صدور ویزای انگلیس افزایش می‌یابد/ برجام بهترین راه برقراری امنیت در ناحیه اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

فارویت نیوز: ساختمان قدیمی سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تاریخی دراز از روابط ایران و بریتانیا را به دوش می‌کانجام گرفت اما به محض ورود به این مجموعه معماری اصیل ایرانی خودنمایی می‌کند و جز زیبایی چیز دیگری نیست.

آثار هجوم دانشجویان به سفارت در سال ۱۳۹۰ بر روی تابلویی که بر دیوار اســـــت و نیز بر دیوار و مبلمان داخل اتاق‌ها بدون هیچ تغییری با توجه به این‌که وسایل قدیمی هستند حفظ انجام گرفته اســـــت.

سفیر انگلیس در پایتخت که پس از یک دوره تنش و قطع روابط مسوول گشایش روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایران انجام گرفته اســـــت، پس از حدود دو سال که از ماموریتش در پایتخت می‌گذرد ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های انجام انجام گرفته در گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور گفت از زمان برقراری روابط حجم روابط اقتصادی دو برابر انجام گرفته اســـــت.

او تاکید انجام که دولت انگلیس به طور تکمیل و قوی متعهد به اجرای موفقیت‌آمیز برجام اســـــت، دلیلکه باور دارد این گزینه بهترین راه برقراری صلح و ثبات در ناحیه اســـــت و تاکید می‌کند که برجام می‌تواند زیربنایی برای گسترش روابط دو کشور باانجام گرفت.

هاپتون گفت که سیاســـــت انگلیس این اســـــت که برجام پیش رود و در این راه به گفت‌وگو و ترغیب پایان طرف‌ها برای پایبندی تکمیل به توافق هسته‌ای ادامه می‌دهد.

این دیپلمات انگلیسی درباره کندی تعاملات اقتصادی و بانکی به ویژه در چارچوب برجام تایید می‌کند که روند تعاملات زیاد‌تر از آنچه که دوست داریم زمان برده اســـــت.

نیکلاس هاپتون در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که سیاســـــت انگلیس به طور مشخص در برابر کشورهایی که نقض کننده برجام هستند چیست؟ گفت: برجام توافقی اســـــت که میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، اتحادیه اروپا و ایران به دست آمده اســـــت. این توافقی اســـــت که از مذاکره پایان این طرف‌ها به دست آمد و از حمایت گسترده‌ای میان دیگر کشورها برخوردار اســـــت. از این رو بریتانیا به همکاری با پایان شرکای خود که متعهد به اجرای موفقیت‌آمیز برجام هستند، ادامه خواهد داد.

به طور تکمیل و قوی از اجرای برجام حمایت می‌کنیم

به گفت‌وگو و ترغیب پایان طرف‌ها برای پایبندی تکمیل به توافق ادامه می‌دهیم

وی افزود: ما به گفت‌وگو با پایان طرف‌ها و ترغیب‌شان به پایبندی تکمیل به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و شروط آن، که به طور شفاف مشخص انجام گرفته‌اند، ادامه خواهیم داد.

این دیپلمات برجسته انگلیسی در پاسخ به این‌ پرسش که رییس‌جمهور آمریکا هر روز به تکرار اظهارات و مواضعش علیه توافق هسته‌ای می‌پردازد، فکر نمی‌کنید این آرزونجام از سوی یکی از طرف‌های توافق به روح و متن برجام آسیب جدی می‌خانومد؟ با تاکید بر این‌که “من نمی‌توانم درباره مواضع دولت آمریکا صحبت کنم” اظهار انجام: آن‌چه می‌توانم درباره موضع انگلیس در قبال این توافق بگویم این اســـــت که ما به طور تکمیل و قوی از اجرای برجام حمایت می‌کنیم. ما به انجام گرفتت با شرکای خود در این توافق همکاری جدی داریم تا این توافق موفقیت‌آمیز باانجام گرفت، هم‌چنین  به بخش مالی و اقتصادی (درباره این توافق) اطمینان داده می‌شود، به گونه‌ای که رانجام گرفت اقتصادی می‌تواند قابل مشاهده باانجام گرفت و دولت ایران، مدیر‌جمهور روحانی بتواند منافع حاصل از برجام را برای آقام ایران به ارمغان بیاورد.

سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر این‌که “دولت انگلیس به طور تکمیل و قوی متعهد به اجرای موفقیت‌آمیز برجام اســـــت” خاطرنشان انجام: انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای ناحیه و ایجاد روابط بهتر با دولت ایران اســـــت تا این کشور بتواند به جایگاهی ساخانومده‌تر و عادی در میان جامعه بین‌الملل بازگردد.

رانجام گرفت تجاری ایران و انگلیس دو برابر انجام گرفته اســـــت

هاپتون در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که دو سال از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلیس می‌گذرد به طور دقیق حجم روابط دو کشور تا کنون چقدر اســـــت؟ گفت: روابط ایران و انگلیس در دو سال گذشته از زمان بازگشایی سفارت‌ها پیشرفت نیکوی داشته اســـــت. نکته حیاتی این اســـــت از روزی که سفارت بازگشایی انجام گرفته تمرکز ما روی توسعه این همکاری اقتصادی هر جا که ممکن بوده، قرار گرفته اســـــت. در پی لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، سفارت ما تلاش زیاد دشواری داشته تا تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند. از این رو باعث افتخار اســـــت که بگویم رانجام گرفت روابط اقتصادی در طول این مدت زیاد سریع بوده اســـــت، قراردادهای حیاتی زیادی بین شرکت‌های انگلیسی و ایرانی بسته انجام گرفته و مذاکرات با زیادی دیگر نیز در جریان اســـــت.

وی خاطرنشان انجام: میزان دقیق این همکاری را نمی‌توان به آسودهی تخمین زد اما اطمینان داریم این رانجام گرفت تجاری میان دو کشور دست کم اگر نگوییم سه برابر، دو برابر انجام گرفته اســـــت؛ همان‌طور که با دیگر کشورهای اروپایی چنین بوده اســـــت. این یک رویداد حیاتی اســـــت و دولت بریتانیا در حمایت از برجام تاکید دارد و برای افزایش تجارت در فردا تلاش می‌کند.

این دیپلمات انگلیسی درباره نخستویت سرمایه‌گذاری انگلیس در بخش‌های تجاری، گردشگری، نفت و گاز ایران با اشاره به این‌که روابط میان کشورهای ما تاریخی اســـــت و در طول این سالیان ارتباطات زیادی وجود داشته اســـــت، افزود: ما تجربه طولانی مشترکی داریم که در برخی مواقع شرایط پیچیده بوده، اما لحظات مثبت زیادی در روابط دو جانبه میان ایران و انگلیس وجود داشته اســـــت. در حال حاضر نخستویت‌ ما حمایت از اجرای برجام اســـــت که روابط میان دو کشور را تعمیق می‌کند.

هاپتون با بیان این‌که “برجام یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بود که در تابستان ۲۰۱۵ به امضا رسید” تصریح انجام: به عنوان بخشی از حمایت از برجام و موفق ساختن این توافق، تیم من در سفارت زیاد‌ترین تلاش‌مان را می‌کنیم تا هر جایی که ممکن اســـــت، نه فقط در پایتخت بلکه در پایان ایران وارد تعامل و تجارت با نهادهای مختلف از جمله اتاق‌های بازرگانی شویم.

وی ادامه داد: من به تازگی از اســـــتان‌های گلستان و گرگان بازدید انجامم و در این ناحیه با فرماندار و مدیر اتاق بازرگانی نیز دیدار داشتم. من به تبریز، رشت و شیراز رفتم. بنا بر این ما تلاش می‌کنیم تا به طور گسترده تعامل داشته باشیم و فهم مشترک برای روابط تجاری میان دو کشور را ایجاد کنیم که برجام را قوی‌تر می‌سازد و نشان خواهد داد که این یک موفقیت بوده اســـــت.

