جناب آقا مدیر جمهور! نابودی برجام گیم با آتش نیست، شعله ورتر انجامن آن اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

وندی شرمن در نیویورک تایمز نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی طی دو سال گذشته در هشت گزارش جداگانه تایید انجامه که ایران مفاد توافق هسته ای را نقض نانجامه و به تعهدات خود پایبند بوده اســـــت.

به نقل «انتخاب»؛ عضو تیم مذاکره کننده هسته ای امریکا در دولت اوباما در ادامه آورده اســـــت: دولت ترامپ درست می گوید که رفتار ایران ناحیه را بی ثبات انجامه اســـــت، اما اشتباه می کند وقتی می گوید چنین رفتاری مغایر با روح برجام اســـــت و از این رو رییس جمهور حق دارد پایبندی ایران به توافق را تصدیق نکند.

در واقع سیاســـــت خارجی دردسر ساز ایران دلیل اصلی نیاز به یک توافق هسته ای بود. یک ایران مسلح به جنگ افزار هسته ای امنیت ناحیه و جهان را زیاد افزایش تهدید می کند.

اما رییس جمهور به جای این که مسولیت تصمیم گیری در باره فردا این توافق را بپذیرد مساله را به کنگره واگذار می کند. ظاهرا پرزیدنت ترامپ از کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان نخواهد خواســـــت که تحریم های مرتبط با پلن هسته ای ایران را مجدد اعمال کند. او امیدوار اســـــت قانونگذاران با تصویب قانونی جدیدی به نگرانی های مطرح نانجام گرفته در توافق بپرداخانومد. اگر کنگره چنین کند در عمل کار برجام به پایان رسیده اســـــت.

عدم تمایل پرزیدنت ترامپ به پذیرش این که برجام در راســـــتای منافع ملی ایالات متحده اســـــت باعث خواهد انجام گرفت: اعتماد شرکای آمریکا از بین برود و کشور ما منزوی شود؛ میان آمریکا و اروپا شکاف بیافتد؛ نفوذ ایران، روسیه و چین افزایش بیابد؛ و اعتبار جهانی آمریکا برای رسیدن به توافق های بعدی بر سر کره شمالی یا ایران آسیب ببیند.

ممکن اســـــت توجیه اقدامات غیر معقول رییس جمهور غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آمریکا باانجام گرفت، اما در موضوع جنگ و صلح، اتکا و اعتبار زیاد از هر چیز اهمیت دارد.

اقدام یکجانبه غیرقابل توجیه آمریکا در عدم تصدیق توافق هسته ای و خارج انجام گرفتن سریع یا آرام برجام از راه، به ایران این امکان را می دهد تا به درستی بگوید این ایالات متحده بود که توافق را ناکام گذاشت نه آن ها. اگر ایران به اتفاق دیگر کشورها در توافق بماند، آمریکا جایگاه خود را برای طرح نگرانی ها در کمیسیون مشترک رفع اختلاف از دست می دهد.

اگر کنگره تحریم های هسته ای را مجدد وضع کند؛ ایران از برجام خارج می شود، پلن هسته ای اش را از سر می گیرد، بازرسان را اخراج می کند. خلاء دسترسی به هشدارات ما را به سوی اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران یا شاید جنگی گسترده تر در خاورمیانه می کشاند. با توجه به اوضاع پر تنش کره شمالی آمریکا در دو جبهه با تهدید هسته ای روبرو خواهد انجام گرفت.

دشوار بتوان تصور انجام که این رویدادها منافع امنیت ملی آمریکا را تامین می کند. حتی اگر کنگره به اعمال مجدد تحریم های هسته ای رای ندهد، انجام گرفتت عمل در برابر ایران به موضوعی حیاتی در انتخابات میان دوره ای پیش رو بدل خواهد انجام گرفت. رییس جمهوری و کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان نه تنها با آتش گیم بلکه آن را شعله ور انجام میدهند.۱۱۰