صحبت انجامن با زبان تند و روش‌های افراطی با جهان، خدمت انجامن به اسراییل اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

آیت الله وحید خراسانی در دیدار واعظی:


مرجع عالیقدر جهان تشیع در دیدار رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشتند: فرصت خدمت محدود و موقت اســـــت، قدر این فرصت را بدانید. در این فرصت محدود در راه خدمت به آقام و گره‌گشایی از مشکلات آنان تلاش و سعی کنید همه کارهای شما در خدمت به دین، مذهب و شعائر و ارزش‌ها باانجام گرفت.

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی در این دیدار که روز پنج‌شنبه در دفتر ایشان برگزار انجام گرفت، با آرزوی توفیق برای واعظی در مسئولیت جدیدش و ابلاغ سلام به رییس جمهور، گفتند: اگر همه کارهای شما در خدمت به آقام و دین باانجام گرفت یاری خدا و کمک امام زمان هم مشمول شما خواهد انجام گرفت. بنده همواره برای موفقیت رییس جمهور و دولت دعا انجامه و دعا خواهم انجام.

مرجع معظم تقلید شیعه در بخش دیگری از نقل کردانشان تصریح انجامند: باید همانگونه که خداوند به حضرت موسی فرمان داد که با فرعون با زبان نرم نقل کرد بگوید ما نیز با جهان با زبان خوش صحبت کنیم. صحبت انجامن با زبان خشن و تند و با روش‌های افراطی با جهان، خدمت انجامن به اسراییل اســـــت.

در ادامه این دیدار دکتر محمود واعظی با تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و ابلاغ سلام روحانی خدمت حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی اظهار داشت: دیدار و ارتباط مستمر با مراجع عظام تقلید و دریافت نظرات و رهنمودهای ایشان بر مبنای تأکیدات رییس جمهور، از سوی اعضای دولت دنبال می‌شود.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه تلاش ما بر این اســـــت که میان همه قوا، نهادهای انقلابی، آقام، گروه‌های مختلف و نخبگان، انسجام و یکدلی ایجاد شود، اضافه انجام: تلاش می‌کنیم کشور به نحوی اداره شود که نام اسلام و شیعه براساس اعتقادات اصیل دینی آقام، تعالی یابد.

دکتر واعظی تصریح انجام: باورها، اعتقادات دینی آقام و ارزش‌های اصیل اسلامی، مبنای پایان پلن‌های فرهنگی دولت در اداره کشور اســـــت. این دولت متعلق به روحانیت اســـــت و تلاش خواهیم انجام، عملانجام آن باعث سربلندی اسلام و روحانیت باانجام گرفت.

رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشت: بنای دولت در ارتباط با مراجع عظام تقلید، علما و حوزه علمیه قم، صرفاً ملاقات‌های تشریفاتی نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که به شکلی منظم و مستمر از نظرات و راهنمایی‌های مراجع برای بهبود پلن‌ها، سیاســـــت‌ها و فعالیت‌های دولت بهره بگیریم.۱۱۰