جزییات جلسه ۲ تایمه وزیرپیشنهادی علوم در دفتر عارف/ احتمال برگزاری نشست یکشنبه فراکسیون امید با حضور غلامی • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

فارویت نیوز: محمود صادقی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به احتمال قوی معرفی منصور غلامی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم در جلسه علنی روز یکشنبه هفته فردا مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً در جلسه‌ای با حضور بنده، فاطمه سعیدی نماینده پایتخت و جلال میرزایی در دفتر دکترعارف میزبان جناب آقا منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم بودیم که به صورت حتم از تعداد افزایشی از نمایندگان دعوت انجامه بودیم اما به هر حال باتوجه به این‌که مجلس هفته گذشته تعطیل بود، جلسه با حضور همین تعداد از نمایندگان برگزار انجام گرفت.

 

 

جلسه دوتایمه صادقی، سعیدی، میرزایی با وزیرپیشنهادی علوم در دفتر عارف


وی افزود: این جلسه دو تایمه به‌منظور آشنایی افزایش با پلن‌ها و دیدگاه‌های جناب آقا غلامی و همچنین بیان برخی انتقادهایی که به عملانجامشان در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان به‌ویژه در ۴ ساله دولت روحانی وارد انجام گرفته اســـــت، برگزار انجام گرفت و مسائلی که در فضای مجازی عنوان انجام گرفته و نیز برخی دیگر از مسائل و مشکلاتی که در این مدت، ازسوی دانشگاهیان به بنده و دیگر همکاران انتقال داده انجام گرفته را با صآسوده و بی‌پرده مطرح انجامیم و جناب آقا غلامی نیز به تفصیل پاسخ دادند.

نماینده ابداًح‌طلب آقام پایتخت در مجلس خاطرنشان انجام: درنهایت، نظر به مسائلی که در این جلسه مطرح انجام گرفت و پاسخ‌هایی که جناب آقا غلامی ارائه انجامند، ما ۳ نفر یعنی بنده، خانم سعیدی و جناب آقا جلالی به این جمع‌بندی رسیدیم که گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم باتوجه به جمیع شرایط معقول اســـــت.

 

 

غلامی با ایده‌آل ابداًح‌طلبان فاصله دارد


وی افزود: باوجود آن‌که جناب آقا غلامی با ایده‌آل‌های ما فاصله زیادی دارد و ایده‌آل ما گزینه‌هایی همچون دکتر فرجی‌دانا و دکتر توفیقی بودند اما در شرایط فعلی که معرفی حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از گزینه‌های احتمالی، هر کدام به‌دلیلی بی‌نتیجه ماند، به نظر می‌رسد جناب آقا غلامی که فردی باسابقه و مجرب اســـــت، گزینه‌ای قابل‌قبول باانجام گرفت.

عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس یادآور انجام گرفت: جناب آقا غلامی در دولت خاتمی به‌مدت ۸ سال ریاســـــت دانشگاه بوعلی‌سینای همدان را برعهده داشته و پس از دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد نیز مجدداً در سال‌های اخیر ریاســـــت این دانشگاه را در دولت روحانی به عهده داشته اســـــت. همچنین پیش از دولت ابداًحات نیز مسئولیت‌هایی همچون ریاســـــت دانشکده یا معاونت‌های مختلف را در کارنامه دارد.

دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه‌ها همچنین با تاکید بر ویژگی‌های مثبت اخلاقی گزینه پیشنهادی وزارت علوم گفت: جناب آقا غلامی مدیری باتجربه و در عین حال اخلاق‌مدار و متدین اســـــت که با پیشینه ابداًح‌طلبی، از اعضای قدیمی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بوده و باوجود آن‌که هرگز از انجمن خارج نانجام گرفتند اما باتوجه به آن‌که در دوره ۸ ساله پیش از دولت روحانی، فعالیت‌های انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه انجام گرفت، جناب آقا غلامی هم تعدادان فعال نبودند.

 

 

انتصاب غلامی به ریاســـــت بوعلی با حکم فرجی‌دانا و حمایت ابداًح‌طلبان


عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور انجام گرفت: باوجود انتقادهایی که مطرح می‌شود، ابداًح‌طلبان همدان تاکید داشتند در ابتدای کار دولت روحانی گزینه ایده‌آل‌شان برای ریاســـــت دانشگاه بوعلی، دکتر غلامی بوده که بالاخره پس از یک سال با حکم دکتر فرجی‌دانا به این عنوان منصوب انجام گرفت. با این حال تاکید دارند که انتظارات در این مدت برآورده نانجام گرفته اســـــت.

