکنید، تعویض صفحه‌نمایش برایتان ۲۷۹ دلار هزینه خواهد داشت. این هزینه افزایش از دو برابر هزینه تعویض صفحه‌نمایش در آیفون ۶ (۱۲۹ دلار) و تقریباً ۶۵ درصد افزایش از هزینه تعویض صفحه‌نمایش آیفون ۸ (۱۶۹ دلار) اســـــت.

اگر به نظرتان هزینه بالایی اســـــت، باید مراقب باشید که آیفون X دلبندتان، به‌هیچ‌عنوان صدمه نبیند؛ دلیلکه پایان تعمیرات خارج از گارانتی ۵۴۹ دلار هزینه‌دارند. مجدد باید بگوییم که این مقدار افزایش از هزینه تعمیر سایر آیفون‌ها اســـــت. تعمیر آیفون ۸، ۳۴۹ دلار و ۸ پلاس، ۳۹۹ دلار قیمت دارد. با توجه به این ارقام، اگر تصادفاً شیشه پشتی آیفون ۸ یا آیفون ۸ پلاس خود را بشکنید، احتمالاً از تعمیر آن منصرف انجام گرفته و با ظاهر نه‌تعدادان خوشایند دستگاه می‌سازید.

گارانتی تمدیدانجام گرفته اپل که +AppleCare نام دارد، افزایش به‌عنوان یک هزینه اضافی به نظر می‌رسد؛ اما اطمینان خاطر خریداران آیفون X را تأمین می‌کند. گارانتی اپل برای آیفون X، ۱۹۹ دلار، آیفون ۸، ۱۲۹ دلار و آیفون ۸ پلاس، ۱۴۹ دلار قیمت دارد؛ اما بااینکه هزینه خود گارانتی بالا اســـــت، هزینه سرویس مثل تعمیر خرابی‌های تصادفی آن‌چنان بالا نیستند. به‌عنوان‌مثال می‌توان صفحه‌نمایش آسیب‌دیده یک آیفون X که تحت گارانتی اســـــت را با ۲۹ دلار تعویض انجام. اگر دستگاه تحت گارانتی +AppleCare باانجام گرفت نیز هر قسمت دیگری از آن را می‌توان با ۹۹ دلار تعمیر انجام.

تهیه انجامن +AppleCare برای دستگاه شبیه قمار انجامن اســـــت. به‌عنوان‌مثال، در آیفون ۸ هزینه نهایی یک‌بار تعویض صفحه‌نمایش بدون گارانتی کاهش از یک‌بار تعویض آن در دستگاهی که تحت گارانتی اســـــت پایان می‌شود. گارانتی تنها در صورتی مفید واقع خواهد انجام گرفت که ظرف مدت ۳ سال، هر قسمت دیگری از آن آسیب ببیند.

از سوی دیگر برای آیفون X می‌توانید با گارانتی تا دوبار صفحه‌نمایش را با قیمت نهایی ۲۵۷ دلار تعویض کنید و بازهم هزینه‌ای کاهش از یک‌بار تعویض این قطعه بدون گارانتی (۲۷۹ دلار) بپردازید. با توجه به اینکه افزایش از ۱۰۰۰ دلار برای خرید خود دستگاه هزینه صرف انجامه‌اید، معامله تعدادان بدی هم به نظر نمی‌رسد؛ خصوصاً به خاطر اینکه هزینه تعمیر دستگاه درزمانی که خودبه‌خود ازکارافتاده را هم به‌صورت تکمیل پوشش می‌دهد.

بااینکه هزینه تعمیر بالا به نظر می‌رسد، افزایش ناگهانی آن در فردا تعدادان نامحتمل نیست. اپل برای تأمین پنل‌های OLED آیفون X باید به سامسونگ مراجعه کند. ازآنجایی‌که سامسونگ تنها منبع تولیدکننده این قطعات اســـــت، قیمتشان را بالا در نظر می‌گیرد؛ و با توجه به پیچیدگی تولید آن‌ها مثل اضافه انجامن بریدگی بخش بالای صفحه‌نمایش، این قطعات در تعداد کم‌عرضه می‌شوند و طبیعتاً قیمت بالاتری هم خواهند داشت.