ساخت ربات شناگر بدون اســـــتفاده از باتری و موتور • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

ساخت ربات شناگر بدون اســـــتفاده از باتری و موتور

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ایرنا به گرازش از ساینس دیلی نوشت: محققان کلتک آمریکا و انستیتوی فناوری فدرال زوریخ، یک ربات شناگر ساختند که توان مصرفی خود را از تغییر شکل مواد به دست می‌آورد.

این ربات از مواد پلیمری ساخته‌انجام گرفته که در واکنش به تغییرات دما، تغییر شکل می‌دهد و همین تغییر شکل ربات را به حرکت در می‌آورد. این پلیمر در حالت عادی پیچ خورده اســـــت، اما با افزایش دما صاف می‌شود.

محققان با اســـــتفاده از این پلیمر سوییچ‌هایی را ساختند و به پاروهای ربات متصل انجامند. بدین ترتیب با افزایش دما طول پلیمر افزایش‌یافته و پاروها را به حرکت در می‌آورد و درنتیجه ربات به جلو حرکت می‌کند.

با توجه به این‌که با تغییر ضخامت پلیمر مدت‌زمان لازم برای گرم انجام گرفتن آن نیز تغییر می‌کند، محققان در نمونه نخستیه این ربات شناگر بدون باتری، برای کنترل ترتیب پارو زدن، از قطعات پلیمر باضخامت‌های مختلف اســـــتفاده انجامند.

سوییچ‌های پلیمری مورداســـــتفاده در این ربات تنها یک‌بار عمل می‌کنند و پس‌ازآن باید مجدداً به‌صورت دستی تنظیم شوند و این وضعیت در حال حاضر حرکت ربات را محدود انجامه اســـــت. اما محققان در تلاش‌اند تا روش‌های کارآمدی را برای بازگرداندن خودکار سوییچ‌ها به وضعیت نخستیه بیابند و امکان حرکت ربات را برای مدت نامحدود فراهم کنند.

همچنین محققان امیدوارند با اســـــتفاده از انواع دیگر پلیمر بتوانند ربات‌هایی را بساخانومد که قدرت حرکت خود را از سایر عوامل محیطی ازجمله میزان اسیدیته یا شوری محیط دریافت کنند.

گزارش تکمیل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشرانجام گرفته اســـــت.

۱۱۰