نشست ایران و وزرای E۳ و موگرینی پیام سیاسی حیاتیی را ارسال انجام/ برگزاری جلسه کمیسیون مشترک بدون حضور آمریکا در جمعه فردا • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، محمدجواد ظریف در جمع رویدادنگاران در راه بازگشت به پایتخت در رابطه با مذاکرات روز گذشته خود با وزرای امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و مسئول سیاســـــت خارجی اتحادیه اروپا گفت: در این مذاکرات مشخص انجام گرفت آنچه باید بر روی آن متمرکز انجام گرفت، تمرکز بر برجام اســـــت و اینکه اروپا چگونه می‌تواند منافع ایران را در برجام تضمین کند که خانم موگرینی برخی از آنها را در بیانیه‌اش مطرح انجام و باید این کار فوری صورت بگیرد. 

 

 

مشخص انجام گرفت برجام مجموعه مستقلی اســـــت که به موضوعات دیگر ارتباطی ندارد


وی با اشاره به بیانیه مطبوعاتی روز گذشته اظهار داشت: این اقدامات فعلا فهرستی از اقداماتی اســـــت که باید انجام شود و نیازمند علمیاتی انجام گرفتن و جزیی انجام گرفتن هستند تا براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم تا چه اندازه منافع ایران تضمین می‌شود.

مدیر دستگاه دیپلماسی نشست روز گذشته خود با وزرای امور خارجه E3 را شروع نیکوی دانست و تصریح انجام: در این جلسه مشخص انجام گرفت برجام یک مجموعه مستقلی اســـــت که به موضوعات دیگر ارتباطی ندارد. تعهدات کشورها در برجام مستقل از سایر موضوعات اســـــت و باید این تعهدات انجام شود تا برجام ادامه یابد.

 

 

نشست ایران و وزرای E3 و موگرینی پیام سیاسی حیاتیی را ارسال انجام


ظریف ادامه داد: برای شروع اقدام معقولی بود. پیام سیاسی حیاتیی را ارسال انجام اما این پایان کار نیست. تصمیم گرفتیم از ابتدای هفته فردا کار را ادامه دهیم.

وی با اشاره به نشست امروز سران اتحادیه اروپا خاطرنشان انجام: یکی از موضوعات نشست سران، برجام خواهد بود و در این زمینه، آنها تصمیم‌گیری می‌کنند. از هفته فردا جلسات فشرده کارشناسی داخل اروپا انجام می‌شود زیرا باید کار را آنها انجام دهند ولی در مشورت ما اســـــت تا ما اطمینان پیدا کنیم اقداماتی را که آنها انجام می‌دهند، کفایت می‌کنند.

 

 

نشست کمیسیون مشترک بدون حضور امریکا جمعه فردا برگزار می‌شود


این دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان با بیان اینکه جمعه فردا نشست کمیسیون مشترک شامل ایران و ۴+۱ تشکیل می‌شود، ابراز داشت: امریکایی‌ها از توافق هسته‌ای خارج ‌انجام گرفته‌اند و حتما کمیسیون مشترک بدون حضور امریکایی‌ها برگزار می‌شود. مکانیزم کمیسیون مشترک هم از آن راه در جریان می‌افتد.

ظریف با بیان اینکه در هفته بعد احتمالا نیاز اســـــت که این موضوع در سطوح بالاتر مورد رسیدگی قرار گیرد، عنوان انجام: تعداد هفته پر کاری را خواهیم داشت و ان‌شاالله به لطف خدا و حمایت آقام و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و ریاســـــت جمهوری این کار را پیش ببریم.

 

 

اروپایی‌ها پذیرفتند اجرای برجام هیچ ارتباطی به سایر موضوعات ندارد


وی با در پاسخ به این سوال که آیا برای شما مسجل انجام گرفت که اروپایی‌ها ضمانت‌های کافی را به ایران می‌دهند؟ یادآور انجام گرفت: جلسه دیروز، شروع کار بود. آنها گفتند ما اطمینان حاصل می‌کنیم ایران منافع برجامی را به دست آورد و پذیرفتند اجرای برجام هیچ ارتباطی به سایر موضوعات ندارد و باید برجام اجرا شود.

وزیر امور خارجه افزود: اینها نکات خیلی نیکو بود ولی اینکه آنها بتوانند در پایان این تعداد هفته تضمین‌های لازم را بدهند، کار ما این اســـــت که آنچه قابل حصول اســـــت را اخذ کنیم و به پایتخت ارائه خواهیم داد و تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطوح نظام انجام می‌شود.

