فال روزانه چهارشنبه 19 مهر 1396 • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

فال روزانه چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

فال روزانه چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

فال روزانه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

 

اکنون زمان آن رسیده که یک نظم نهایی به کاری که شروع انجامه بودید بدهید. سعی کنید در کارتان ثبات به وجود آورید. برای این که روی نتیجه ی نهایی تاثیر بگذارید باید توجه تان را به نکات خاصی معطوف کنید. متمرکز عمل کنید تا عالی ترین تاثیر ممکن را بگذارید، به این ترتیب می توانید در راه موفقیت قرار بگیرید.

 

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

احساس می کنید  که هشدارات حیاتیی را از شما پنهان انجامه اند، اما بدانید چیزی که تا همین تعدادی پیش مخفی بود به زودی فاش خواهد انجام گرفت. هشدارات جدید به دیدگاه تان عمق می بخانجام گرفت و تصویر جدیدی از فرصت هایی که دارید پیش روی تان می گذارد. اما حواس تان باانجام گرفت که خوش بینی خود را با واقعیت درآمیزید. بگذارید خواســـــته های قلبی تان شما را در راه فردا پیش ببرد، اما فراموش نکنید که باید عقل تان را هم به کار بیندازید.

 

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

خودتان فکر می کنید که انگیزه های تان واضح و روشن اســـــت، اما دیگران هیچ ایده ای درباره ی انگیزه های شما ندارند. به صورت حتم، عدم اطمینان اطرافیان تان هیچ ربطی به رفتار شما ندارد. سعی کنید تا جایی که می توانید آشکار صحبت کنید. حتی اگر خواســـــته ها و انتظارات شما مورد پذیرش واقع نانجام گرفت، بدانید که همه این صداقت شما را تحسین خواهند انجام. به دیگران احترام بگذارید و با خودتان هم صادق باشید.

 

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

امروز دوستان تان منبع ثبات خواهند انجام گرفت. اما شاید هنوز مقداری با واقعیت فاصله داشته باشید و به همین خاطر پیش بردن صحیح امور برای تان چالش برانگیز اســـــت. تا زمانی که اهداف تان ساده باانجام گرفت، می توانید برای پیشروی در راه به احساس تان تکیه کنید. اگر تعداد کار را با هم انجام دهید، ممکن اســـــت در نهایت ببینید که فقط دارید دور خودتان می چرخید. برای این که آسوده تر به مقصد برسید باید کارهای اضافه را کنار بگذارید.

 

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

به تازگی سعی انجامید که چیزهای جدید یاد بگیرید، اما دچار آشفتگی انجام گرفتید. اما اکنون باید از نو شروع کنید و ببینید چیزهایی که یاد گرفتید کاربردی هستند یا نه. هنوز هم به سفر رفتن فکر می کنید، شاید این یک سفر واقعی باانجام گرفت یا شاید هم فقط در ذهن تان اتفاق بیفتد. باید سعی کنید که ایده های بزرگ خود را در قالب اهداف منطقی درآورید.

 

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

برای این که مجدد به ثبات برسید باید پای تان را روی زمین سفت بگذارید. به صورت حتم، فشارهای احساسی گذشته تا تعداد مدت ادامه دارد، اما حالا باید کاری کنید که اعتماد به نفس تان برگردد و بدانید که دقیقا می خواهید چه کار کنید. چشم از اهداف تان برندارید. تا زمانی که خوش بین باشید می توانید تلاش های تان را در جهت موفقیت سوق دهید.

 

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

چیزی در اطراف تان تغییر انجامه اســـــت و حالا قصد دارید به سراغ موضوعی بروید که مدت ها بود از آن فرار می انجامید. راه حل مشکلات اکنون شما تعدادان ساده نیست. بهترین سلاحی که در دست دارید مشارکت با دیگران اســـــت. اگر در کارتان به نفع همگان فکر کنید می توانید از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار شوید. برای دیگران الگو شوید تا به شما بپیوندند و همراهی تان کنند.

 

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

از مشغله های روزمره خسته انجام گرفته اید و به دنبال آرامش می گردید. نباید برای رسیدن به این آرامش به خاطرات گذشته پناه ببرید، بلکه به شما توصیه می شود به فردا فکر کنید، فردا ای که کاهش پیچیده باانجام گرفت. برای انجام کارهای تان به دنبال راهکارهای جدید بگردید تا بتوانید کمی احساس آسودهی کنید.

 

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

شادی و تفریح پشت در منزل تان ایستاده، اما نمی دانید که آیا باید به آن اجازه ی ورود بدهید یا نه. از درون دچار آشفتگی هستید، چون مدام به یاد می آورید که کارهای نیمه پایان زیادی دارید که باید انجام شان دهید. نمی توانید وظایف تان را به حاشیه برانید، اما می توانید با مشخص انجامن نخستویت های تان به یک راهکار روشمند برای انجام امور دست پیدا کنید.

 

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

امروز بار سبک تری را بر شانه های تان احساس می کنید، چون کم کم دارید به جاهای لذت بخش و شادی آور خانومدگی نزدیک می شوید. اکنون زمان آن رسیده که ثمره ی تلاش های اخیرتان را ببینید. لزومی ندارد که بخواهید دلیل اقدامات تان را برای دیگران توضیح دهید. به دست آوردن این لذت نتیجه ی همه ی تلاش هایی اســـــت که برای درست انجام دادن کارتان به کار گرفتید.

 

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

بهتر اســـــت احساسات تان را انکار نکنید، هر چه زودتر با آن ها روبرو شوید برای همه بهتر اســـــت. اگر آرزونجامتان را ملایم تر کنید به نفع تان اســـــت، حتی بهتر اســـــت نگذارید دیگران عصبانی تان کنند. به جای این که با دعوا به همه ثابت کنید که راســـــت می گویید، باید مهربان باشید و همراه با آن ها حرکت کنید.

 

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

حالا که می توانید موضوعات مربوط به روابط تان را با وضوح افزایشی بررسی کنید، تصمیم گیری برای تان آسوده تر انجام گرفته اســـــت. حتی اگر نگران انتخاب های تان هستید، به شما توصیه می شود که نترسید و به احساسات درونی تان اطمینان کنید. باید به ارزش های درونی تان پناه ببرید. آن کاری را در پیش بگیرید که به نظرتان درست اســـــت. شاید کارهایی که انجام می دهید به همین زودی ها به ثمر ننشینند، اما بدانید که تاثیر نهایی آن ها پایدار خواهد بود.