مقدسین از پشت مقدسات همه گونه تخریب انجام میدهند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

مقدسین از پشت مقدسات همه گونه تخریب انجام میدهند

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

فارویت نیوز: یادگار امام با تأکید بر اینکه یاران امام به امام ایمان داشتند، گفت: امروز هم واقعیت این اســـــت که جامعه ما با فراز و فرودهای مختلفی که دارد، با وحدت، انسجام و نیرویی که از تغییر انقلاب می تواند بگیرد، می تواند همه مشکلات را پشت سر بگذارد به شرطی که خودمان را به آن نیروی نخستیه مجهز کنیم.

 

به نقل «انتخاب»؛ آیت الله سید حسن خمینی در مراسم سی و پنجمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی گفت: از اموری که  معمولا در  نهضت ها، انقلاب ها و حرکت های بزرگ مغفول مانده توجه به نقش یاران اصیل رهبران درجه یک اســـــت.یادگار امام خاطر نشان انجام: کاهش کسی به خانومدگی یاران پیامبر (ص) توجه انجامه و متأسفانه کاهش به یک خانومدگینامه تکمیل از صحابه دسترسی پیدا می کنید؛ به گونه ای که حتی تاریخ فوت برخی از این بزرگان، که همه مدیون آنها هستیم، مشخص نیست. به صورت حتم این اتفاق بعضا در مورد خود ائمه ما هم هست. تاریخ این جفا را انجامه که خانومدگی زیادی از کسانی که در کربلا جنگیدند مشخص نیست. اتفاق بزرگی که می افتد این اســـــت که دست ما از مجموعه ای از معارف خالی می ماند. وقتی ما نمی دانیم اصحاب ائمه(ع) چگونه خانومدگی می انجامند  الگویی برای خانومدگی نداریم.

به نوشته جماران، وی افزود: به صورت حتم در تاریخ می توانیم عللی برای این اتفاق پیدا کنیم. یکی از این علل شعاع نور شخصیتی اســـــت که حول او بودند. هرکس واقعه کربلا را نگاه می انجامه جز امام حسین (ع) چیزی را نمی دیده اســـــت. وقتی پیامبر (ص) را می دیده توجهی به دیگران نداشته و این حجاب ناشی از نورانیت وجود نقطه کانون اســـــت. خیلی وقت ها هم خود اصحاب نمی خواســـــتند نقل کردی در رابطه با خود بگویند.

سید حسن خمینی اظهار داشت: علت دیگرش بعضا دعواهایی بوده که بعدا شکل گرفته اســـــت. معمولا فشارها و دشواری هایی روی تاریخ نگاران بوده و نهایتا چیزهایی را نمی نوشتند. زیادی از موارد بنای بر حذف بوده اســـــت. بعضا با یک تغییر کوچک فضائلی را حذف انجامند و کسانی را بزرگ انجامند که به کارشان می آمد. پس علت دوم می تواند این باانجام گرفت که قلم در دست کاتبان منصف نبوده اســـــت.

وی با تأکید بر اینکه اگر کمک یاران امام نبود توفیقات انقلاب به دست نمی آمد، گفت: نباید بگذاریم این یاران مشمول اتفاقی شوند که برای صحابه افتاد و روایت صادقانه از خانومدگی آنها داشته باشیم و نقش افراد را در جای خودش به درستی حکایت کنیم. اگر به این مسأله توجه نکنیم گرفتار همان مشکلاتی می شویم که گذشتگان داشتند.

یادگار امام با بیان اینکه یاران امام ویژگی هایی داشتند، تصریح انجام: یکی از ویژگی های بزرگ یاران امام این اســـــت که به امام ایمان داشتند. شهید مطهری می گوید وقتی به درس اخلاق امام می رفتیم تا یک هفته تحت تأثیر اخلاق امام بودیم. یاران امام به دینداری امام و اینکه هرچه می گوید برای خدا اســـــت ایمان داشتند. این خیلی حیاتی اســـــت که کسانی که با بزرگی کار انجام میدهند به او ایمان داشته باشند.

