عمل جراحی بینی رودریگو آلوز در ایران !!

حضور رودریگو آلوز در ایران

رودریگو آلوز شخصی اســـــت که بخاطر جراحی های زیبایی زیاد از حدی که انجام داده اســـــت, در سراسر دنیا به منطقهت رسیده اســـــت. از او به نام “کن” که یکی از عروسک های مجموعه باربی می باانجام گرفت, یاد می شود.

این آقا ۳۳ ساله به ایران آمده و جراحی زیبایی بینی انجام داده اســـــت!

وی زیاد از ۳۲ عمل زیبایی انجام داده و حدود ۳۷۰ هزار یورو خرج عمل های زیبایی خود انجامه اســـــت.

در ادامه تصویر های رودریگو آلوز در ایران را مشاهده می کنید.

وی با انتشار این تصویر ها از پایان پزشکان ایرانی تشکر انجامه و عنوان انجامه اســـــت که ایران جای زیبا و خاصی اســـــت.

عمل دماغ رودریگو آلوز در ایران