مطرح انجامن گزینه نظامی برای ریاســـــت‌جمهوری، مُهمل اســـــت/ ام‌الفساد اقتصاد ما نقدینگی اســـــت/ با سیستم لیبرالی نمی‌توان کشور را اداره انجام • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فارویت نیوز: سید مصطفی هاشمی طبا در گفت‌و‌گو با رویدادنگار سیاسی ایلنا، درباره اینکه هفته گذشته اتفاتی در کشور مانند بالا رفتن یک شبه قیمت ارز افتاد که معاون نخست، ‌نقل کردگوی دولت و مدیر‌جمهور از دست‌های پشت پرده صحبت می‌کنند، گفت: جدای گروه‌های فشار و نیروهای که ممکن اســـــت علیه جناب آقا روحانی اقدام کنند طرح مسئله می‌کنم، ‌طراحی مسائل ارزی در کشور ما یک نوع تقلید از کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد اســـــت. 

وی خاطر نشان انجام: نقدینگی در کشور مانند سال‌های گذشته در حال افزایش اســـــت، افزایشین افزایش در دولت جناب آقا روحانی اتفاق افتاد، طبق آمار  نقدینگی زیادی وجود دارد، ‌خب این برای چیست؟ 

 

 

این فعال سیاسی ابداًح‌طلب خاطرنشان انجام: این نقدینگی یعنی چه؟ پاسخ این اســـــت که پول بزرگی در دست آدم‌ها و یا گروهای مختلفی اســـــت و زمانی که قضیه بانکداری اسلامی شروع انجام گرفت روز به روز هم بر آن افزوده انجام گرفت از طرفی هم تبدیل دلارهای نفتی به ریال و ورود آن‌ها به بانک‌ها متاسفانه این افزایش ادامه پیدا انجام.

ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی اســـــت


وی افزود:‌ ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی اســـــت که همین طور در حال افزایش اســـــت، ‌این نقدینگی از گذشته هم بوده که با اضافه انجام گرفتن بهره بانکی و چاپ اسکناس ایجاد انجام گرفته اســـــت که برای اقتصاد یک پاشنه آشیل محسوب می‌شود. 

هاشمی‌طبا با بیان اینکه افراد صاحب نقدینگی هر زمان که بخواهند بحران ایجاد می‌کنند، گفت: افرادی که نقدینگی را در اختیار دارند هر زمان که بخواهند به سمت هر چیزی هجوم می‌آورند و در آن بحران ایجاد می‌کنند که یکی از آن‌ها هم ارز اســـــت. 

وی ادامه داد: آدم‌هایی هستند که ۱۰۰، ‌۲۰۰ و یا ۳۰۰ میلیارد تومان پول دارند و دائما هم این نقدینگی‌شان در حال افزایش اســـــت، ‌این افراد به محض اینکه عدم اطمینانی در جامعه ببینند بلافاصله به سمت تبدیل ارز می‌روند که آن را خریداری کنند و به اصطلاح ذخیره ارزی داشته باشند. 

وی خاطر نشان انجام: بحران‌هایی که در بازار ارز مشاهده می‌کنیم ناشی از توانایی مالی افراد و گروه‌هایی اســـــت که نقدینگی در اختیار دارند و وارد بازار می‌شوند. 

 

 

با سیستم لیبرالی می‌خواهند کشور را اداره کنند


این فعال سیاسی ابداًح‌طلب با بیان اینکه دولت جناب آقا روحانی و احمدی‌نژاد قصد داشتتند و دارند با یک سیستم لیبرالی مسئله را حل کنند، ‌عنوان انجام: این گونه اداره کشور یعنی همین که مشاهده می‌کنید ارز تخصیص می‌دهند، ‌در بازار می‌فروشند که قیمت آن هم بالا و پائین می‌رود. 

وی تاکید انجام: باتوجه به شرایط موجود هیچ دولتی نمی‌تواند با سیاســـــت‌های معمول با این آشفته بازار مقابله کند معتقدم باید سیاســـــت‌های ارزی کنترل انجام گرفته اتخاد شود. 