 

 

مسائل ریز در جلسات کارشناسی و چارچوب در جلسه وزرا صحبت انجام گرفت


ظریف با تاکید بر اینکه در جلسات کارشناسی درخصوص مسائل ریز و در جلسه وزرا درخصوص چارچوب صحبت انجام گرفته اســـــت که نتیجه آن را هم خانم موگرینی ارائه دادند، بیان انجام: از مسائلی که مطرح انجام گرفت ضرورت اجرای تعهداتی بود که در حوزه حمل و نقل دارند که در این زمینه مشاهده انجامیم خانم موگرینی در بیاینه خود اشاره‌ای داشتند. حالا طرف اروپایی باید برود و ببیند که می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی درباره دیدارهای دوجانبه نیز گفت: صبح با خانم موگرینی دیدار شد و بعد آن، دیدار با هر سه وزیر و خانم موگرینی انجام انجام گرفت ولی اینکه دیدار دوجانبه با وزرا صورت بگیرد، به دلیل دیر آمدن آنها انجام نانجام گرفت به صورت حتم وزرا با خودشان یک جلسه قبل از ما داشتند.

 

 

اقدام امریکا در تحریم مدیر بانک مرکزی خلاق قانون و خانومنده اســـــت


این عضو دولت تدبیر و امید درباره تحریم ولی‌الله سیف، مدیر بانک مرکزی از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اظهار داشت: به نظر می‌رسد دلیل این کار عصبانیت امریکا از شرایط پیش آمده اســـــت. باید توقع داشته باشیم از این حرکات عصبانی افزایش داشته باشند. اقدامشان خلاف قانون و خانومنده در عرف روابط بین‌المللی اســـــت.

ظریف با بیان اینکه این اقدامات حتما نشانه توانمندی نیست بلکه نشانه ضعف منطق ایالات متحده اســـــت، تصریح انجام: امریکا حس انجامه اســـــت به غیر از چهار کشور از اذناب امریکا مابقی از سیاســـــتش حمایت نانجامه‌اند و به همین خاطر، یک عصبانیتی را نشان داده که حتما مانند سایر اقداماتشان غیرقانونی و غیرقابل قبول اســـــت.

 

 

اروپا قرار نیست روابطش را با امریکا کنار بگذارد


وی در پاسخ به این سوال که تحریم‌های دیروز امریکا تا چه اندازه برای بی‌اثر انجامن اقدامات اروپا اســـــت؟ خاطرنشان انجام: در این باره نیز صحبت انجامیم. باید اقدامات لازم صورت بگیرد. ما در چارچوب واقعیات صحبت می‌کنیم. اروپایی‌ها متحد امریکا هستند و اروپا قرار نیست روابطش را با امریکا کنار بگذارد.

مدیر دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه در شرایط کنونی و با سیاســـــت‌هایی که ایالات متحده و مخصوصا دولت ترامپ اتخاذ انجامه، زمان این اســـــت که ببینیم اروپا چگونه می‌خواهد منافع خود را حفظ کند، ابراز داشت: ما به دنبال خیالبافی نیستیم که اروپا روابطش را با امریکا برهم بخانومد. چنین چیزی نه امکانپذیر اســـــت و نه اروپایی‌ها آن را می‌‌گویند بلکه به دنبال آن هستیم که اروپایی‌ها از منافع خودشان دفاع کنند.

 

 

ایران فعلا موضوع مورد اختلاف اروپا و امریکا اســـــت


ظریف با بیان اینکه اروپا و امریکا در موضوعات مختلف دارای اشتراکاتی هستند و در موضوعات مختلف نیز دارای اختلافاتی هستند، عنوان انجام: فعلا موضوع ایران، موضوع مورد اختلاف میان ایران و امریکا اســـــت. معنی آن درگیری میان اروپا و امریکا از فردا نیست. کماآنکه در موضوعات دیگر نیز اختلافاتی در سال‌های گذشته داشتند که اروپایی‌ها خط خود را دنبال انجامند و امریکایی‌ها هم خط خود را دنبال انجامند.

وی ادامه داد: الزامی هم وجود ندارد که در موضوعاتی که اروپا و امریکا با یکدیگر اختلاف دارند، امریکا متداوم برنده باانجام گرفت؛ در بعضی موارد، اروپایی‌ها بودند که توانسند سیاســـــت خود را به پیش ببرند.

 

 

امریکا اختیار دنیا را در دست ندارد


این دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان با بیان اینکه باید این واقعیت را بشناسیم که دنیا، دنیا امریکایی نیست و امریکا همه چیز و اختیار دنیا را در دست ندارد، یادآور انجام گرفت: سال‌ها اســـــت که چنین اتفاقی رخ داده اســـــت. هرتعداد امریکایی‌ها دوست دارند که دنیا این چنین فکر کنند ولی وقتی یک کشور این چنین فکر نمی‌کند، امریکایی‌ها دست به اقدامات عصبانی مانند تحریم مدیر بانک مرکزی می‌خانومند که نشانه عصبانیت اســـــت و مشاهده انجامند در جامعه بین‌المللی دچار انزوا انجام گرفته‌اند.