دلنوشته عاشقانه محسن افشانی و همسرش

محسن افشانی و همسرش

محسن افشانی گیمگر کشورمان تصویری از خودش و همسرش را منتشر انجام.این گیمگر ۲۸ ساله که به تازگی اعلام انجامه بود, عشق خانومدگی اش را پیدا انجامه اســـــت, تصویری از خودش و همسرش را منتشر انجام.

محسن افشانی نوشت:

*****

هر روز
به این فکر میکنم،
که شب
به تو فکر کنم…

دوستت دارم بانو جان

محسن افشانی و همسرش

محسن افشانی و همسرش