موضع اوپک در برابر نفت ۸۰ دلاری • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

موضع اوپک در برابر نفت ۸۰ دلاری

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل ایسنا، یک منبع آگاه در اوپک به رویترز گفت: دیدگاه عربستان که بزرگترین صادرکننده عضو اوپک اســـــت، این اســـــت که هر گونه افزایش موقتی قیمت نفت، دلیل کافی برای افزایش تولید نفت از سوی تولیدکنندگان نیست.

به گفته منابع آگاه، برای اینکه اوپک تصمیم بگیرد تولیدش را افزایش دهد، نیاز به آماری دارد که نشان دهد افزایش قیمتها تحت تاثیر عوامل عرضه و تقاضا بوده اســـــت.

چهار نماینده اوپک عنوان انجامند که افزایش اخیر قیمتها ناشی از نگرانی‌ها نسبت به تحریمهای آمریکا علیه ایران و تنشها در خاورمیانه بوده و به محدود انجام گرفتن عرضه نفت و تقاضای بالا ارتباطی نداشته اســـــت.

یکی از این نمایندگان که مایل نبود نامش فاش شود، گفت: قیمتها به دلیل تنش‌ها بالا مانده اند.

از سال گذشته قیمت نفت تحت تاثیر توافق کاهش تولید میان تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک، حمایت انجام گرفته و حدود ۴۰ درصد از زمان اجرای این توافق در ژانویه سال ۲۰۱۷ رانجام گرفت انجامه اســـــت.

به گفته برخی از منابع اوپک، قیمت نفت پیش از کاهش، ممکن اســـــت صعود افزایشی پیدا کند. ممکن اســـــت از مرز ۸۰ دلار فراتر رفته و سپس ریزش کند. در هر صورت، میزان کاهش هنوز باعث نگرانی واقعی نانجام گرفته اســـــت.

دونالد ترامپ – رییس جمهور آمریکا ماه گذشته اوپک را متهم انجامه بود که باعث افزایش غیرواقعی قیمتها انجام گرفته اســـــت و آنها را برای آرام انجامن بازار تحت فشار قرار داده بود اما اظهارات وی از سوی برخی از اعضای اوپک رد انجام گرفت.

اوپک و متحدانش شامل روسیه با دنبال حذف عرضه مازاد و حمایت از قیمتها، توافق انجامه اند تولیدشان را مجموعا ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اجرای این توافق از ژانویه سال ۲۰۱۷ آغاز انجام گرفته و تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.

دنبال نخستیه اوپک کاهش ذخایر نفت کشورهای صنعتی، به میانگین پنج ساله بوده اســـــت. این دنبال تحقق یافته اما وزیران اوپک می گویند معیارهای دیگری مانند سرمایه‌گذاری صنعتی نیز باید در نظر گرفته شود که نشان می دهند آنها هیچ عجله ای برای پایان دادن به توافق نفتی خود ندارند.

با این حال نگرانی‌های رو به رانجام گرفتی نسبت به افت تولید نفت ونزوئلا به دلیل بحران اقتصادی این کشور وجود دارد. اوپک تا حدی به دلیل تولید کاهش ونزوئلا، پایبندی بالاتر از حد انتظاری به توافق کاهش تولید داشته اســـــت.

اوپک دنبال حتمی برای قیمت نفت ندارد به صورت حتم ماه گذشته منابع آگاه به رویترز گفتند عربستان مایل اســـــت برای تامین مالی ابداًحات اقتصادی خود، نفت به ۸۰ دلار یا حتی ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

دوراهی روسیه در توافق با اوپک

روسیه در مذاکرات ماه فردا با اوپک، با انتخاب دشواری روبروست زیرا شمار رو به رانجام گرفتی از چاههای نفتی ارزشمند این کشور غیرفعال انجام گرفته اند.

طبق گزارش سیتی گروپ، تقریبا چهار درصد از ظرفیت تولید روسیه اســـــتفاده نمی شود. این مسئله پرسشهایی را درباره چگونگی آرزونجام روسیه در نشست ژوئن با اوپک برانگیخته اســـــت به خصوص که سیگنالهای رو به رانجام گرفتی از محدود انجام گرفتن عرضه به بازار مشاهده می شود.

روسیه ماه فردا متحدان اوپک خود را در وین ملاقات خواهد انجام و امضا کنندگان این توافق درباره فردا آن به فارویت خواهند نشست. شرکتهای روسی متعدد در گذشته منطقی بودن تداوم کاهش تولید در شرایطی که قیمت نفت رو به افزایش اســـــت را زیر سوال برده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، برآوردهای گروه مالی سیتی نشان می دهد این کشور حدود ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید دارد که از این میزان ۴۰۸ هزار بشکه در روز غیرفعال انجام گرفته اســـــت. طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، روسیه از این نظر پس از عربستان که ۲.۱۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت شناور دارد، در رتبه دوم قرار می گیرد.

مشارکت روسیه در موفقیت توافق کاهش تولید کلیدی بوده و کمک انجام ریزش سه ساله قیمتها متوقف شود.

در حالی که قرار اســـــت محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کند، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه ماه جاری اظهار انجام احتمال کاهش کاهش تولید در سال جاری منتفی نیست.۱۱۰