فیفا در مورد محرومیت شجاعی و حاج صفی از فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


یکی از نقل کردگویان فیفا، در مصاحبه با رویترز در مورد این اتفاق گفت: ما در حال حاضر در حال بررسی این اتفاق هستیم و از فدراسیون فوتبال ایران هشدارات افزایشی در مورد این مسئله، خواهیم خواســـــت. در حال حاضر، ما صحبت دیگری انجام نخواهیم داد.

فیفا، در مورد محرومیت دو گیمکن ملی پوش ایران، احسان حاج صفی و مسعود شجاعی، از فدراسیون ایران توضیح خواســـــته اســـــت.

طرفداری- وبسایت رویدادی رویترز، در گزارشی از زوریخ، اذعان داشت که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، از فدراسیون فوتبال ایران در مورد محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی توضیح خواســـــته اســـــت. این دو گیمکن که هفته گذشته در گیم تیم باشگاهیشان، پانیونیوس یونان در برابر مکابی تل آویو رژیم اشغالگر قدس به میدان رفته بودند، واکنش های زیادی را در ایران بر انگیختند.

آخرین و حیاتی ترین واکنش به این اتفاق، از سوی محمدرضا داورخانومی بود که اعلام انجام این دو گیمکن از حضور در تیم ملی ایران محروم هستند. حالا، یکی از نقل کردگویان فیفا، در مصاحبه با رویترز در مورد این اتفاق گفت: ما در حال حاضر در حال بررسی این اتفاق هستیم و از فدراسیون فوتبال ایران هشدارات افزایشی در مورد این مسئله، خواهیم خواســـــت. در حال حاضر، ما صحبت دیگری انجام نخواهیم داد.