تولد ۴۶ سالگی نیکی کریمی

تولد نیکی کریمی

نیکی کریمی متولد ۱۹ آبان ۱۳۵۰ می باانجام گرفت. نیکی کریمی از سال ۱۳۶۸ فعالیت هنری خود را آغاز انجام و در سال ۱۳۶۹ با فیلم عروس به منطقهت و محبوبیت رسید.

 

 

 

تصویر جشن تولد نیکی کریمی در ۴۶ سالگی