قول بارزانی برای اسکان 200 هزار یهودی اسرائیل در شمال عراق و سوریه • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

روخانومامه ینی شفق ترکیه ادعا انجام: مسعود بارزانی مدیر اقلیم انجامستان عراق به رژیم اشغالگر اسرائیل قول بازگرداندن و اسکان ۲۰۰ هزار یهودی کُردتبار در شمال عراق و سوریه را داده و اعلام انجامه اســـــت که منتظر بازگشت آنهاســـــت.

به گزارش فارویت نیوز، این رسانه ترکیه در شماره روز چهارشنبه خود نوشت: مسعود بازرانی که تنها حمایت جدی خارجی را از رژیم اشغالگر اسرائیل دریافت انجامه، هم اکنون تلاش دارد که گروه های انجامی را قدرتمند کند و همچنین می کوانجام گرفت تا مثل اسرائیل با اشغالگری، سرزمین های افزایشی را به عنوان مناطق انجامنشین معرفی و تصاحب کند.

 

 رسانه ترکیه ای: قول بارزانی برای اسکان 200 هزار یهودی اسرائیل در شمال عراق و سوریه

 

بنا به نوشته این رسانه، حمایت رژیم صهیونیستی از اقدامات بارزانی در همه پرسی اســـــتقلال اقلیم انجامستان عراق با نفوذ و اثرگذاری یهودیان کُردتبار ساکن اسرائیل اتفاق افتاده و آنها هم اکنون حامی جدی این امر انجام گرفته اند.

 

روخانومامه ینی شفق همچنین در این گزارش رویدادی خود نوشت: مجله ‘اسرائیل ـ کُرد’ که در شمال عراق منتشر می شود، در شماره اخیر خود ضمن پرداختن به موضوع روابط بارزانی و رژیم اشغالگر اسرائیل نوشته اســـــت که حدود ۲۰۰ هزار یهودی کُردتبار ساکن اسرائیل منتظر بازگشت به شمال عراق و سوریه هستند.

 

به ادعای ینی شفق، این انتظار برای بازگشت دو جانبه اســـــت که هم یهودی های کُرد ساکن سرزمین های اشغالی فلسطین و هم بارزانی و اطرافیان وی خواهان این اتفاق هستند.

 

به ادعای این رسانه، در اوایل قرن گذشته زیادی از یهودیان ساکن عراق و سوریه طی عملیات بزرگ به اسرائیل منتقل انجام گرفته و در ارکان حکومتی اسرائیل صاحب مناصب مختلف انجام گرفتند.

 

به نوشته این رسانه، بعد از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، روابط دو طرف اسرائیل و کُردهای عراق در زمان ملامصطفی بارزانی و نیز در دوره مسعود بازرانی ادامه یافته و عمیق تر انجام گرفته اســـــت.

 

به نوشته ینی شفق، در واقع حمایت رژیم اسرائیل از همه پرسی اســـــتقلال اقلیم انجامستان عراق در ۲۵ سپامبر ۲۰۱۷ نتیجه این روابط دو جانبه تعدادین ساله محسوب می شود.

 

در مقاله این رسانه عنوان انجام گرفته اســـــت که مجله ‘اسرائیل ـ کُرد’ برای انتشار در مناطق انجامنشین شمال عراق از طرف سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) حمایت مالی انجام گرفته و از طرف خانواده و اطرافیان بارزانی برای فعالیت گسترده پشتیبانی می شود و برای تعمیق روابط انجامستان و اسرائیل تلاش می کند.

 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل با صدور بیانیه ای که روز چهارشنبه در روخانومامه اورشلیم منتشر انجام گرفت، اعلام انجام که ‘از تلاش های مشروع آقام کُرد برای تشکیل دولتی متعلق به خود و برگزاری همه پرسی در اداره اقلیم انجامستان عراق’ حمایت می کند.

 

نتانیاهو در این بیانیه با اشاره به همکاری نزدیک اسرائیل با کُردها از دهه ۶۰ میلادی تاکنون اعلام انجام که ‘حیاتیترین تغییر مثبت در ارتباط با سرنوشت خاورمیانه ظهور یک نوع تشکیلات کُرد مستقل خواهد بود.’

 

نتانیاهو ماه گذشته نیز با از تشکیل یک دولت مستقل کُرد در عراق اعلام حمایت انجامه بود.

 

مقامات اقلیم انجامستان عراق و احزاب انجام عراقی حدود سه ماه پیش در نشستی با مسعود بارزانی مدیر اقلیم، تصمیم گرفتند که همه پرسی اســـــتقلال اقلیم انجامستان عراق را در ماه نهم سال جاری میلادی(۲۵ سپتامبرـ سوم مهرماه ۱۳۹۶) میلادی برگزار کنند.

 

تصمیم اربیل مبنی بر برگزاری همه پرسی در ۲۵ سپتامبر سالجاری، موجب واکنش ها و مخالفت های جدی در داخل و خارج از عراق انجام گرفت و تاکنون هیچ مرجعی به جز رژیم اشغالگر اسرائیل از برگزاری این همه پرسی حمایت نانجامه اســـــت.

 

این تصمیم اقلیم انجامستان عراق موجب واکنش های منفی کشورهای ناحیه از جمله ایران و عراق و ترکیه را در پی داشت به طوری که این کشورها مخالفت جدی خود را با هر گونه تغییر در پایانیت ارضی کشورهای ناحیه از جمله عراق اعلام انجامند.

۱۱۰