دوشنبه ۶ آذر ۹۶ تعطیل حتمی اســـــت

۸ ربیع النخست تعطیلی حتمی

طبق بند ح از ماده ۳۷ قانونی به نام قانون «احکام دائمی پلن‌های توسعه کشور»، هشتم ربیع‌النخست به‌معقولت سال‌روز شهادت امام حسن‌عسکری و آغاز امامت حضرت‌مهدی، تعطیل حتمی تعیین انجام گرفته اســـــت.

این قانون در ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ در روخانومامه حتمی منتشر انجام گرفته و از آن‌جایی‌که تقویم حتمی موسسه «ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت» به عنوان مرجع تقویم و سررسید حتمی در نیمه‌سال قبل(۹۵) تدوین انجام گرفته، این تعطیلی در آن قرار نگرفته اســـــت.

بنابراین باید گفت که دوشنبه ۶ آذر، مصادف با ۸ ربیع النخست نیز تعطیلی حتمی اســـــت.