دستگیری اختلاس کننده بانک ملی شعبه صفی آباد • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

دستگیری اختلاس کننده بانک ملی شعبه صفی آباد

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام انجام: اختلاس کننده بانک ملی شعبه صفی آباد اسفراین از توابع اســـــتان خراسان شمالی دستگیر و تحویل قانون انجام گرفت.

به گرازش از بانک ملی ایران، متعاقب اعلام دادستانی خراسان شمالی مبنی بر دستگیری شخصی که از شعبه صفی آباد بانک ملی در این اســـــتان اختلاس انجامه بود، بانک ملی اعلام انجام: موضوع مربوط به بهمن ماه سال ۹۵ اســـــت که با هوشیاری کارکنان بانک و همکاری مسئولان انتظامی و قضایی از خروج مبالغ اختلاس انجام گرفته جلوگیری و پول های مذکور در تعداد تایم به بانک برگشت داده انجام گرفته اســـــت.

برپایه این گزارش، شخص خاطی موفق به فرار انجام گرفته بود که اینک با همکاری مسئولان بانک ملی در اســـــتان و مقام های قضایی اســـــتان دستگیر و تحویل قانون انجام گرفته اســـــت.

بهمن ماه سال گذشته اقدام به موقع بانک ملی شعبه بخش «بام و صفی آباد» اسفراین، تخلف یکی از کارکنان این بانک در انتقال مبلغ هزار و۶۶ میلیارد ریالی را ناکام گذاشت و وجوه تراکنش انجام گرفته به حساب بانک بازگشت.