فال روزانه سه شنبه 21 منطقهیور 1396 • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

فال روزانه سه شنبه ۲۱ منطقهیور ۱۳۹۶

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

فال روزانه سه شنبه ۲۱ منطقهیور ۱۳۹۶

فال روزانه

 

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولدین فروردین ماه

 

امروز به دشواری می توانید جلوی اشتیاق تان را بگیرید، زیرا مدام در حال فکر انجامن به این هستید که چه طور از راه جدیدی پول درآورید یا این که چه کار کنید تا کارهای تان بهتر انجام شود. شاید در ابتدای روز نتوانید اشتیاق تان را کنترل کنید، اما کمی که گذشت راه تعادل را پیدا خواهید انجام. خوشبختانه امروز می توانید ایده های ناکارآمد را به آسودهی از ذهن تان بیرون کنید و به این ترتیب وقت ارزشمندتان را روی کارهای بیهوده نگذارید. به جای این که در میان آرزوهای غیرواقعی درباره ی فردا گم شوید، بهتر اســـــت توجه تان را روی زمان حال قرار دهید و خیلی هم نگران این نباشید که بعد چه پیش می آید.

 

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

اکنون ماه به نشانه ی شما بازگشته و کمک تان خواهد انجام تا آرامشی را که به دنبال آن هستید پیدا کنید. اما ممکن اســـــت با هم به راهکارهایی فکر کنید تا کمی هیجان به خانومدگی تان اضافه شود و از شر کسالت های خانومدگی خلاص شوید. به شما توصیه می شود که با احتیاط قدم بردارید. اگر به دنبال شور و هیجان بروید، آن وقت ممکن اســـــت دلتنگ زمانی شوید که آرامش بر خانومدگی شما حکم فرما بود. به جای این که ثبات خانومدگی تان را به هم بخانومید، فقط کافی اســـــت که آرزونجامتان را تغییر دهید. برای این که روز نیکوی داشته باشید نیازی نیست که همه چیز را از این رو به آن رو کنید.

 

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولدین خرداد ماه

امروز تمایل دارید قبل از این که کارهای تان پایان شوند به طریقی از زیر کار شانه خالی کنید و به دنبال تفریحات تان بروید. اما حواس تان باانجام گرفت، نمی شود همه چیز را نیمه پایان رها کنید و آن وقت چیز بدی پیش نیاید. متأسفانه محدودیت هایی که دارید ممکن اســـــت شما را خشمگین کند و بعداً نتوانید آن طور که باید از فراغت تان لذت ببرید. دیگر نباید انرژی خود را افزایش از این تلف کنید، هر چه سریع تر به وظایف تان جامه ی عمل بپوشانید. هر وقت به همه ی تعهدات تان عمل انجامید می توانید با خیال آسوده و ذهن آرام به کارهایی که دل تان می خواهد برسید.

 

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روزانه متولدین تیر ماه

امروز متوجه می شوید که چه دوستان فوق العاده ای دارید، زیرا اگر لازم باانجام گرفت به دفاع از شما نقل کرد خواهند گفت و به کمک تان می آیند. به صورت حتم دوستان فکر انجام میدهند که این رفتار محبت آمیز آن ها چیزی دور از ذهن نیست، اما این فروتنی آن هاســـــت که رفتارشان را خاص تر می کند. نیازی نیست با صدای بلند از آن ها تشکر کنید، همین که بدانند حضورشان را در خانومدگی ارزشمند می دانید کافی اســـــت.

 

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

فال روزانه متولدین آقااد ماه

می دانید که باید طبق دستورالعمل پیش بروید و همان چیزی را انجام دهید که به شما گفته انجام گرفته اســـــت، اما انگار قلب تان با شما همراهی نمی کند. از این که طبق پلن ی دیگران پیش بروید خوشحال نیستید، حتی تمایلی ندارید به دنبال گنجی بروید که در نهایت مال شما نخواهد بود. شاید بهتر باانجام گرفت امروز روی اهداف خودتان تمرکز کنید و نه دیگران. اگر بتوانید منابع تان را درست مدیریت کنید می توانید پاداش زحمت تان را بگیرید.

 

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فال روزانه متولدین منطقهیور ماه

فکرهای فوق العاده ای برای فردا ی خود دارید، اما به هیچ کدام از این آرزوها وابسته به نظر نمی رسید. شاید نتیجه ی دل انگیزی را برای اقدامات کنونی تان متصور شوید، اما می دانید که برای تحقق آرزوهای این چنین باید از جان و دل مایه بگذارید. اما حواس تان باانجام گرفت که باید همواره مرز بین خیال و واقعیت را تشخیص دهید. اگر باور داشته باشید که می توانید غیر ممکن ها را ممکن کنید، آن وقت می توانید موانع و محدودیت ها را کنار بخانومید. اما با همه ی این توضیحات باید بدانید که رسیدن به دنبال تان نیازمند یک پلن ی عالی و پشتکار فراوان اســـــت.