یادگار امام افزود: دومین نکته این اســـــت که یاران امام به هوش امام ایمان داشتند و پذیرفته بودند که اگر امام تصمیمی می گیرد ناشی از یک هوش سرشار اســـــت. امام به دقت حوادث ایران را تعقیب می انجام و مسائل جهان را می دید و برکنار از سیاســـــت نبود. شتاب حوادث در سال ۵۶ به قدری زیاد اســـــت که تنها یک راننده زبردست می تواند آن را هدایت کند. این نکته خیلی حیاتی اســـــت که یاران امام به دیانت، درایت و شجاعت امام ایمان داشتند که این امر یک سرمایه برای انقلاب اســـــت.

وی گفت: دومین نکته این اســـــت که یاران امام از راه مبارزه برای خودشان طمعی نداســـــتند. آدم هایی که در روز خوشی دور آدم جمع می شوند به امید غنائم می آیند و وقتی کار دشوار شود می روند. کسانی که آن سال ها دور امام بودند به امید نان و نوا نیامده بودند. آیت الله شیخ حسن صانعی می گفت من و پدرت روزها چشممان به در خشک می انجام گرفت که یک نفر سلام کند.

سید حسن خمینی با اشاره به اینکه سیدالشهیدانء (ع) یاران خود را از همه برتر دانست، اظهار داشت: دلیل این نقل کرد سیدالشهیدان (ع) این اســـــت که این ۷۲ نفر آقا روز دشواری هستند. یاران امام آقاان روزهای دشواری، غربت و مصیبت امام بودند. خیلی از این مصیبت ها در مقابل مقدسین بود. ایستادن در مقابل مقدسین دشوار تر از دیگران بود چون از پشت مقدسات همه گونه  تخریب انجام میدهند. مقدسین ظرف فرخانومد امام را آب کشیدند.

وی از شهید مدنی و آیت الله راســـــتی کاشانی به عنوان کسانی که در کنار امام ایستاندند یاد انجام و ادامه داد: دوران مبارزه زیاد دشوار بوده و خانومدان، تبعید و شلاق دارد. یکی از حیاتیترین ویژگی های یاران امام این بود که دنبال حطام دنیا نبودند.

یادگار امام گفت: به این دلیل امیرالمؤمنین(ع) افضل بر همه اســـــت که آقا روزهای دشوار اســـــت. یاران امام به امام ایمان داشتند و در وجود او یک هویت الهی، درایت عمیق و شجاعت حسینی و علوی دیده بودند. دوم اینکه به خاطر حطام دنیا نیامده بودند. سوم اینکه نیت ها را پاک انجامه بودند. آیت الله اشرفی اصفهانی از مبرزترین این مجموعه اســـــت؛ درس فلسفه امام رفته و از مؤمنین قبل از فتح اســـــت که در سیمای این فرد یک متغییر کننده بزرگ دیده اســـــت.

وی تأکید انجام: مجموعه ما وظیفه داریم که یاران امام را با ویژگی هایی که داشتند برای تاریخ بشناسانیم و آنها را آنگونه که بودند برای فردای جامعه خود تکرار کنیم. لذا این جلسه برای این اســـــت که یک یار بزرگ امام را بشناسیم، بشناسانیم و نام او را به عنوان یکی از ارکان حرکت امام در اذهان نگه داریم.

یادگار امام در پایان گفت: امروز هم واقعیت این اســـــت که امروز جامعه ما با فراز و فرودهای مختلفی که  پشت سر گذاشته و با وحدت، انسجام و نیرویی که از تغییر انقلاب می تواند بگیرد، می تواند همه مشکلات را پشت سر بگذارد به شرطی که خودمان را به آن نیروی نخستیه مجهز کنیم. اگر همه ما با هم باشیم با توجه به رهبری معظم و مجموعه توانمندی که نظام جمهوری اسلامی دارد می توانیم از همه مشکلات پیش روی جامعه عبور کنیم.

 
امام خمینی(ره) افزایشین خون دل‌ها را از متحجرین و مقدس مآب‌ها خورد/ پیشانی پینه بسته افراد نمی‌تواند دلیلی بر عملانجام درست آنان باانجام گرفت

 

 یادگار امام گفت: پیشانی پینه بسته و ظاهر متدین افراد نمی‌تواند دلیلی بر عملانجام درست آنان در حفظ اسلام و نظام اسلامی باانجام گرفت. امام خمینی(ره) افزایشین خون دل‌ها را از متحجرین و مقدس مآب‌ها خورده اســـــت.