برقراری روابط تجاری ایران و انگلیس زیاد‌ از پیش زمان برده اســـــت

سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این‌ پرسش که یکی از نتایج برجام برداشته انجام گرفتن تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده اســـــت و کشورهای زیادی برای تعامل با ایران در حوزه‌های مختلف وارد عمل انجام گرفتند، اما هنوز از شرکت‌های انگلیسی در بخش‌های مختلف و به طور خاص در حوزه نفت و بانک رویدادی نیست. با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در ایران و امضای نخستین قرارداد با شرکت توتال فرانسه فکر نمی‌کنید شرایط برای همکاری و ورود شرکت‌های بزرگ انگلیسی در این زمینه فراهم انجام گرفته اســـــت؟ گفت: این یک حقیقت اســـــت که برقراری روابط تجاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی و به ویژه انگلیس ساده نبوده اســـــت. دو سال اســـــت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از ژانویه ۲۰۱۶ برداشته انجام گرفته اســـــت. برخی انتظار داشتند که در روابط اقتصادی نتایج خیلی فوری مشاهده شود، اما این تغییرات برای به وقوع پیوستن به زمان نیاز دارد، همان‌طور که شاهد بودیم روابط بانکی میان ایران و غرب برای ایجاد اعتماد و اطمینان زمان می‌برد. برخی بانک‌ها و موسسات مالی در حال حاضر در تعامل هستند و شرکت‌های بریتانیایی نیز از این امکانات اســـــتفاده می‌کنند، اما واقعیت این اســـــت که این روند زیاد‌تر از آن‌چه که دوست داریم زمان برده اســـــت.

نیکلاس هاپتون: ما به گفت‌وگو با پایان طرف‌ها و ترغیب‌شان به پایبندی تکمیل به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و شروط آن، که به طور شفاف مشخص انجام گرفته‌اند، ادامه خواهیم داد.وی تاکید انجام که دولت انگلیس به انجام گرفتت تلاش می‌کند تا به بخش اقتصادی اطمینان دهد، به گونه‌ای که قراردادها آسوده‌تر در هر دو راه پیش بروند.

هاپتون اضافه انجام: شرکت‌های بریتانیایی هم اکنون وارد تعامل انجام گرفته‌اند. باعث خرسندی اســـــت که شرکت‌هایی بزرگی مثل شل، روالز رویس، خطوط هوایی بریتیش و به علاوه همان‌طور که می‌دانید انگلیس یکی از بخش‌های بزرگ ایرباس هست، پایانی این شرکت‌ها در حال تعامل و داد و ستدهای حیاتی با ایران هستند و این به طور قطع به تقویت روابط دو کشور کمک می‌کند. از این رو من اطمینان دارم که هم‌زمان با ادامه برجام و در حالی که دولت ما به حمایت خود از این توافق ادامه می‌دهد و برای ساختن روابط‌مان تلاش می‌کند، ما شاهد قراردادهای زیاد‌تر باشیم و حجم روابط در زیادی از زمینه‌ها، نه فقط نفت و گاز در سال‌های پیش رو افزایش خواهد یافت.

او در پاسخ به این پرسش که بانک‌های انگلستان و کشورهای اروپایی عمدتا وارد همکاری با ایران نانجام گرفتند و هنوز با گذشت دو سال از اجرای برجام نشانه‌ روشنی از این همکاری‌ها دیده نمی‌شود، می‌توانید این قول را بدهید یا این امیدواری که در فردا نزدیک شاهد برقراری و گسترش این همکاری‌ها باشیم؟ گفت: چالشی که در بخش بانک‌داری با آن مواجهیم چیزی اســـــت که هم بریتانیا و هم دیگر طرف‌های اروپایی توافق، به علاوه ایران باید برای حل آن کار کنند که این مشکل به دو بخش تقسیم می‌شود. از یک طرف بانک‌ها و موسسات مالی بریتانیایی که اغلب در لندن مستقر هستند، در این لحظه اعتماد کافی برای ورود تکمیل به تجارت با ایران ندارند تا از داد و ستدها پشتیبانی کنند. این اعتماد در طول زمان هم‌زمان که روابط دو جانبه افزایش پیدا می‌کند و به تدریج ایران وارد اقتصاد بین‌المللی می‌شود، به وجود می‌آید.

این دیپلمات انگلیسی افزود: از طرف دیگر نیازمند اقدام و ابداًحات زیاد‌تر در نظام بانک‌داری ایران هستیم. این روند آغاز انجام گرفته و من زیاد خرسندم که FATF در آخرین نشست حیاتی خود اعلام انجام که ایران در خصوص رسیدن به اســـــتانداردهای مورد درخواســـــت پیشرفت نیکوی حاصل انجامه اســـــت.