 

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

فال روزانه متولدین مهر ماه

امروز برای تان دشوار اســـــت که صبور باشید، زیرا دنبال مشخصی در ذهن دارید و دلیلی نمی بینید که برای عملی انجامن آن افزایش از این ها صبر کنید. شاید این حس عجله ای که اکنون به شما دست داده به خاطر احساساتی اســـــت که شخص دیگری به شما منتقل می کند. اما یک چیزی هست که شاند مانع تغییر شود و آن هم آسودهی اکنون شماســـــت. زیاد از حد احساسات تان را تحلیل نکنید. فقط کافی اســـــت به ندای درون تان گوش دهید، اگر قلب تان به شما گفت که باید باز هم صبر کنید، پس مطمئن باشید که کار درست همین اســـــت.

 

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روزانه متولدین آبان ماه

امروز شاید کسی به سراغ تان بیاید و شما را به موقعیتی پرخطر دعوت کند که ضرورتی هم ندارد، اما ندای درون تان شما را از رسیدن به لبه ی پرتگاه باز خواهد داشت. اگر چه دل تان می خواهد منفی نگری های تان را بروز دهید، اما بدانید که این کار شما ممکن اســـــت پیشرفت هایی را که به تازگی حاصل انجامید به خطر بیندازد. ممکن اســـــت از جایی که انتظارش را ندارید کمکی به شما برسد و بتوانید حتی تا آن دوردست ها هم بروید. اکنون آزاد هستید هر طور که فکر می کنید معقول اســـــت تصمیم بگیرید، اما اگر بتوانید به طریقی از نگرانی های تان کم کنید از انجام گرفتت ترس های تان هم کاســـــته خواهد انجام گرفت.

 

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روزانه متولدین آذر ماه

شاید بهتر باانجام گرفت که انتظارات تان را از دیگران پایین بیاورید، آن وقت اگر همکاران تان کوتاهی انجامند ناآسوده نخواهید انجام گرفت. اما نادیده گرفتن اشتباهات دیگران آرزونجام معقولی نیست و در طولانی مدت پاسخ نمی دهد. برای این که به اهداف تان برسید باید گروهی کار کنید، پس اجازه ندهید کسی به آسانی از زیر کار شانه خالی کند. مدام وظایف و تعهدات آن ها را به یادشان بیندازید تا مبادا سهل انگاری کنند. شاید اگر آن ها پشتکار شما را ببینند بهتر همکاری کنند.

 

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روزانه متولدین دی ماه

ذهن تان آشفته اســـــت و نمی توانید روی انجام وظایف تان تمرکز کنید، هر کاری که می خواهید انجام دهید فکرتان روی کارهای دیگر می رود. فعالیت های فوق پلن ریزی انجام گرفته ی شما به نظر می رسد که لذت تعدادانی برای تان ندارند، به همین خاطر نمی توانید افکارتان را کنترل کنید. به جای این که تعداد کار با هم انجام دهید، بهتر اســـــت وظایف تان را یک به یک دنبال کنید. باید انتخاب های تان را محدود کنید تا فرصت های بهتری در فردا نصیب شما شود.

 

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولدین بهمن ماه

دوست دارید که مسئولیت پذیر باشید و به تعهدات تان عمل کنید. اکنون به اشتباه فکر انجامه اید که بهتر اســـــت به جای انجام وظایف خودتان به دیگران انگیزه دهید و آن ها را به کار ترغیب کنید. اما واقعیت این اســـــت که خودتان هم باید دست به کار شوید. فقط حرف زدن کافی نیست، می دانید باید چه کار کنید، پس دلیل دست به کار نمی شوید؟

 

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولدین اسفند ماه

دوست ندارید بپذیرید که افکارتان به سمت و سوی مثبت نگری می روند، زیرا فکر می کنید که مثبت نگری شما را در معرض آسیب قرار خواهد داد. با این وجود حسی به شما می گوید که اوقات خوش در راه اســـــت. خانومدگی شخصی شما تحت تأثیر قرار گرفته ، مدام به فکر فردا هستید و فرصتی برای پرداختن به موضوعات حاضر ندارید. برای تان دشوار اســـــت که افکارتان را به زمان حال برگردانید، اما یادتان باانجام گرفت که اگر دیگران را هم در قلب تان راه دهید شادمانی شما در فردا تضمین انجام گرفته اســـــت.