منطقهزاد کمال زاده با لباس غواصی در چابهار

تصویر های جدید منطقهزاد کمال زاده

منطقهزاد کمال زاده گیمگر کشورمان به چابهار سفر انجامه اســـــت.این گیمگر ۳۲ ساله تصویر هایی از خودش در چابهار را منتشر انجامه اســـــت که در ادامه مشاهده می کنید.

منطقهزاد کمال زاده نوشت:

*****

یک روز عالى در منطقه چابهار

با تشکر از آقاى صادق آزادى و دوستان محترم کلبه غواصى

 

منطقهزاد کمال زاده در لباس غواصی

منطقهزاد کمال زاده در لباس غواصی

 

منطقهزاد کمال زاده در چابهار

منطقهزاد کمال زاده در چابهار