فال روزانه چهارشنبه 22 منطقهیور 1396 • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

فال روزانه چهارشنبه ۲۲ منطقهیور ۱۳۹۶

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه چهارشنبه ۲۲ منطقهیور ۱۳۹۶

فال روزانه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

 

درست زمانی که فکر می کنید همه چیز تحت کنترل شماســـــت، ناگهان متوجه خواهید انجام گرفت که این افکار چیزی جز خواب و خیال نیست. همه چیز به جنب و جوش افتاده، انگار در ذهن تان آتش گیم راه انداخته اند. اما اگر سعی کنید که جلوی نمایش را بگیرید، فقط همه چیز بدتر خواهد انجام گرفت. باید به حد و حدود دیگران احترام بگذارید تا این شوک کهکشانی به یک تجربه ی دل انگیز تبدیل شود.

 

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

پلن های جالبی برای امروزتان دارید که می خواهید از آن ها لذت ببرید، اما به نظر می رسد که فعل و انفعالات کهکشانی چیزهای دیگری را برای شما رقم زده اســـــت. شاید مجبور شوید پلن هایی را که تدارک دیده بودید کنار بگذارید، زیرا آن طور که می خواســـــتید پیش نمی روند. ممکن اســـــت در ابتدا از این که نتوانسته اید طبق پلن ریزی های تان عمل کنید ناآسوده شوید، اما بهتر اســـــت خونسردی خود را حفظ انجامه و خودتان را به جریان امواج بسپارید، شاید این امواج هیجانات جدیدی را برای شما به ارمغان بیاورند.

 

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

اگر گیمگر یک نمایش هستید شاید بهتر باانجام گرفت که کسی دیگری هیجانات شما را روی صحنه کنترل کند، زیرا امروز قرار اســـــت تعداد اتفاق هیجان انگیز برای تان پیش بیاید. فرض کنید که یک شعبده باز هستید، امروز می توانید توپ ها و بشقاب های افزایشی را در هوا به گردش دربیاورید. فقط یادتان باانجام گرفت که وقتی همه چیز دارد سریع تر از قبل اتفاق می افتد، آن وقت دیگر نمی توانید هر وقت دل تان خواســـــت متوقف شوید. باید همین راه را ادامه دهید، حتی اگر مجبور شوید تصمیم های آنی بگیرید.

 

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

امروز ممکن اســـــت کسی سر به سرتان بگذارد و اعصاب تان را به هم بریزد. ممکن اســـــت احساس کنید که به شما حمله انجام گرفته اســـــت، اما بدانید که این طور نیست. شاید دیگران بدون قصد حرف هایی بخانومند که ناآسوده تان کند، اما بدانید که منظور بدی ندارند، پس به خاطر حساسیت های بی مورد حرف آن ها را به دل نگیرید. کمی عقب نشینی کنید و تعداد نفس عمیق بکشید. شما نمی توانید رفتارهای دیگران را تحت کنترل خودتان درآورید، اما واکنشی که نشان می دهید دست خودتان اســـــت.

 

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

امروز می تواند یک روز سرشار از شادی و سبک سری باانجام گرفت. می توانید فشارهای احساسی نا آشنایی را در محیط حس کنید، به همین خاطر تمایل دارید که بال های تان را بگسترانید و به دوردست ها پرواز کنید تا از ماجراهای احتمالی دور شوید. شاید دیگران ابتدا مقاومت نشان دهند، اما اگر ببینند که قصدتان پیدا انجامن لذت هاســـــت حتماً با شما همراه خواهند انجام گرفت. اشتیاقی که اکنون دارید مقابله ناپذیر اســـــت.

 

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

امروز بهتر اســـــت خودتان را با فعالیت های ذهنی بی شمار خسته نکنید. شاید در لحظه به یک درک عمیق برسید. به شما توصیه می شود که ذره ذره ی اراده ای را که جمع انجامه اید با افکارتان هماهنگ سازید. بهترین ایده های تان را جلوی چشم تان نگه دارید و به ذهن تان اجازه دهید که ناشناخته ها را جستجو کند، زیرا فردا قرار اســـــت با امنیت تکمیل در دنیای واقعیت ها فرود بیایید.

