رفتاری مشابه اســـــتاد شجریان و اصغر فرهادی را با کاوه مدنی انجام دادیم/ دادستانی نگران ناپدید انجام گرفتن مرتضوی هم باانجام گرفت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فارویت نیوز: عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با رویدادنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به با همی خروج کاوه مدنی از کشور و ناپدید انجام گرفتن سعید مرتضوی اظهار داشت: کاوه مدنی دانشمند برجسته و فعال سرشناس حوزه محیط زیست که اخیراً در اقدامی تحسین‌برانگیز به‌عنوان معاونت سازمان محیط زیست منصوب انجام گرفته و به کشور آمده بود، به‌دلیل رفتار نادرست از کشور خارج انجام گرفته که این اتفاق نمونه‌ای از مدیریت نادرست منابع انسانی و مصداق بارز از دست دادن سرمایه‌های انسانی به‌عنوان یکی از حیاتیترین عوامل توسعه درون‌سرزمینی بوده و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که دلیل نمی‌توانیم از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور بهره ببریم.

وی افزود: با هم با اتفاق ناخوشایند خروج کاوه مدنی از کشور، شاهد ناپدید انجام گرفتن سعید مرتضوی بودیم که این اتفاق هم نمونه‌ای از عدم قطعیت در برخورد با کسانی اســـــت که توسعه را به تعویق انداخته و سرمایه‌های کشور را به خطر می‌انداخانومد.

 

 

باید درمورد نخبگان ایرانی که به کشور بازمی‌گردند، به اســـــتراتژی شفاف برسیم


نماینده ابداًح‌طلب آقام نقده و اشنویه در مجلس، با همی و تقارن این ۲ اتفاق ناخوشایند را حائز اهمیت دانست و گفت: در شرایطی که طی یکی، دو دهه اخیر شاهد خروج گسترده نخبگان از کشور بودیم، وقتی امثال کاوه مدنی به‌خاطر تعلق خاطر سرزمینی به کشورشان بازگشته تا به آقام‌شان خدمت کنند و منشاء اثر باشند، قطعاً باید درموردشان به یک اســـــتراتژی شفاف برسیم.

 

 

رفتاری مشابه اســـــتاد شجریان و اصغر فرهادی را با کاوه مدنی انجام دادیم


وی با انتقاد به این رفتار نامعقول که نسبت به زیادی از نخبگان در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: امروز در حالی با کاوه مدنی به‌عنوان یک نخبه علمی در حوزه محیط زیست چنین برخوردی می‌شود که در حوزه فرهنگ و هنر نیز شاهد تکرار همین برخوردها با هنرمندانی همچون اصغر فرهادی هستیم و در گذشته هم این رفتار با اســـــتاد شجریان می‌انجام گرفت. سوال این اســـــت که اساساً دلیل باید فضایی ایجاد شود که سرمایه‌های انسانی ما در کشور باقی نمانند. آیا واقعاً نیاز اســـــت که چنین عرصه را برای فعالیت این نخبگان تنگ کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم تصریح انجام: دلیل سرمایه‌های کشور ما در بهترین دانشگاه‌ها و برترین مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی کشورهای دیگر اســـــتفاده می‌شوند و ابزار و ارکان توسعه در آن سرزمین‌ها هستند و ما نمی‌توانیم نیروهایمان را به که برایشان هزینه انجامه و وقت گذاشتیم، حفظ کنیم و این نخبگان را به‌آسودهی از دست می‌دهیم. این نقد جدی به سیاســـــت‌گذاری‌های ما وارد اســـــت.

رییس فراکسیون حقوق منطقهوندی مجلس دهم با تاکید بر این‌که باتوجه به تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده روبرو هستیم، اظهار داشت: لازم اســـــت با یک حساب سر انگشتی، محاسبه کنیم و ببینیم چه تعداد از منطقهوندان ایرانی در خارج کشور هستند و درصورت بازگشت‌شان به کشور، چقدر سرمایه مادی و معنوی به ایران بازمی‌گردد.