هاپتون گفت: به طور قطع در دهه‌ای که ایران دنبال تحریم‌ها قرار داشت و نمی‌توانست در نظام مالی بین‌المللی حضور داشته باانجام گرفت، جهان به جلو حرکت انجامه اســـــت، قوانین توسعه‌یافته و اکنون شرایط متفاوت انجام گرفته اســـــت. بنا بر این این‌که بانک‌های ایرانی به سطح مورد نیاز اســـــتانداردهای بین‌المللی دست پیدا کنند و بتوانند با بانک‌های بین‌المللی و بریتانیایی داد و ستد زمان می‌برد. در عین حال اطمینان دارم همان‌طور که گفتم اگر در ایران، در انگلیس و به طور کلی در اروپا روی این موضع کار کنیم که این کار را در نخستویت قرار دادیم، این پیشرفت حاصل خواهد انجام گرفت و اکنون نیز به دست آمده و در نتیجه سیستم ارتقا خواهد یافت و تجارت انجامن میان دو کشور زیاد آسان‌تر خواهد انجام گرفت.

برجام بهترین راه برقراری امنیت، ‌صلح، ثبات و رفاه نه فقط برای ایران، بلکه برای ناحیه اســـــت

سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که اعتماد نداشتن بانک‌های بزرگ اروپایی و به طور خاص انگستان به ایران چه علت اســـــت. آیا به خاطر فشارهای آمریکا و فضای بی‌اعتمادی اســـــت که ایجاد انجامه یا شاید دولت انگلستان به بانک‌هایش این اطمینان را برای وارد انجام گرفتن به همکاری با ایران نمی‌دهد؟ گفت: نخست‌وزیر انگلستان و رییس‌جمهوری ایران اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار انجامند. آن‌ها گفت‌وگوهایی شفاف درباره مسائل مختلف در زمینه روابط دو جانبه و تعدادجانبه داشتند. واضح اســـــت که بخشی از آن، بخش اصلی آن به گفت‌وگو درباره برجام اختصاص داشت. نخست‌وزیر انگلیس به روشنی مشخص انجام که بریتانیا به طور قوی از توافق هسته‌ای دفاع می‌کند و برای موفقیت آن با همه طرف‌های توافق همکاری نزدیک دارد؛ این سیاســـــت انگلیس اســـــت و هر آن‌چه برای دیگر طرف‌ها اتفاق بیفتد، ما به روشنی می‌گوییم که برجام پیش رو اســـــت و بهترین راه برای برقراری امنیت، ‌صلح، ثبات و رفاه زیاد‌تر برای نه فقط ایران، بلکه دیگر طرف‌های این توافق و در مجموع برای ناحیه اســـــت.

وی افزود: برای پاسخ به سوال شما درباره این‌که دلیل بانک‌های انگلیس به طور تکمیل برای داد و ستد با ایران هنوز اطمینان تکمیل ندارند، باید بگویم که این یک جاده دو طرفه اســـــت. دولت انگلیس برای این‌که به بانک‌ها و موسسات مالی بریتانیا اطمینان دهد که تعامل مجدد با ایران پس از رفع تحریم‌ها کار درستی اســـــت هر تلاشی را به کار می‌گیرد. در عین حال باید گفت که این تصمیم خودشان اســـــت. آن‌ها بانک‌های خصوصی هستند و تصمیمات خود را مستقل از دولت می‌گیرند. به طور قطع همگان متوجه این مساله می‌شوند.

