فریبا نادری و همسرش در رستوران خودشان

فریبا نادری و همسرش

فریبا نادری گیمگر ۳۳ ساله کشورمان, تصویر جدیدی از خودش و همسرش را در رستوران شان دلی جان منتشر انجام

 

فریبا نادری نوشت:

*****

آدم‌هایِ نیکو

مثل عطرهایِ نیکو می‌مانند

به قدری نیکو هستند که متداوم

یادشان به آدم حسِ نیکوی می‌دهد

و دوست داری کنارت باشن.