دورخیز چین برای دستیابی به فناوری فضایی سرنشین‌دار + تصویر ها • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

چین خود را برای برداشتن گامی بزرگ در زمینه فناوری فضایی سرنشین‌دار آماده می‌کند.

به نقل ایسنا، این کشور در سال ۱۹۹۲ با تصویب پلن‌ای تحت عنوان ۹۲۱، پلن توسعه قابلیت‌های فضایی خود را به تصویب رساند. این پلن از آزمایش ناو شنژو در شکل حمل محموله‌های زیستی و سپس سرنشین‌دار آغاز انجام گرفت و سرانجام با آزمایشگاه فضایی کوچک تیانگون ادامه یافت و به یک مجتمع مداری تعداد قسمتی مجهز در مدار زمین انجامید.

طی این راه که تقریبا ۲۵ سال طول کشید، نشان می‌دهد که مدیران سیاســـــت فضایی چین، از پلن درازمدت طراحی انجام گرفته عدول نانجامه و در کنار فعالیت‌های ارزشمند غیرسرنشین‌دار، سیاســـــت‌های مصوب در ربع قرن قبل را گام به گام پیش می‌برند.

رویدادهای منتشره نشان می‌دهد ساخت هسته مرکزی مجتمع مداری چین با نام تیانانه (Tianhe- به معنی هارمونی آسمان‌ها) توسط آکادمی فضایی چین (CAST -China Academy of Space Technology) به پایان رسیده اســـــت و اینک در مرکز پیکره‌بندی و آزمایش تیانجین (Tianjin) در شمال چین آخرین مراحل بررسی را می‌گذراند. از جمله ویژگی‌های ایستگاه مداری جدید چین می‌توان به توسعه و بهبود سامانه‌های تامین نیازهای خانومدگی اشاره انجام که بر اساس تجربیات در ماموریت کیهان‌نوردان چین در آزمایشگاه فضایی تیانگون (Tiangong) به دست آمد. بطور مثال می‌توان به توانایی برای گیمافت آب از تنفس و دفع اشاره انجام.

قرار اســـــت پس از پرتاب تیانانه، نخست یک فروند ناو بدون سرنشین‌دار تیانژو (Tianzhou) که نقشی شبیه به ناو روسی باربری “پروگرس” دارد، حمل تجهیزات و لوازم مورد نیاز ساکنان  تیانانه را انجام دهد. سپس یک ناو از نوع شنژو (Shenzhou) با گروهی از فضانوردان چین با دنبال بازدید و بررسی همه جانبه ایستگاه مداری، راهی آن خواهد انجام گرفت. دو بخش آزمایشی همراه با یک بخش اپتیکی شامل تلسکوپ فضایی دو متری مانند تلسکوپ فضایی هابل، اما با یک میدان گسترده‌تر از جمله تجهیزاتی خواهد بود که قرار اســـــت به هسته اصلی وصل شوند.

“بائو ویمین” (Bao Weimin) مهندس شرکت فناوری هوا و فضای چین China Aerospace Science and Technology) Corporation -CASC) پیمانکار اصلی فضایی این کشور طی مصاحبه‌ای به رویدادگزاری‌ها گفت که پلن ایستگاه مداری جدید چین با زیاد از دوازده پرتاب، از جمله پرتاب بخش‌های مختلف، ناوهای باربری تیانژو و ماموریت ناوهای سرنشیندار شنژو انجام خواهد انجام گرفت.

از سوی دیگر، بر اساس رویدادها، گروهی از فضانوردان چینی در حال آماده انجام گرفتن برای انجام مأموریت در ایستگاه مداری تیانه هستند. این تعلیم‌ها شامل تمرین‌های مختلف مانند راهپیمایی فضایی و فعالیت‌های بیرون از ایستگاه مداری می‌شود. جالب آن که کیهان‌نوردان چین، بخشی از این تمرین و فعالیت‌ها از جمله تعلیم فرود اضطراری در آب را همراه با دو فضانورد سازمان فضایی اروپا برگزار انجامند.

“یانگ لیوی”، نخستین فضانورد چین که در سال ۲۰۰۳ سفری تقریبا ۲۲ تایمه را در فضا انجام داد و اینک معاون دفتر پلن فضایی سرنشین‌دار چین اســـــت طی مصاحبه‌ای فاش انجام که این کشور قصد دارد سومین گروه فضانوردان خود را نه مانند قبل از میان نظامیان، بلکه افراد شایسته در مشاغل مختلف از جمله مهندسان پرواز و متخصصان محموله‌های علمی (دانشمندان با تخصص‌های مختلف) انتخاب کند که شامل خانومان نیز می‌شود.

دو گروه انتخابی نخست در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ از خلبانان نیروی هوایی برای شرکت در نخستین مأموریت‌های مستقل شنژو و یا در ارتباط با ایستگاه مداری تیانگون بودند، اما ظاهرا گروه جدید از میان افرادی از موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی انتخاب خواهند انجام گرفت.

او اظهار داشت که بین ۱۰ تا ۱۲ فضانورد از جمله دو خانوم انتخاب خواهند انجام گرفت. تاکنون ۱۱ فضانورد چینی در ۶ ماموریت این کشور حضور داشته‌اند.

“یانگ” اظهار انجام: کسانی که به عنوان مهندس فضایی انتخاب می‌شوند، حداقل باید یک مدرک کارشناسی ارانجام گرفت داشته باشند و متخصصین محموله مدرک دکترا. هر دو گروه باید دارای حداقل سه تا پنج سال تجربه کاری مفید باشند.

وی طی مصاحبه‌ای با رویدادگزاری چین اظهار انجام: “ایستگاه فضایی که ما در حال ساخت آن هستیم، در حقیقت یک میدان تجربی فضایی در سطح دولتی اســـــت که باید به محققان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی و کل بشریت در زمینه‌های مختلف خدمت کند. بنابراین تقاضا برای چنین فضانوردان به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.”

“ژانگ باینان” (Zhang Bainan)، یک مقام ارانجام گرفت در پلن فضایی سرنشین‌دار نیز گفته اســـــت که آنها در حال تلاش برای بهبود ناو سرنشین‌دار شنژو هستند. او طی مصاحبه‌ای اعلام انجام آزمایش هماهنگی این ناو را با بخش‌های فضایی جدید به اپایان رسانده‌اند و از جزئیات مربوط به ناو کیهانی سرنشین‌دار شنژو، همچنین از سفینه بدون سرنشین باربری تیانژو مانند حمل بار، اتصال فضایی، توانایی سوخت‌گیری و حمل سوخت برای توسعه کار در ایستگاه فضایی فردا اســـــتفاده می‌شود.

اخبار منتشره همچنین نشان می‌دهد که چین با هم در حال کار بر روی طیف وسیعی از کاوشگران مه‌پیمای خودکار و همچنین یک پرتابگر سنگین اســـــت که می‌تواند در دهه ۲۰۳۰ برای فرود زمینیان در ماه بکار رود.۱۱۰