علت بسته انجام گرفتن کانال آمدنیوز به گفته مدیر تلگرام

 آمدنیوز بسته انجام گرفت

پنخست دورف در جدیدترین توییت خودش اعلام انجام که کانال تلگرامی «آمدنیوز» به دلیل تشویق مخاطبان به خشونت و تعلیم ساخت بمب‌های دستی مسدود انجام گرفت