 

 

دانشگاهیان همدان معتقدند گشایش‌های موردنظرشان در دوره غلامی محقق نانجام گرفت


وی افزود: به‌گفته ناظران و دانشگاهیان همدان تغییرات موردنظر در فضای سیاسی و گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت، در دانشگاه بوعلی ایجاد نانجام گرفته و یکی از تشکل‌های ابداًح‌طلب این دانشگاه نیز انتقاداتی نسبت به عدم صدور مجوز فعالیت این تشکل دارد. به صورت حتم در این دوره به یک تشکل به‌عنوان انجمن اسلامی دانشجویان معتدل مجوز اعطا داده انجام گرفته اما مجوز یک تشکل ابداًح‌طلب مدتی اســـــت که بلاتکلیف مانده اســـــت.

صادقی همچنین گفت: از طرفی برخی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نسبت به پاره‌ای برخوردها با نشریات دانشجویی این دانشگاه انتقاداتی را مطرح می‌کنند و معتقدند جناب آقا غلامی حمایت معقولی از فعالیت‌های دانشجویان نداشته و همچنین در برگزاری برخی پلن‌های دانشجویی و مراسم‌ها از دانشجویان پشتیبانی نانجامه اســـــت.

 

 

انتقاد نسبت به انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی


رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس در ادامه به بخش دیگری از انتقادات به عملانجام گزینه پیشنهادی وزارت علوم در دانشگاه بوعلی سینای همدان اشاره انجام و با تاکید بر بحث انتصابات در این دانشگاه گفت: منتقدان همچنین به برخی انتصابات در دانشگاه بوعلی سینای همدان ازسوی جناب آقا غلامی انتقاد دارند و به‌ویژه معتقدند معاون فرهنگی دانشگاه نه‌تنها گرایش ابداًح‌طلبی ندارد، بلکه نزدیک به جبهه پایداری بوده اســـــت.

صادقی یادآور انجام گرفت: با این حال، باوجود آن‌که گفته می‌شود این فرد عضو بسیج بوده اما به‌گفته جناب آقا غلامی، معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی ایثارگری اســـــت که با هویت ابداًح‌طلبی فعالیت می‌انجامه و همچنین تاکید داشت که با حضور این مدیر فرهنگی، موفق انجام گرفته‌اند فضا را بهتر مدیریت کنند.

وی افزود: دانشجویان نسبت به عملانجام مدیریتی جناب آقا غلامی نیز انتقاد می‌کنند و علاوه بر مسائلی که درباره برخی کمبودها در امکانات رفاهی دانشگاه عنوان می‌کنند، می‌گویند دانشگاه بوعلی در دوره جناب آقا غلامی به‌لحاظ رتبه علمی تنزل یافته اســـــت.

 

 

غلامی از نیروهای اصیل تعلیم‌عالی با جوهره ابداًح‌طلبی اســـــت


عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس در توضیح ارزیابی خود درباره این گزینه پیشنهادی گفت: جمع‌بندی کلی ما، باتوجه به پاسخگویی و توضیحات مفصل و صریحی که ازسوی جناب آقا غلامی شد، این اســـــت که ایشان ازجمله نیروهای اصیل تعلیم‌عالی، با تجربه بالا و همچنین با جوهره ابداًح‌طلبی اســـــت.

 

 

علت تفاوت آرزونجامهای مدیریتی غلامی در دولت خاتمی و روحانی


وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت دیدگاه دانشجویان دوران ابداًحات دانشگاه بوعلی و دانشجویان فعلی این دانشگاه درباره عملانجام غلامی خاطرنشان انجام: به نظر می‌رسد بعضاً تفاوتی که شرایط فعلی کشور با دوران ابداًحات دارد را درنظر نمی‌گیرند. گفته می‌شود دکتر غلامی فعلی، غلامی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نیست اما مسئله این اســـــت که کدامیک از مدیران و روسای فعلی دانشگاه‌ها همان رویه سال‌های دوران ابداًحات خود را دنبال می‌کنند.

نماینده ابداًح‌طلب آقام پایتخت در مجلس تصریح انجام: نکته حائز اهمیت این اســـــت که زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییر انجامه اســـــت. به بیان دیگر هم تجربه‌ها افزایش یافته و هم محدودیت‌ها زیاد افزایش انجام گرفته اســـــت. علاوه بر این، این دولت، آن دولت نیست. این دولت روحانی اســـــت و آن دولت خاتمی!

