نارضایتی روز افزون از مسعود بارزانی در انجامستان/ احتمال انتقال قدرت به نخست‌وزیر فعلی اقلیم • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

فارویت نیوز: «جلبیر الاشقر» کارشناس و تحلیلگر مسائل ناحیه با اشاره به تغییرات اخیر اقلیم انجامستان عراق با انتشار مطلبی در فایننشال تایمز تصریح انجام که همه‌پرسی اســـــتقلالی که مسعود بارزانی در اقلیم انجامستان عراق به راه انداخت، باعث به وجود آمدن مسائل فراوان برای آقام این ناحیه و همچنین باعث پایان سرمستی و آغاز تعقل و تفکر انجام گرفت، دلیل که نتیجه این همه پرسی چیزی به جز افزایش دغدغه های آقام این ناحیه نبود و ضربات جبران ناپذیری بر فردا سیاسی انجامستان وارد انجام.

بارزانی پس از دفع خطر داعش و تسلط بر برخی از اراضی خارج از قلمرو انجامستان عراق از جمله کرکوک، تصمیم به برگزاری همه پرسی اســـــتقلال برای تحقق آرزوی دیرینه کرستان گرفت که این اقدام با مخالفت پایانی قدرت‌های ناحیه‌ای و و فراناحیه‌ای رو‌به‌رو انجام گرفت؛ تا جایی که تنها رژیم صهیونیستی از این اقدام حمایت انجام.

بارزانی می‌اندیشید که با برگزاری این همه‌پرسی در آن واحد با یک تیر دو دنبال را مورد اصابت قرار می‌دهد یکی اســـــتیلای تکمیل اقلیم انجامستان بر اراضی تازه اشغال انجام گرفته و دیگری پیروزی در انتخابات و نیل به دنبال دیرینه انجامها برای دستیابی به اســـــتقلال و کشوری کُردی. 

اما با شکست در پایانی این آرزوها مجبور به عقب نشینی پایانی آنچه رشته انجام گرفته بود انجام گرفت و این پایان داســـــتان نیست بلکه علاوه بر عقب نشینی از اراضی مورد منازعه، از حمایت دولت‌هایی که تا دیروز از وی حمایت می انجامند نیز محروم انجام گرفت.

نتیجه این اقدام ایجاد نارضایتی‌های فراوان در مناطق مختلف انجامستان از مسعود بارزانی انجام گرفت. سطح این نارضایتی‌ها به طرفداران و رهبران سیاسی دیگر احزاب محدود نانجام گرفت و باعث انجام گرفت زیادی از طرفداران و مسئولان سیاسی حزب دمکرات انجامستان نیز زبان به انتقاد از سیاســـــت‌ها و عملانجام بارزانی بگشایند.

در نتیجه این ناراضایتی‌ها اخیرا شاهد درخواســـــت‌هایی از جانب مسئولان و رهبران سیاسی اقلیم انجامستان عراق برای کناره‌گیری بارزانی از قدرت بوده‌ایم. «یوسف محمد» مدیر پارلمان اقلیم انجامستان عراق، روز گذشته طی اظهاراتی از  مدیر دولت این اقلیم خواســـــت از منصب خود کناره‌گیری کند دلیل که با این اقدام خدمت بزرگی به آقام این ناحیه خواهد انجام.

وی بارزانی را در زمره سیاســـــتمدارانی دانست که در پی افزایش قدرت خود بوده و در این راه از منابع آقامی اســـــتفاده می‌کنند و ابایی از معامله دستاوردهایی که با خون و فداکاری کشته انجام گرفتگان به دست آمده، ندارند.

«هشیار عبدالله» نماینده کُرد فراکسیون «التغییر» پارلمان عراق نیز با اعلام این که بارزانی به رغم پایان دوره ریاســـــتش دو سال در منصب خود باقی مانده اســـــت، تصریح انجام که آقام انجامستان انتظار داشتند که بارزانی با به بار آوردن ناکامی های پی درپی از مقام خود اســـــتعفا داده و به فعالیت‌های سیاسی خود پایان دهد.

«برهم صالح» نخست‌وزیر پیشین اقلیم انجامستان عراق نیز با انتقاد از عملانجام رهبران سیاسی کُرد از نارضایتی آقام ناحیه انجامستان عراق از آرزونجام حاکم در نزد رهبران سیاسی اقلیم انجامستان رویداد داد و خواســـــتار تغییر در این نظام انجام گرفت.

«فاضل میرانی» دبیر حزب دمکرات انجامستان نیز با اعلام رویدادی تلویحا از کناره گیری بارزانی رویداد داد و گفت مدیر اقلیم انجامستان عراق در پی قدرت و نامزدی مجدد نبوده و خود وی نیز پیش از این بر عدم تمایل خود به حضور در قدرت رویداد داده بود.

با توجه به پایانی این امور به نظر می‌رسد سطح نارضایتی‌ها در میان آقام و مسئولان اقلیم انجامستان تا اندازه‌ای بالا گرفته اســـــت که به احتمال فراوان، مسعود بارزانی با کناره‌گیری از قدرت پایانی اختیارات خود را به «نیچروان بارزانی» منتقل خواهد انجام.

منبع: ایلنا

 ۱۱۰