به نقل انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تجدید پیمان فرمانده، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی با امام راحل(ره) گفت: پلیس باید فضایی در جامعه ایجاد کند که وقتی آقام با آنان مواجهه می شوند آنان را نه مثل دشمن و نه افرادی بی اعتنا به درد و رنج خود ببینند.

وی ادامه داد: رفتار دلسوزانه پلیس با آقام در زیادی از موارد می تواند مشکلات زیادی از آقام را بکاهد.

سیدحسن خمینی گفت: امروز نتایج نظرسنجی‌های آقامی و رضایت رهبر انقلاب از عملانجام نیروی انتظامی حاکی از آن اســـــت که این نیرو در انجام ماموریت های خود موفق و نیکو عمل انجامه اســـــت.

وی دلیل عملانجام موفق نیروی انتظامی را زیاد از هر چیز به کار بستن عقل و عقلانیت در فرماندهی و عملانجام نیکو کارکنان این نیرو دانست و اظهار انجام: این روند صعودی رضایت آقام از عملانجام نیروی انتظامی که یک نیروی کنترل کننده و نه خدمات دهنده اســـــت زیاد عالی و نیکو بوده و باید همچنان ادامه داشته باانجام گرفت.

وی در ادامه به فرازهایی از نقل کردان امام خمینی(ره) در خصوص ویژگی هایی که باید نیروی انتظامی نظام اسلامی داشته باانجام گرفت اشاره انجام و گفت: نیروی انتظامی باید نظم تشکیلاتی قابل قبولی داشته باانجام گرفت.

یادگار امام تاکید انجام: امروز به هر میزان که به بحث نظم و انضباط در داخل نیروهای نظامی تاکید شود افزایش به وصیت امام راحل در خصوص نظم تشکیلاتی عمل انجام گرفته اســـــت و باید نیروهای تابع مقررات و قانون در نیروی انتظامی تربیت شوند.

وی با بیان اینکه وظیفه دیگر نیروی انتظامی از دیدگاه امام راحل حفظ اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اســـــت یادآور انجام گرفت: حیاتیترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ اسلام و نظام اســـــت که در این راه باید اســـــتقامت به خرج دهد و متداوم با تشخیص درست و حرکت به موقع در جهت حفظ اسلام و نظام گام بردارد.

سید حسن خمینی با بیان اینکه باید تشخیص درست داد که امروز حفظ اسلام به چه موضوعاتی بستگی دارد، گفت: تشخیص غلط در حال حاضر می تواند موجب انحراف و فاجعه شود همانگونه که امروز شاهد داعشی های منحرف از اسلام هستیم.

وی با بیان اینکه پیشانی پینه بسته و ظاهر متدین افراد نمی تواند دلیلی بر عملانجام درست آنان در حفظ اسلام و نظام اسلامی باانجام گرفت افزود: امام خمینی(ره) افزایشین خون دل ها را از متحجرین و مقدس مآب‌ها خورده اســـــت از این رو نیروهای انتظامی کشور در این دنیای دروغ، ریا و اجحاف باید با بالا بردن بصیرت خویش و اســـــتفاده از منویات رهبر انقلاب زیاد مراقب و مواظب تشخیص خود و نظام اسلامی باشند.

یادگار امام عمل به قانون، رعایت حریم خصوصی افراد و رفتار اسلامی با آقام را از دیگر تأکیدات امام خمینی(ره) برای نیروهای انتظامی دانست و گفت: پایان تلاش نیروی انتظامی باید در جهت احقاق حقوق آقام باانجام گرفت دلیل که انقلاب اسلامی ایران برای احقاق حقوق آقام بوده اســـــت.

وی ادامه داد: کارکنان نیروی انتظامی باید در مواجهه با آقام چشم خود را بر اعتقادات، دین و مذهب افراد ببندند و فقط دنبالشان احقاق حقوق آقام باانجام گرفت.

سیدحسن خمینی خاطر نشان انجام: رضایت بالای آقام امروز از نیروی انتظامی به دلیل رعایت حق و احقاق حقوقشان توسط این نیرو اســـــت.

وی در آخر با اشاره به حمله تروریستی تروریست های داعشی به حرم امام راحل(ره) از نیروی انتظامی به دلیل حضور به موقع، با صلابت، و وقت شناسانه و دقت بالای در برخورد با تروریست های مهاجم حرم در خرداد ماه سال جاری تشکر انجام.

۱۱۰