علی علیپور و همسرش در جشن تولد پسرشان

علی علیپور و همسرش

زهرا دژوان همسر علی علیپور, تصویر هایی از جشن تولد پسرشان را منتشر انجام.

همسر علی علیپور نوشت:

*****

تولد فندوقم یکى یدونه مامان بابا…

دوست دارم همنفس پایان لحظه هام

 

 

علی علیپور و همسرش