هاشمی‌طبا با بیان اینکه ارز برای مایحتاج آقام باید قیمت ثابت داشته باانجام گرفت، گفت: حال ممکن اســـــت یک ارزی بازار سیاه داشته باانجام گرفت این امر نباید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، ‌ما ارز را با زحمت به دست می‌آوریم؛ نمونه‌اش همین کشتی سانچی؛ افرادی با خود یک بمب را در اقیانوس حمل می‌انجامند که برای کشور ارز بیاورند آن وقت این رز به این ارزشمندی را با عنوان اقتصاد آزاد هدر می‌دهیم. 

وی تاکید انجام: اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست و اگر این روش ادامه پیدا کند حال هر دولتی بر سر کار باانجام گرفت با شکست رو به رو خواهد انجام گرفت. 

 

 

امکان دارد اعتراضات دی ماه بازگردد


این فعال سیاسی ابداًح‌طلب در پاسخ به این سوال که فشارهای اقتصادی متداوم بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده اســـــت نه صاحبان سرمایه و نقدینگی که شما اشاره انجامید، ‌آیا امکان دارد بحران‌های این چنینی باعث بازگشت اعتراضاتی که در دی ماه شاهد آن بودیم شود، ‌بیان انجام: بله، امکان دارد. باید مراقب باشیم همه چیز به یکدیگر مرتبط اســـــت. 

وی افزود: حرف من این اســـــت ارزی که ما با صادرات نفت و این همه به دشواری به دست می‌آوریم نباید به این آسانی از دست بدهیم. مجلس تصویب می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه ارز بفروانجام گرفت که دولت هم می‌فروانجام گرفت زمانی که این اتفاق می‌افتد وارد کننده هر کالایی که بخواهد وارد می‌کند که این امر مغایر با بیانات رهبری اســـــت که گفته‌اند باید از صنایع داخلی حمایت کنیم. 

هاشمی‌طبا خاطرنشان انجام: ما باید یک نظارت و سیستم کنترل انجام گرفته داشته باشیم تا از این بحرانی که در آن هستیم آرام‌آرام خارج شویم. 

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســـــت جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی‌ها مطرح می‌کنند با توجه به شرایط کشور یک نظامی باید مدیر جمهور فردا ایران باانجام گرفت در صورتی که در گذشته بودند افرادی نظامی که در انتخابات شرکت انجامند اما از سوی آقام مورد اســـــتقبال قرار نگرفتند، نظر شما چیست، ‌گفت: چنین حرفی حیاتیل اســـــت، ‌یک نظامی بیاید که چه شود؟ ممکن اســـــت یک فرد شخصی بیاید که روحیه‌ای محکم و بانظم داشته باانجام گرفت؛ ‌در حالی که ممکن اســـــت یک فرد نظامی بیاید که نیکو عمل نکند.

وی ادامه داد: همین موارد که در انتخابات گذشته شرکت انجامه‌اند وقتی که سوابقشان را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم مشاهده می‌کنیم که چقدر بی‌حساب و کتاب اقدام انجامه‌اند. 

هاشمی‌طبا خاطرنشان انجام: اگر بنا باانجام گرفت یک نظامی بیاید که غیرحساب انجام گرفته عمل کند و در مقابل یک غیرنظامی با فکر و اندیشه بیاید کدام بهتر هستند؟ لباس که به افراد شخصیت نمی‌دهد بلکه این فکر و اندیشه اســـــت که آنان را متمایز می‌کند. 

وی در انتها خاطر نشان انجام: نظامی انواع و اقسام دارد بعضی‌ها ممکن اســـــت نظامی باشند اما لیبرال فکر کنند. بعضی‌ها هم مانند شهید رجایی غیرنظامی بودند اما آن قدر با حساب و کتاب عمل می‌انجامند که آدم می‌ماند؛ پس این حرف‌ها درست نیست.۱۱۰