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال شرایط دوره ابداًحات را نمی‌توان با شرایط امروز مقایسه کنیم. علاوه بر این به نظر می‌رسد، سالخوردگی نیز در نحوه برخورد افراد با مسائل تاثیرگذار باانجام گرفت. دکتر غلامی متولد سال ۳۲ اســـــت و بعضاً وقتی افراد پا به سن می‌گذارند، قاعدتاً آن شور و نشاط و پویایی از افراد گرفته می‌شود.

 

 

انتقاد دانشجویان ابداًح‌طلب به انجمن اسلامی دانشجویان معتدل


عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این‌که بخشی از دانشجویان منتقد معتقدند در ابتدای راه تشکیل انجمن اسلامی معتدل، برخی دانشجویان ابداًح‌طلب در این تشکیلات جذب انجام گرفته و در ادامه راه تسویه انجام گرفته‌اند و همچنین می‌گویند غلامی با ایجاد نهادی از بالا به پایین تحت عنوان تشکل دانشجویان معتدل، سعی دارد بدنه دانشگاه را حامی خود جلوه دهد، گفت: تاجایی که در جریان هستم، انجمن اسلامی معتدل دانشگاه بوعلی عملانجام بدی نداشته و در مقاطعی با دعوت از چهره‌های سیاسی از جمله دکتر مطهری و بنده، گرایش خود را نشان داده اســـــت.

وی افزود: به نظر می‌رسد اعضای این انجمن طیفی از دانشجویان ابداًح‌طلب هستند که نام خود را انجمن اسلامی معتدل گذاشته‌اند. به صورت حتم طیف دیگری از دانشجویان این دانشگاه که خود را ابداًح‌طلبانی اصیل‌تر می‌دانند نیز به‌دنبال تشکیل انجمن اسلامی خود هستند.

 

 

علت طولانی انجام گرفتن روند صدور مجوز انجمن اسلامی دانشجویان ابداًح‌طلب بوعلی


وی درباره علت عدم صدور مجوز انجمن اسلامی دانشجویان ابداًح‌طلب دانشگاه بوعلی نیز گفت: اتفاقاً جناب آقا غلامی در این رابطه نیز توضیحاتی ارائه انجامه و گفتند که مدتی طول کشیده تا این دانشجویان اساس‌نامه پیشنهادی خود را ارائه انجامند که در ابتدا متن این اساسنامه زیاد از اندازه طولانی بوده و درنتیجه روند ابداًح این اساسنامه نیز مدتی به طول انجامیده که هم‌اکنون به انجام رسیده و اکنون نیز باوجود آن‌که این فرآیند طولانی انجام گرفته، هم‌اکنون پرونده برای صدور مجوز به جریان افتاده اســـــت. گویا در یک مقطع نیز ملاحظاتی درباره اشخاص متقاضی مجوز مطرح انجام گرفته که این افراد تغییر انجامه‌اند و درمجموع به نظر می‌رسد لزوم طی روند اداری نیز منجر به طولانی‌تر انجام گرفتن این پروسه انجام گرفته اســـــت.

صادقی ادامه داد: جناب آقا غلامی همچنین گفت که به صورت حتم این روند در مراحل پایانی قرار دارد و بنا بود که مجوز به‌زودی صادر شود اما باتوجه به مسائلی که درباره احتمال معرفی رییس دانشگاه به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم مطرح انجام گرفته، شخصاً دست نگه داشته تا احیاناً این شائبه ایجاد نشود که صدور مجوز به دلیل این مسئله بوده اســـــت.

 

 

غلامی در دولت روحانی سعی انجام دانشگاه را به‌نحوی عاقلانه مدیریت کند


نماینده ابداًح‌طلب آقام پایتخت با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی غلامی، در پاسخ به سوال درمورد نحوه مدیریت او در  ۴ سال اخیر گفت: به نظر می‌رسد جناب آقا غلامی در این مدت سعی انجامه، دانشگاه را به‌ نحوی عاقلانه مدیریت کند و بدون این‌که منجر به ایجاد تنش در فضای دانشگاه شود، طوری رفتار کند که پایانی دانشجویان با گرایش‌های مختلف قادر به فعالیت باشند.