سفیر انگلیس در ایران:دولت انگلیس به طور تکمیل و قوی متعهد به اجرای موفقیت‌آمیز برجام اســـــت. انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای ناحیه و ایجاد روابط بهتر با دولت ایران اســـــت تا این کشور بتواند به جایگاهی ساخانومده‌تر و عادی در میان جامعه بین‌الملل بازگردد.این دیپلمات انگلیسی گفت: برخی از این بانک‌ها به دلیل باقی ماندن تحریم‌های نخستیه آمریکا مشکلاتی دارند از جمله این‌که موسسات مالی که با دلار تجارت می‌کنند برای تعامل با ایران محدود می‌شوند و اتباع آمریکایی نیز با این محدودیت مواجهند. به طور قطع در انگلیس موسسات مالی وجود دارند که اغلب در آن‌ها اتباع آمریکایی زیادی کار می‌کنند و موسسات مالی نیز به میزان قابل توجهی از دلار اســـــتفاده می‌کنند. این‌ها مسائلی هستند که امکان بانک‌های بزرگ بین‌المللی شامل بانک‌های بریتانیایی را برای تعامل تکمیل با ایران کاهش می‌دهند، اما من امیدوارم در فردا اطمینان افزایش می‌یابد و این موسسات مالی قادر خواهند بود به گونه‌ای که برجام اجازه می‌دهد، مجدد با ایران وارد تعامل شوند و آن را به یک موفقیت تبدیل می‌کنند.

در فردا نزدیک شمار ویزاها زیاد زیاد‌تر خواهد بود

هاپتون در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که در بحث صدور ویزا مشکلات و مسایلی از جمله وجود دلال‌ها و واسطه‌ها وجود دارد که موجب سوء‌اســـــتفاده آنها و ناآسودهی آقام ایران انجام گرفته اســـــت، آخرین تمهیدات سفارت شما برای حل این مساله چه بوده اســـــت؟ با تاکید بر این‌که “بخشی از دلیل بازگرداندن روابط میان دو کشور و عادی سازی این روابط تضمین این مساله بود که منطقهوندان و بازرگانان هر دو کشور بتوانند آزادانه‌تر به ایران یا انگلیس سفر کنند” افزود: از زمانی‌که ما بخش ویزا را در پایتخت در فوریه ۲۰۱۶ بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها بازگشایی انجامیم، دولت بریتانیا زیاد تلاش انجام تا میزان خدمات ویزا و اعطای آن به ایرانی‌هایی که می‌خواهند به انگلیس سفر کنند را افزایش دهد. ما از تعداد زیاد کمی شروع انجامیم، دلیلکه این چیزها برای راه‌اندازی و عملانجام درست به زمان نیاز دارند. این سفارت در پی ماجرای سال ۲۰۱۱ به مدت چهار سال تعطیل بود و بازسازی روابط و بازگرداندن خدماتی همچون ویزا زمان می‌برد.

وی خاطرنشان انجام: باعث خرسندی اســـــت که بگویم در این مساله در حال پیشرفت هستیم و در فردا نزدیک در دفتر این سفارت شمار ویزاها زیاد زیاد‌تر خواهد بود. هر تعداد تعداد آن‌ها در حال حاضر در مقایسه با میزان در خواســـــت‌های منطقهوندان ایرانی که مایل به سفر به انگلیس هستند، زیاد پایین اســـــت.

سفیر انگلیس در ایران ادامه داد: من کار روی این مساله را در نخستویت قرار داده‌ام، زیرا زیاد حیاتی اســـــت که منطقهوندان ایرانی آسوده‌تر بتوانند به انگلیس سفر کنند و این کار را بدون مزاحمت بخش خصوصی یا افراد و مجرمانی که می‌خواهند از این سیستم سوء‌اســـــتفاده کنند انجام دهیم. ما زیاد تلاش می‌کنیم تا هرگونه فرصت برای سوء‌اســـــتفاده از سیستم را کاهش بدهیم.

ایران برای تسهیل صدور ویزا کار زیاد‌تری انجام دهد

وی هم‌چنین گفت: ایران باید برای تسهیل در این مساله کار زیاد‌تری انجام دهد. از جمله این‌که باید همکاری نزدیک و کمک زیاد‌تری بکند تا تضمین داده شود که آن دسته از منطقهوندان ایرانی که به طور غیر قانونی وارد انگلیس انجام گرفته یا به طور غیرقانونی باقی مانده‌اند، به ایران بازگردانده شوند. این یک بخش زیاد حیاتی از مساله ویزاها در روابط میان دو کشور اســـــت.