 

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

امروز نمی توانید از روی نقشه بفهمید که به کجا قرار اســـــت برسید. شاید دیگران امروز نتوانند وظایف روزانه ی شان را مثل متداوم انجام دهند، اما به شما توصیه می شود که راه خودتان را بروید و اهداف تان را دنبال کنید. وقتی در راه هستید از هیجاناتی که پیش می آید لذت ببرید. اکنون ذهن و فکرتان یک قدم جلوتر از اعمال شماســـــت. پس تا زمانی که این که وضع ادامه دارد نهایت اســـــتفاده را ببرید.

 

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

ذهن تان بدون محدودیت سرعت دارد پیش می رود، اما گاهی جایی که انتظارش را ندارید بدون هیچ علامت خطری یک پیچ خطرناک جلوی تان سبز می شود. به صورت حتم دلیلی هم برای اعلام خطر وجود ندارد، زیرا اکنون این قابلیت را دارید که سریع جهت گیری کنید و راهتان را ادامه دهید. اما اگر از سرعت تان بکاهید می توانید از راه افزایش لذت ببرید و زیبایی های راه را تحسین کنید. خود این راه به اندازه ی مقصد نهایی جالب اســـــت.

 

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

دیگران شما را به عنوان فردی می شناسند که متداوم ایده های جسورانه ای را مطرح می کند. امروز تصمیم دارید که ذهن تان را فقط روی یک کار خاص قرار دهید و به هیچ وجه حواس تان را با چیزهای دیگر پرت نکنید. اما یک حسی به شما می گوید که انگار همه چیز دارد با سرعتی افزایش از حد عادی جریان پیدا می کند. عجیب این که معنی همه ی حرف ها را درک نمی کنید. به شما توصیه می شود که ذهن تان را آزاد کنید، بقیه خودش حل می شود.

 

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

امروز ممکن اســـــت در همان ابتدا با یک اتفاق غیر منتظره مواجه شوید. شاید یک تغییر راه ناگهانی دیدگاه شما را نسبت به خانومدگی عوض کند. شاید چیزهایی به ذهن تان خطور کند که پیش از این هرگز به آن ها فکر نانجامه بودید. اما یادتان باانجام گرفت همین طور که روز پیش می رود، شما هم راهی ساخانومده پیدا کنید تا همه ی آن چه را که یاد می گیرید به کار ببندید. باورهای گذشته را کنار بگذارید تا بتوانید فردا را با آغوش باز بپذیرید.

 

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

جریان هایی به سیستم عصبی شما راه پیدا انجامه که باعث انجام گرفته حس بهتری داشته باشید و افزایش از قبل احساس سرخانومدگی کنید. به نظر می رسد که حتی گیاهان اطراف تان هم با شما همنوا انجام گرفته اند. گاهی افکاری تحریک کننده در ذهن تان جرقه می خانومد. بهترین راهکاری که اکنون به شما پیشنهاد می شود این اســـــت که یک کسی را پیدا کنید که مثل شما فکر می کند، آن وقت می توانید دست در دست هم تا آخر دنیا هم بروید.

 

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

گاهی وقت ها که نمی توانید مقصودتان را برسانید تصمیم می گیرید که به آرزوها و خیالات تان پناه ببرید. یادتان باانجام گرفت که امروز هر نوع شیوه ی ارتباطی از ارتباط نوشتاری گرفته تا کلامی مورد توجه اســـــت و راه گریزی از آن وجود ندارد. شاید در کل تصمیم بگیرید که امروز با کسی کاری نداشته باشید و فقط با خیالات تان خانومدگی کنید. اما بد نیست گاهی هم دل به دریا بخانومید و به منظور آرامش ذهن با دیگران هم صحبت شوید و افکارتان را با آن ها در میان بگذارید.