موافقت با حجاب داشتن فرنوش شیخی

حجاب فرنوش شیخی

پایگاه اینترنتی lanouvellegazette، نوشت: فرنوش شیخی، گیمکن سابق تیم‌ ‌ملی والیبال بانوان ایران در حال مذاکره با سران شارلوا اســـــت تا بتواند برای این تیم به میدان برود.

طبق اعلام باشگاه شارلوا همه چیز برای حضور با حجاب فرنوش شیخی در لیگ بلژیک فراهم انجام گرفته اســـــت و این گیمکن می‌تواند حتی در گیم این هفته‌ برابر لندلده به میدان برود.

باشگاه شارلوا در هفته‌ گذشته مذاکرات فشرده ای با فدراسیون والیبال بلژیک داشت تا زمینه حضور شیخی در تیم شارلوا با پوشش اسلامی را فراهم کند. در نهایت این مذاکرات با موفقیت شد و فدراسیون والیبال بلژیک با حضور محجبه فرنوش شیخی در تیم شارلوا موافقت انجام تا این گیمکن لژیونر جدید والیبال بانوان ایران در اروپا باانجام گرفت.

فرنوش شیخی، همسر کاوه رضایی، مهاجم گلخانوم شارلوا اســـــت که گل‌های او در این فصل باعث انجام گرفته هم در صدر جدول گلخانومان لیگ بلژیک قرار گیرد و هم به تیمش کمک کند تا پدیده این فصل مسابقات باانجام گرفت.