هاپتون ادامه داد: گفت‌وگوهایی که میان مقامات ایرانی و مقامات بریتانیایی در حال انجام اســـــت، پیشرفت نیکوی داشته و هر دو طرف یک وجه مشترک از این‌که چه کارهایی باید انجام شود، در اختیار دارند. باعث خوشحالی اســـــت که این گفت‌وگوها در جریان و در حال پیشرفت اســـــت. اگر ما به همین روند ادامه دهیم، شاهد پیشرفتی قابل توجه در بخش خدمات ویزا برای کسانی خواهیم بود که مایل به سفر به انگلیس هستند و آقام در پایتخت به زودی می‌توانند شاهد این پیشرفت‌ها باشند.

وی در ادامه تصریح انجام: گزینه دیگری که متداوم در دسترس سیستم‌های ایرانی‌ که می‌خواهند به انگلیس سفر کنند وجود دارد، این اســـــت که درخواســـــت‌های خود را به همان طریق معمول ارائه دهند و سپس ویزای خود را از یک پایتخت در ناحیه در یک کشور نزدیک به عنوان مثال ترکیه یا امارات متحده عربی دریافت کنند؛ این در حالی اســـــت که بخواهند ویزای خود را از یک روش ساده‌تر دریافت کنند. به صورت حتم من درک می‌کنم که این ایده‌آل نیست و دنبال این اســـــت به شرایطی برسیم که منطقهوندان ایرانی زیاد‌تری ویزا دریافت کنند و روندهای مربوطه را در همین جا یعنی پایتخت انجام دهند.

سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این‌ که مذاکرات کنسولی ایران و انگلیس مشابه مذاکراتی اســـــت که میان ایران و اســـــترالیا انجام انجام گرفته اســـــت و به حل مسایل انجامید؟ با بیان این‌که “من نمی‌خواهم در مورد اســـــترالیا صحبت کنم” افزود: مطلعم که اســـــترالیا پیشرفت نیکوی در خصوص مذاکرات کنسولی‌اش با ایران داشته اســـــت. بدیهی اســـــت که مذاکرات میان انگلیس و ایران روی موضوعاتی که برای دو طرف حیاتی اســـــت تمرکز دارد و همان‌طور که گفتم رایخانومی‌ها ادامه دارد و در حال پیشرفت اســـــت.

هاپتون تاکید انجام: ما مذاکرات کنسولی با ایران را از همان اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز انجامیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به تدریج در حال نتیجه دادن اســـــت.

دوستی با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) تناقضی با این که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم، ندارد

وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که خانم تراز می در سفری که دو سال قبل به ناحیه داشتند صحبت‌هایی داشتند که علیه ایران بود، آیا باید انتظار داشته باشیم که انگلستان پایان تخم‌مرغ‌هایش را در سبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد یا بین ایران و دیگر کشورها تعادل ایجاد می‌کند، اظهار انجام: بریتانیا روابط قدیمی با کشورهای زیادی در ناحیه و خاورمیانه دارد. ما همکاری نزدیکی با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) داریم و این بخش حیاتیی از سیاســـــت خارجی انگلیس اســـــت. به طور هم‌زمان ما دارای یک رابطه قدیمی تاریخی با ایران هستیم و پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انگلیس مایل اســـــت بار دیگر این روابط را توسعه دهد و از برجام برای برقراری صلح، ثبات و رفاه به طور کلی در ناحیه اســـــتفاده کند.

سفیر انگلیس در ایران که در کارنامه خود فعالیت در قطر و یمن را دارد، افزود: دولت انگلیس هیچ تناقضی میان برقراری روابط با هر دو طرف کشورهای خلیج (فارس) نمی‌بیند. ما می‌توانیم با پایان شرکای خود به طرق مختلف همکاری کنیم و دوستی و رابطه نزدیک با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هیچ تناقضی با این حقیقت که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم ندارد. هرجا که امکان داشته باانجام گرفت یکدیگر را بهتر درک می‌کنیم تا اختلافات و مسائل سیاسی که در خاورمیانه با آن مواجه می‌شویم را به گونه‌ای که به نفع روابط دو جانبه میان دو کشور باانجام گرفت، کاهش دهیم.