 

 

سرمایه ایرانیان مقیم خارج در سال ۲۰۰۰ زیاد از از ۱/۳ تریلیون دلار بوده اســـــت


این نماینده ابداًح‌طلب مجلس گفت: تنها در سال ۲۰۰۰ جمع سرمایه ایرانیان مقیم خارج زیاد از ۱/۳ تریلیون دلار بوده و به نظر می‌رسد این رقم در حال حاضر و با گذشت ۱۸ سال از آن زمان، حداقل به زیاد از ۲ تا ۳ برابر رسیده باانجام گرفت.

وی افزود: این درحالی اســـــت که بنابر همان آمار نخستیه، ایرانیان بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در آمریکا، چین و اروپا سرمایه‌گذاری انجامه‌اند؛ ولی رقم این سرمایه‌گذاری در ایران تقریباً زیاد ناچیز بوده اســـــت.

این نماینده ابداًح‌طلب مجلس با اشاره به شعار سال جدید و لزوم حمایت از توانایی‌های داخلی و بومی، گفت: هم‌اکنون در سال حمایت از کالای ایرانی قرار داریم. دلیل باید این‌چنین اسباب نارضایتی و بی‌اعتمادی ایجاد کنیم. امثال کاوه مدنی محصول فرهنگ ایرانی هستند؛ دلیل باید این‌چنین در آغاز سالی که به‌نام حمایت از کالای ایرانی و اتکا بر توانایی‌های داخلی نام‌گذاری انجام گرفته، آن‌ها را از کشور برانیم و با هم با متخلفانی همچون مرتضوی با مسامحه برخورد کنیم و در شرایطی که جامعه و افکار عمومی خواســـــتار برخورد با این افراد اســـــت، آن‌ها را رها کنیم.

نماینده ابداًح‌طلب آقام نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی تصریح انجام: آیا به‌واقع چنین برخوردی با کاوه مدنی به‌نوعی تقابل با شعار سال نیست؟ آیا این ضدیت با شعار سال نیست که این‌چنین نیروهای انسانی خود را از دست بدهیم و در مقابل افرادی همچون مرتضوی را آزاد بگذاریم.

 

 

دادستانی همان‌طور که نگران اســـــتعفای نجفی بود، نگران بدرفتاری با کاوه مدنی باانجام گرفت


رییس فراکسیون حقوق منطقهوندی مجلس به اظهارات اخیر دادستان کل کشور درمورد اســـــتعفای منطقهدار پایتخت و انتقاد وی از اعضای شورای منطقه به‌دلیل عدم پذیرش اســـــتعفای نجفی در مرحله نخست اشاره انجام و گفت: دادستان کل کشور اخیراً درخصوص نجفی دلهره و نگرانی زیادی داشتند و حتی به اعضای شورای منطقه پایتخت متذکر انجام گرفتند که دلیل اســـــتعفای منطقهدار پایتخت را نمی‌پذیرد. معتقدم دادستانی باید حتماً نسبت به رفتن امثال مدنی‌ها از کشور هم نگران انجام گرفته و نسبت به فشارها علیه مدنی و فضایی که اسباب خروج این نخبه علمی از کشور را فراهم آورده، نگران باانجام گرفت.

 

 

دادستانی باید نگران ناپدید انجام گرفتن مرتضوی باانجام گرفت


نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم همچنین تصریح انجام: سازمان محیط زیست و سایر ارکان دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی که مقدمات حضور کاوه مدنی در کشور را فراهم انجام، باید زیاد از این، پشت نیروهای خود بیاســـــتد و از او حمایت کند. علاوه بر این دادستانی باید دل‌نگرانی دستگاه قضایی را نسبت به امثال مرتضوی هم نشان داده و حتماً نسبت به موضوع ناپدید انجام گرفتن او حساس باشند که ضابطین قضایی با وی برخورد کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید انجام: ناپدید انجام گرفتن ناگهانی کسی که هم شاکی دارد و هم ازسوی دستگاه قضا محکوم انجام گرفته، نه خوشایند جامعه و افکار عمومی اســـــت و نه برای وجهه بین‌المللی کشورمان معقول اســـــت.

حسین‌زاده در پایان تصریح انجام: معتقدم اگر همگی به قانون پایبند باشیم و از قانونگریزی و زیرپا گذاشتن آن خودداری کنیم، هم مدنی‌ها می‌توانند در کشور خود و به ملتشان خدمت کنند و هم با مرتضوی‌ها برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.۱۱۰