 

 

نقش غلامی در برخورد با نشریات دانشجویی دانشجویی بوعلی


وی درباره برخوردهایی که با نشریات دانشجویی شده، گفت: نکته حائز اهمیت این اســـــت که عمده این مسائل و برخوردها با نشریات دانشجویی ازسوی نهادهایی خارج از دانشگاه شده اســـــت و جناب آقا غلامی هم گفتند که بخش حقوقی دانشگاه مدام پیگیر این پرونده‌ها بوده و شخصاً نیز پیگیر بوده و اتفاقاً درباره هر موردی که مطرح انجامیم، در تماسی که با دفتر حقوقی دانشگاه داشتند، توضیحاتی را به تفصیل دریافت و به ما ارائه انجامند و به نظر می‌رسد پیگیری‌های جدی شده اســـــت و خودشان هم در جلسه گفتند که  حتی در مواردی با برخی مقامات قضایی رایخانومی‌هایی داشته اســـــت.

 

 

برخی منتقدان غلامی ضعف‌های اخلاقی خود را پشت شعارهای سیاسی پنهان انجامند


رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس دهم همچنین گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این اســـــت که در این جلسه پس از آن‌که انتقادات را مطرح انجامیم، مشخص انجام گرفت برخی از اشخاصی که در این مدت انتقادات زیاد انجام گرفتیدی نسبت به عملانجام جناب آقا غلامی داشتند، بجز مشکلات سیاسی و دانشجویی، بعضاً پرونده‌هایی نیز به لحاظ اخلاقی داشتند.

وی افزود: به نظر می‌رسد برخی از این مخالفت‌ها منجر به غبارآلود انجام گرفتن فضا انجام گرفته و آن‌چنان که متوجه انجام گرفتم، درواقع برخی منتقدان سردشوار جناب آقا غلامی سعی می‌کنند بعضی مشکلات اخلاقی و غیرسیاسی‌شان را پشت مسائل سیاسی پنهان کنند و طبیعتاً وقتی متوجه این مسئله انجام گرفتم، بر دیدگاهم اثر گذاشت. این درست نیست که در هیاهوهایی این‌چنینی با داعیه ابداًح‌طلبی از فردی حمایت کنیم که در پس شعارها و مسائل سیاسی قصد دارد ضعف‌های اخلاقی خود را پنهان کند.

 

 

عدم قاطعیت و صآسوده مدیران دانشگاه‌ها مختص غلامی نیست


صادقی در عین حال تصریح انجام: به صورت حتم بنده برخی از انتقادهای منتقدان را قبول دارم اما باید بگویم این انتقادها صرفاً مختص عملانجام جناب آقا غلامی نیست؛ در واقع آن‌چه در دوره فعلی، تقریباً فراگیر انجام گرفته، این اســـــت که مدیران دانشگاه‌ها از آن قاطعیت، صآسوده و شجاعت لازم برخوردار نیستند و این مسئله سوال‌برانگیز اســـــت؛ هرتعداد بعضاً این‌طور توجیه می‌کنند که این محافظه‌کاری به‌خاطر تغییر شرایط کشور اســـــت.

 

 

اگر مدیران با قاطعیت ورود کنند، می‌توانیم بر محدودیت‌ها فائق بیاییم


وی خاطرنشان انجام: جناب آقا غلامی در این رابطه گفتند که در شرایطی مدیریت دانشگاه را به‌دست گرفتیم که نحوه مدیریت دانشگاه در ۸ ساله احمدی‌نژاد مشکلات اساسی ایجاد انجامه بود و برای این‌که بتوانیم راه حرکت را مجدد به ریل خود برگردانیم، نیاز به زمان افزایشی داریم. علاوه بر این، تاکید داشتند که محدودیت‌ها افزایش چشم‌گیری داشته اســـــت. با این حال شخصاً همچون دانشجویان و عمده منتقدان جناب آقا غلامی معتقدم اگر مدیران با جدیت و قاطعیت در مسائل مختلف ورود کنند، می‌توانیم با کمک یکدیگر بر این محدودیت‌ها فائق بیاییم.

 

 

برگزاری جلسه احتمالی ظهر یکشنبه فراکسیون امید با غلامی


عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان انجام: درمجموع قرار انجام گرفت اگر صبح روز یکشنبه جناب آقا غلامی از سوی رییس‌جمهوری به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت علوم معرفی انجام گرفت، پس از اپایان جلسه علنی در فراکسیون امید میزبان ایشان باشیم تا بتوانیم با حضور دیگر نمایندگان بررسی‌های دقیق‌تری را انجام دهیم و اگر دیگر نمایندگان نیز انتقاداتی داشتند، مطرح شود.

صادقی در پایان تصریح انجام: در مجموع به نظر می‌رسد جناب آقا غلامی گزینه ایده‌آل برای وزارت علوم نیست اما درنهایت باتوجه جمیع شرایط و بن‌بستی که در این حوزه ایجاد انجام گرفته، حضورش می‌تواند راهگشا باانجام گرفت.۱۱۰