نامزد اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ با ۲۰ میلیون رأی پیروز می‎شود / دولت احمدی نژاد تکرار نمی‌شود، اما کسر قابل توجهی از رای دهندگان به روحانی، در انتخابات شرکت نمی‌کنند / میزان سرخوردگی از فراکسیون امید، کاهش از روحانی نیست • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷


دولت احمدی نژاد تکرار نمی‌شود، اما کسر قابل توجهی از ۲۴ میلیونی که به روحانی رأی دادند، در انتخابات ریاســـــت جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نخواهند انجام، در عوض آن ۱۶ میلیون نفری که به جناب آقا مدیری رأی دادند به حسب تکلیف شرعی همچنان در انتخابات شرکت می‌کنند و حتی ۳-۴ میلیون از آرای روحانی نیز به آن سبد اضافه می‌شود بنابراین در سال ۱۴۰۰ نامزد جریان اصولگرا با ۲۰ میلیون رأی پیروز انتخابات خواهد انجام گرفت.

فارویت نیوز: یک فعال ابداًح طلب گفت: خیلی از کسانی که سال ۹۴ در انتخابات مجلس شرکت انجامند و به تکرار می‎کنم جناب آقا خاتمی لبیک گفتند، دیگر پای صندوق رأی انتخابات سال ۹۸ حاضر نمی شوند. ۲ بار که سهل اســـــت حتی اگر جناب آقا خاتمی ۲۰ مرتبه هم بگوید تکرار می کنم آن اتفاق ۹۴ نخواهد افتاد؛ چون میزان سرخوردگی از فراکسیون امید مجلس اگر افزایش از جناب آقا روحانی نباانجام گرفت کاهش نیست.

صادق زیباکلام درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر آرایش سیاسی داخل کشور گفت: ظرف تعداد ماه فردا برجام به کل منتفی می شود چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا زیاد زیاد اســـــت بنابراین نمی توانند از منافع اقتصادی همراهی با آمریکا صرف نظر کنند بنابراین گرچه به طور ظاهری در برجام می مانند اما عملا این ماندن اثری ندارد.

وی با بیان اینکه چین هم مانند اروپایی ها خود را هزینه برجام نمی کند، افزود: چین نزدیک ۶۰۰ میلیارد دلار صادراتش به آمریکا را فدای سر ایران نمی کند. بود و نبود روسیه هم در برجام مسئله ای را تغییر نمی دهد، پس در کل ایران می ماند و حوضش.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه پایان یافتن برجام به نفع جریان تندرو در ایران پایان می شود، اظهار انجام: تندروها از همین الان علیه دولت تبلیغات انجام میدهند و می گویند «دیدید به امریکا لبخند زدید و به کدخدا نزدیک انجام گرفتید هیچ فایده ای نداشت، از نخست هم می گفتیم نباید به آمریکا اعتماد انجام.». معتقدم دلواپسان در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ دست بالا را خواهند داشت مگر اینکه جناب آقا روحانی بتواند وضعیت اقتصادی کشور را تا حدود زیادی مطلوب کند که این کار هم غیر ممکن اســـــت.

وی افزود: از ۶ ماه دیگر تحریم ها به طور جدی خواهند آمد بنابراین عملا اصولگرایان دست بالا را در انتخابات مجلس یازدهم و ریاســـــت جمهوری سیزدهم خواهند داشت و آنها پیروز میدان می شوند. از همین الان احساس پشیمانی گسترده ای در بین آن ۲۴ میلیونی که به روحانی رأی دادند به وجود آمده اســـــت.

این اســـــتاد دانشگاه پایتخت در واکنش به تحلیل برخی ابداًح طلبان که می گویند آقام تجربه رأی به دولت احمدی نژاد را تکرار نانجام میدهند، گفت: دولت احمدی نژاد تکرار نمی شود اما کسر قابل توجهی از ۲۴ میلیونی که به روحانی رأی دادند، در انتخابات ریاســـــت جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نخواهند انجام، در عوض آن ۱۶ میلیون نفری که به جناب آقا مدیری رأی دادند به حسب تکلیف شرعی همچنان در انتخابات شرکت انجام میدهند و حتی ۳-۴ میلیون از آرای روحانی نیز به آن سبد اضافه می شود بنابراین در سال ۱۴۰۰ نامزد جریان اصولگرا با ۲۰ میلیون رأی پیروز انتخابات خواهد انجام گرفت.

وی افزود: فراکسیون امید نیز در ایجاد سرخوردگی و ناامیدی بین آقام کم از روحانی نگذاشت بنابراین خیلی از کسانی که سال ۹۴ در انتخابات مجلس شرکت انجامند و به تکرار می کنم جناب آقا خاتمی لبیک گفتند، دیگر پای صندوق رأی انتخابات سال ۹۸ حاضر نمی شوند. ۲ بار که سهل اســـــت حتی اگر جناب آقا خاتمی ۲۰ مرتبه هم بگوید تکرار می کنم آن اتفاق ۹۴ نخواهد افتاد چون میزان سرخوردگی از فراکسیون امید مجلس اگر افزایش از جناب آقا روحانی نباانجام گرفت کاهش نیست.

زیباکلام در پاسخ به این سئوال که شورای منطقه و منطقهدار پایتخت نمی توانند با عملانجام خود ورق را به نفع جریان ابداًحات بگردانند؟ اظهار انجام: خیر، اوضاع اقتصادی کشور رو به بدتر انجام گرفتن خواهد بود بنابراین فکر نمی کنم هیچ شانسی برای ابداًح طلبان وجود داشته باانجام گرفت.

منبع: نامه نیوز

۱۱۰