خرید آن حجم کیک زرد از قزاقستان در تناقض با برجام بود

هاپتون در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که دلیل انگلستان با خرید کیک زرد از سوی ایران از قزاقستان مخالفت انجام در حالی که همه کشورهای دیگر با این درخواســـــت موافق بودند، مخالفت شما دلیل فنی داشت یا سیاسی؟ اظهار انجام: برجام به طور دقیق پایان محدودیت‌های فنی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سلاح هسته‌ای را مشخص انجامه اســـــت و بخشی از آن مربوط به میزان کیک زردی اســـــت که ایران می‌تواند خریداری و ذخیره کند. این یک مساله زیاد فنی اســـــت، اما در اصل دلیل مخالفت انگلیس در کمیسیون مشترک این بود که لندن قانع نانجام گرفته بود که ایران لازم اســـــت این حجم زیاد از کیک زرد را از قزاقستان خریداری کنند و این در تناقض با شروط برجام اســـــت.

وی اضافه انجام: کمیسیون مشترک به طور منظم برگزار می‌شود و دیدگاه‌های اعضای آن به طور صریح مورد بحث قرار می‌گیرند. کار درستی نیست که من در مورد جزئیات این مباحث صحبت کنم. اما باید بگویم که از نظر من موضع بریتانیا تکمیلا در راســـــتای حمایت قوی این کشور از اجرای موفقیت‌آمیز برجام اســـــت.

سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش که تا الان در جریان مذاکراتی که داشتید ابهامات و سوالات فنی‌تان با توجه به پاسخ‌هایی که ایران در این‌باره داده، رفع نانجام گرفته اســـــت؟ گفت: ما گفت‌وگوهای شفاف و ساخانومده‌ای با ایران بدون اعضای دیگر کمیسیون مشترک داشتیم و موضوعات به طور تکمیلا شفاف مورد بحث قرار گرفته اســـــت و ما پاسخ‌های روشنی از ایرانیان دریافت انجامه‌ایم. باعث خرسندی اســـــت که این یکی از زمینه‌های همکاری اســـــت که رو به پیشرفت قرار دارد.

این دیپلمات انگلیسی در پاسخ به این‌که انگلستان به طور تکمیل با خرید این محموله از سوی ایران مخالف اســـــت یا در فردا امکان تغییر نظر وجود دارد؟ تصریح انجام: به طور قطع مسائل می‌تواند زیاد بهتر از این باانجام گرفت و ما به تلاش‌های خود برای درک رایخانومی‌ها میان دو کشور ادامه خواهیم داد. مساله خرید کیک زرد یکی از موضوعات متعدد و زیاد فنی اســـــت که در نشست‌های منظم کمیسیون مشترک مطرح می‌شود و من اطمینان دارم که مورد بحث و رایخانومی قرار خواهد گرفت و طرف‌ها به ارائه دیدگاه‌هایشان ادامه خواهند داد و این روشی اســـــت که در این فرآیند انجام می‌شود.

هاپتون خاطرنشان انجام: ایران این توانایی را دارد که موضوعاتی مثل این را مطرح و درخواســـــت کند، اما به طور مشابه دیگر طرف‌های توافق نیز طبق متن برجام این حق را دارند که دیدگاه‌هایشان را چه موافق باشند و چه مخالف بیان کنند. این همان دلیل اهمیت کمیسیون مشترک اســـــت که انگلیس به ایفای تکمیل نقش خود در آن ادامه خواهد داد.

می‌توانیم از برجام به عنوان زیربنایی برای موفقیت‌آمیز بودن روابط دو جانبه اســـــتفاده کنیم

سفیر انگلیس در ایران در ادامه درباره حس و حالش در زمان بازگشایی سفارت دو کشور و آرزونجام دیپلمات‌های ایرانی نسبت به این مساله به ایسنا گفت: من از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سپتامبر ۲۰۱۶ زیاد خرسند انجام گرفتم و هر دو طرف از این گام حیاتی حمایت انجامند تا از آن برای ایجاد و پیشبرد روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور و حرکت دادن آن به سمت مرحله جدید اســـــتفاده شود و این در حال روی دادن اســـــت.

