روسای قوا حرف‌شان را با صآسوده و در جلسات خصوصی بیان کنند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷


نایب مدیر مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر روحانی و آملی‌لاریجانی در پاسخ به یکدیگر گفت که بهتر اســـــت روسای قوا حرف‌های خود را با صآسوده و ادبیات فاخر و حتی‌المقدور در جلسات خصوصی بیان کنند.

فارویت نیوز: علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر مدیر‌جمهور و مدیر قوه قضاییه درباره رفتار و اظهارات یکدیگر گفت: من معتقدم ادبیات هر دو بزرگوار ادبیات نیکوی نبود و در شأن روسای قوا نیست. جناب آقا مدیر‌جمهور با گوشه و کنایه انتقاد خود را بیان می‌کند در حالی که ایشان مدیر قوه مجریه اســـــت و اختیارات زیادی دارد. شخص نخست اجرایی و شخص دوم کشور باید از موضع قدرت صحبت کند. اگر انتقادی به قوه قضاییه دارد باید به صآسوده آن را بگوید که این کار شما خلاف قانون اساسی اســـــت و من که مطابق اصل ۱۱۳ مسوول اجرای قانون اساسی هستم به شما تذکر می‌دهم.

وی تصریح انجام: ادبیات مدیر‌جمهور نباید کنایه‌آمیز و احیانا همراه با اســـــتهزاء باانجام گرفت. شاید این ادبیات از یک دانشجو و یا رویدادنگاری که قدرتی ندارد پذیرفته باانجام گرفت اما از مدیر‌جمهور کشور که آرای زیادی پشتوانه اوست و اختیارات زیاد قانونی دارد، پذیرفته نیست. بنابراین اگر مدیر‌جمهور انتقادی دارد باید صریح و با ذکر مصادیق بیان کند.

نماینده آقام پایتخت در مجلس ادامه داد: از طرف دیگر ادبیات مدیر قوه قضاییه هم معقول نبود. این طرز صحبت که چهار سال همه کارها را رها انجامه‌ و دور برجام سینه زده‌اید، نخستا واقعیت ندارد و منصفانه نیست و ثانیا لحن نیکوی ندارد و توام با اســـــتهزاء اســـــت. به هر حال این گفت‌وگوی رسانه‌ای که ادبیات آن در شان روسای دو قوه نیست، ممکن اســـــت باعث ناامیدی و دلسردی آقام شود.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان انجام: بهتر اســـــت روسای قوا این حرف‌های خود را در جلساتی که با هم دارند بیان کنند و اگر کارساز نبود و لازم بود آشکارا بیان شود، حرفشان را با صآسوده و ذکر مصداق و بدون طعنه بیان کنند تا موجب ناآسودهی آقام نشود.۱۱۰