خوارمیانه در سایه تغییرات بی پایان • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

خوارمیانه در سایه تغییرات بی پایان

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

مهدی مطهرنیا


همچنان تغییر و تغییرات در ناحیه خاورمیانه به سرعت شکل گرفته و رنگ می بازد. این موضوع تا حدود زیادی بر توسعه و رانجام گرفت کشورهای این حوزه تاثیرگذار بوده اســـــت و فراتر از آن نیز ما شاهد آن هستیم که رفته رفته مشکلات این ناحیه به سایر نقاط جهان نیز سرایت انجامه تا در نهایت به این نکته برسیم که باید هرچه زودتر برای جلوگیری از پیشرفت این اتفاقات و حیاتیتر از همه توقف این روند یک راهکار و راه حل ریشه ای و بنیادین فراهم شود.

فارویت: همچنان تغییر و تغییرات در ناحیه خاورمیانه به سرعت شکل گرفته و رنگ می بازد. این موضوع تا حدود زیادی بر توسعه و رانجام گرفت کشورهای این حوزه تاثیرگذار بوده اســـــت و فراتر از آن نیز ما شاهد آن هستیم که رفته رفته مشکلات این ناحیه به سایر نقاط جهان نیز سرایت انجامه تا در نهایت به این نکته برسیم که باید هرچه زودتر برای جلوگیری از پیشرفت این اتفاقات و حیاتیتر از همه توقف این روند یک راهکار و راه حل ریشه ای و بنیادین فراهم شود.

سوریه امروز محل نهایی برای تعیین دوران جدید جهان انجام گرفته اســـــت. دورانی که می تواند یک گذرگاه برای عبور ایالات متحده و متحدان او از خاورمیانه به سمت فلات ایران باانجام گرفت و در این میان کاخ سفید تلاش می کند که با گسترش توان خود ، دیگران و توانشان را به چالش کشانده تا قدرت رقبای خود را در نهایت به آوردگاه نهایی یعنی سوریه بیاورد. بر این اساس من تصور می کنم که تهدید نظامی برای ایجاد یک جهت گیری بهینه اســـــتراتژیک به سبب تثبیت منافع آمریکا و گسیل آن به سمت فلات ایران بوده که از قبل نیز این دنبالگذاری قابل پیش بینی بود. آمریکا با تهدید به جنگ عزم جدی خود را برای آغاز یک دوران جدید با محوریت سوریه آغاز انجامه اســـــت و در این میان نیز متحدان خود را هماهنگ با منافع کاخ سفید در این راه پیش می برد.

آنچه که این روزها درباره ناحیه خاورمیانه مطرح می شود و همین طور تغییر و تغییراتی که در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه شده اســـــت محصول اتفاقات، رویدادها و گذار بین المللی از گذشته به سمت مدرنیته طی ۲ دهه گذشته اســـــت که حالا مانند یک زایمانی دشوار بوده که برای آمدن به دوران جدید دچار دردهای انجام گرفتیدی اســـــت که رفته رفته نیز به اوج خود می رسد و به تبع همین درد و همین تغییر و تغییرات ما شاهد آن هستیم که هرچه زمان به جلو می رود فریادها و نگرانی ها جدی تر می شود و در این میان اوج ماجرا را شاهد هستیم که سوریه را تحت تاثیر قرار داده اســـــت.

 از این حیث باید دید که این دردها و فریادها در نهایت به یک زایمان طبیعی بدل انجام گرفته و راهکار و راه حل دیپلماتیک و مذاکره در میان خواهد بود یا از طریق جراحی و دقیقتر باید گفت اتفاق یک جنگ بزرگ در ناحیه این مساله و گذار برطرف می شود؛ مساله ای که من آن را نشات گرفته از همان رویه پیشنهادی جورج بوش در سال ۱۹۹۰ می دانم که در آن دوران نظم نوین جهانی را مطرح انجام که طبق آن قرار بود جهانی سرشار از آزادی، رفاه و بدون جنگ و ترور تحت رهبری ایالات متحده را شاهد باشیم ولی رفته رفته این نظم نوین جهانی امروز جهان را تا چنین جایگاهی کشانده اســـــت و در طی دو دهه گذشته جهان هزینه های زیادی را برای این نظم نوین پرداخت و تحمل انجامه اســـــت.

در این میان ایران باید به این درک برسد که اکنون کجاســـــت و در پس اتفاقات احتمالی قرار اســـــت که ایران به کجا برسد. ایران یک قدرت تمدنی و فرهنگی اســـــت که همواره مواضع داخلی و بین المللی خودش را بر پایه دو اصل سلام و صلح مقتدرانه پایه ریزی انجامه اســـــت. فراموش نکنیم که امروز کشور با چالش های حیاتیی رو به روست که بر این اساس می طلبد برای حل مشکلات و برون رفت از چالش ها در داخل کشور با رویه سلام و در عرصه بین المللی با تکیه بر صلح مقتدرانه حرکت کند.

ایران باید یک بار برای متداوم مسائل و مشکلات خود را با جهان حل کند وگرنه چنانچه این راه حل را نمی پذیرد باید قبول کند که برای حل و فصل مسائل خود می بایست وارد یک جنگ یا رقابت با قدرتمندان شود که این مساله اصل به نفع ایران نخواهد بود. ایران باید مانند رویه سابق از امتیازات ممکن نهایت اســـــتفاده را داشته باانجام گرفت تا در فردا این امکان و شرایط را از دست ندهد. ایران در این زمینه باید هرچه زودتر تصمیم گیری کند. ایران می تواند از طریق مذاکره و دیپلماسی در این راه گام بردارد یا دنبال راه حل دیگر باانجام گرفت.۱۱۰