ماجرای مرگ مشکوک عموی هادی ساعی در باشگاه اسب سواری وی

مرگ عموی هادی ساعی

تکواندوکار سابق تیم ملی در رابطه با مرگ عمویش در باشگاه سوارکاری او، به دادسرای جنایی احضار انجام گرفت.

دو متهم پرونده با هم برادر هستند و به‌ عنوان پیمانکار حمل زباله با منطقهداری پایتخت کار می‌انجامند. آنها بعدازظهر ۱۲ فروردین سال ۹۴ زمانی که منطقهدار ناحیه ۲۲ از آنها خواســـــته بود به جمع‌آوری زباله‌های گیاهی و حیوانی باشگاه سوارکاری در حوالی چیتگر اقدام کنند، با آقا جوان و عموی ۶۰ ساله او در باشگاه سوارکاری درگیر انجام گرفتند که در ادامه این دعوا و درگیری، آقا سالخورده فوت انجام.

در ارتباط با این فوت مشکوک پرونده‌ای در دادسرای جنایی تشکیل و در تحقیقات معلوم انجام گرفت، محل سوارکاری متعلق به هادی ساعی، تکواندوکار سابق تیم ملی بوده و آقا فوت انجام گرفته عموی اوست.

همچنین تحقیقات شاهدان نشان می‌داد میان آن دو و دو پیمانکار منطقهداری دعوا و درگیری رخ داده و پیمانکاران چوب به دست داشته‌اند. در ادامه این درگیری عموی سالخورده فوت انجام و هادی ساعی از ناحیه پا مصدوم انجام گرفت.

دو پیمانکار منطقهداری بازداشت انجام گرفتند و در تحقیقات پلیسی گفتند در مرگ آقا ۶۰ ساله نقشی نداشته‌اند و فقط با او و برادرزاده‌اش بر سر جابه‌جایی زباله‌ها دعوا و درگیری داشته‌اند، حتی کتک هم خورده‌اند. این دو متهم در برابر اتهام تسبیب در فوت عموی آقا ورزشکار قرار گرفته و روانه خانومدان انجام گرفتند. این در حالی بود که تحقیقات نشان می‌داد آقا فوت انجام گرفته پیش از مرگ عمل جراحی قلب انجام داده و پزشکی قانونی نیز اعلام انجام مرگ او براثر سکته قلبی بوده اســـــت.

متهمان پرونده مدرک پزشکی قانونی در ارتباط با زد و خورد در این دعوا را به دادسرا ارائه انجامند اما آقا ورزشکار که می‌گفت در حادثه مصدوم انجام گرفته مدارک پزشکی قانونی خود را ارائه نانجام. با گذشت دو سال از این حادثه، تکواندوکار سابق تیم ملی به دادسرای جنایی پایتخت احضار انجام گرفت تا بزودی در مواجهه حضوری با دو متهم پرونده قرار بگیرد و ابعاد جدید این پرونده فاش شود.