عربستان منتظر پاسخ محکم ایران باانجام گرفت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

عربستان منتظر پاسخ محکم ایران باانجام گرفت

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

دبیر شورای امنیت ملی ایران گفت: عربستان به خاطر دخالت هایی که در ایران می کند پاسخ محکمی دریافت خواهد انجام.

علی شمخانی در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: دشمنی آمریکا و بویژه دونالد ترامپ در این مرحله دشمنی غیرقابل تصوری برای ما نیست و دلایل این مساله تکمیلاً برای ما روشن اســـــت. در واقع آمریکا هرچه در ناحیه خاورمیانه کاشته بود به شکل تکمیل از دست داد و به قول خودشان زیاد از دو تریلیون دلار هزینه انجامند اما امروز شما ببینید افغانستان، عراق، سوریه و لبنان چه وضعی دارند. شما ببینید هم پیمانان آمریکا در چه وضعی به سر می برند، پس طبیعی اســـــت که با ما دشمنی کنند.

علی شمخانی گفت: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست. شما ببینید کجای جهان مشکل ندارد، ترامپ برای حل مشکلات اقتصادی خود چهارصد میلیارد دلار در ناحیه خاورمیانه درو می کند و با به راه انداختن رقابت میان کشورهای ناحیه، این کشورها را غارت می کند تا اینکه چرخ اقتصادی خودش را به گردش در بیاورد. همانطور که در آمریکا مشکلات اقتصادی وجود دارد در ایران نیز مشکلات اقتصادی هست مشکلاتی که ناشی از جنگ، تحریم و ناشی از برخی نقاط ضعف مدیریتی ما اســـــت، ما به اینها واقف هستیم و می دانستیم که  این مسائل به طور قطعی و به صورت طبیعی می تواند مورد سوال آقام واقع شود. 

وی ادامه داد: از جمله دلایل داخلی این اعتراض های خیابانی نارضایتی بخشی از آقام ایران از وضعیت اقتصادی بود. یکی دیگر از دلایل داخلی اعتراض ها نارضایتی ملت از رفتار رسانه های داخلی بود. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: من گفتم که این اینترنت و هشتگ ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت ایران اســـــت. بر اساس بررسی های شده شاید بیست و هفت درصد از هشتگ هایی که جدیداً به راه افتاده متعلق به سعودی ها اســـــت. به صورت حتم این هشتگ ها متعلق به آقام سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ ها را به راه می اندازد و عوامل اجرایی این کار اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ هایی که در خصوص اوضاع ایران راه افتاده اســـــت از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده اســـــت.

همانطور که اشاره انجامید آنها یک سازمان درست انجامه اند و افرادی از خارج از سعودی برای اداره این سازمان آورده اند چون سعودی ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلماً ابزارها و پیاده نظام این سازمان هستند. مسلماً سعودی ها از ایران پاسخ معقولی دریافت خواهند انجام و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند انجام. خاندان حاکم بر سعودی به نیکوی خطر پاسخ ما را می داند.

وی تاکید انجام: سعودی نمی تواند با مداخله در ایران و تحریک ملت هوشیار ایران بر زیان هایی که در یمن انجامه اســـــت سرپوش بگذارد.

شمخانی گفت: حساسیت ملت ایران نسبت به مداخله سعودی در امور ایران زیاد از حساسیت شان نسبت به مداخله گری های ترامپ اســـــت.

وی ادامه داد: ما هیچ وقت نمی خواســـــتیم که ملت ایران تا این اندازه نسبت به خاندان حاکم بر عربستان دشمنی داشته باانجام گرفت. اما دشمنی ملت ایران علیه خاندان حاکم بر عربستان ناشی از طرز رفتار آنها اســـــت. دشمنی غرب با ایران یک دشمنی احمقانه اســـــت و برخی کشورها فهمیده اند که منافعی در خلیج فارس دارند.

شمخانی افزود: دنبال از دخالت خارجی سازمان یافته این اســـــت که جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. بیگانگان می خواهند حرکت رو به جلوی ایران را از داخل بر هم بخانومند. 

وی افزود: آنچه در ایران رخ داده اســـــت طی تعداد روز پایان می یابد و جای هیچگونه نگرانی در این باره نیست.