وی افزود: من با همتای خود در لندن، حمید بعیدی‌نژاد همکاری زیاد نزدیکی دارم که به نمایندگی از جمهوری اسلامی به نیکوی کار می‌کند تا دیدگاه‌های شما را ارائه دهد و جایگاه ایران در انگلیس را ارتقا دهد. جمعیت ایرانیانی که در انگلیس خانومدگی می‌کنند، زیاد زیاد اســـــت و من فکر می‌کنم که وی به نیکوی از آنها و منافع‌شان حمایت می‌کند. از منظر دولت بریتانیا ما به طور تکمیل متعهد هستیم که روابط جدید خود با ایران را در این مرحله جدید موفق سازیم و از برجام به عنوان زیربنایی برای این روابط دو جانبه اســـــتفاده کنیم. بنا بر این ما می‌توانیم همکاری‌مان را در بخش‌های مختلف افزایش دهیم و در موضوعاتی هم که اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، به صورت حتم که اختلافاتی هم هست، از جمله در خصوص دیدگاه‌هایمان در مناقشات ناحیه‌ای و این‌که چگونه باید حل‌شان کنیم، دست کم باید گفت‌وگوهای زیاد‌تری داشته باشیم و تلاش کنیم درک بهتری از موضع یکدیگر داشته باشیم و همکاری کنیم تا این مسائل دشوار از طریق سیاسی حل شود.

به توانایی دیپلماتیک ظریف احترام می‌گذارم

هاپتون درباره محمد جواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات‌های مطرح در دنیا اظهار انجام: من با جناب آقا ظریف ملاقات داشتم. نقش جناب آقا ظریف در مذاکرات هسته‌ای زیاد حیاتی اســـــت. او نشان داد که چه اندازه دیپلمات ماهری اســـــت. وی تجربه طولانی در عرصه روابط بین‌الملل به ویژه از زمان فعالیتش در سازمان ملل در نیویورک دارد. من این افتخار را داشتم که با جناب آقا ظریف تعدادین بار ملاقات کنم و گفت‌وگوهای نیکوی با او داشتم. من به توانایی دیپلماتیک وی احترام می‌گذارم و تعامل با وی را زیاد ساخانومده می‌دانم.

توافق هسته‌ای یک دستاورد بزرگ و دیپلماتیک بود

سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که زیادی از مقامات آمریکایی از جمله جناب آقا اوباما و کری توافق هسته‌ای را توافقی “تاریخی” خواندند، شما چه نظری دارید؟ گفت: همان‌طور که نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ مان به روشنی گفته‌اند، انگلیس نیز توافق هسته‌ای را یک “دستاورد بزرگ” می‌داند. این یکی از حیاتی‌ترین دستاوردهای جدید دیپلماتیک اســـــت. بریتانیا کماکان به طور تکمیل به آن متعهد اســـــت و دولت خود را متعهد می‌داند آن را به یک موفقیت تبدیل کند.

وی در پاسخ به این‌که در اخبار بود که شما در تمرین تیم پرسپولیس به همراه دو پسرتون شرکت داشتید، آیا علاقمند به فوتبال هستید؟ اظهار انجام: من زیاد به فوتبال علاقه‌مندم. زیاد خوشحال انجام گرفتم که پسرم توانست در جلسه تمرین یکی از تیم‌های فوتبال در پایتخت شرکت کند. من گیم‌های فوتبال ایران را تماشا می‌کنم و باعث خرسندی من اســـــت که تیم ملی شما به نیکوی عمل می کند و به دلیل راه یافتن شما به جام جهانی در روسیه به شما تبریک می‌گویم. با اشتیاق منتظر گیم‌های ایران و انگلیس در روسیه در سال فردا هستم.

هاپتون درباره گیمکن مورد علاقه‌اش در ایران و انگلیس پاسخ دقیقی نداد و گفت: من فکر نمی‌کنم که درست باانجام گرفت نام شخص خاصی را ببرم، اما گیمکنان فوتبالی که در این موقعیت پیچیده در این سطح گیم می‌کنند را زیاد تحسین می‌کنم. زمانی که ایران در چین بود، رفتم و گیم را تماشا انجامم. تیم ایران زیاد نیکو کار انجام. جو زیاد نیکوی بود و گیمکنان زیاد نیکوی دارید. من از فوتبال لذت می‌برم

منبع: ایسنا

۱۱۰