سپاه قدرتمندترین نهاد ضد‌تروریستی ناحیه اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز از ایلنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی در واکنش به مواضع و تهدیدات اخیر دولت و مقامات آمریکا اظهار داشت: سپاه، ارتش و سایر قوای کشور، متحد و یکپارچه در مقابل سیاســـــت‌ها و اقدامات خصمانه و تنش‌آفرین دولت آمریکا ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد با توسعه جنگ نیابتی و تروریسم امنیت ناحیه را به خطر بینداخانومد.

وزیر دفاع‌ هرگونه تعرض به ارکان نظام نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تعرض به کلیت نظام تلقی انجام و افزود: مجموعه کشور اعم از ملت، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح با قاطعیت آن را خنثی و سرکوب خواهند انجام.

امیر حاتمی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان مقتدرترین و محبوب‌ترین نیروی ضد‌تروریست ناحیه یاد انجام و گفت: این نهاد انقلابی متعلق به همه ملت‌‌های ناحیه اســـــت و برای صیانت از امنیت و آرامش ناحیه مجاهدت‌های بی‌نظیر و فداکاری‌های درخشانی را به منصه ظهور رسانده اســـــت.

وزیر دفاع تروریست‌خواندن و تحریم سپاه را یک نوع اقدام تروریستی ذکر انجام و ادامه داد: هر توطئه و اقدام تضعیف‌کننده این نهاد ضدتروریستی کمک به گسترش تروریست و ناامنی در ناحیه و جهان اســـــت.

وی در ادامه خاطرنشان انجام: به وضوح روشن اســـــت که پشت صحنه اینگونه اقدامات خصمانه لابی صهیونیست در آمریکاســـــت و به صورت حتم آتش‌افروزی جدیدی اســـــت که دودش به چشمان آقام و ارتش آمریکا خواهد رفت.

وزیر دفاع با بیان اینکه راهی که ترامپ انتخاب انجامه جهان را به سوی جنگ و خونریزی سوق می‌دهد و زیبنده کشوری که خود را منادی صلح و مدافع حقوق بشر می‌داند، نیست، تصریح انجام: آقام، نخبگان و عقلای آمریکا و جهان چنین سیاســـــت‌ها و اقدامات خشن و خطرناکی را بر‌نمی‌تابند.

امیر حاتمی در پایان گفت: ترامپ تصمیمی را اتخاذ نکند که برکناری او از قدرت را به مطالبه‌ای جهانی و اقدامی ضروری برای پایان جنگ، خشونت و ناامنی قلمداد شود.‌۱۱۰