تغییرات واژن در رابطه جنسی برای خانم ها به چه صورت اســـــت • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

از نخستین فکر به رابطه جنسی تا رسیدن به ارگاسم چه اتفاقاتی برای واژن یک خانوم رخ می دهد.

مجله سلامت خانومان Women’s Health  و کنگره خانومان ماما و متخصص خانومان و زایمان امریکا American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) در یک نظرسنجی منحصر به فرد همکاری انجامند که نشان داد که خانومان چقدر از آناتومی بدن خود هشدار دارند. و در نتیجه این نظر سنجی متوجه انجام گرفتند که در کمال تاسف این هشدار زیاد نیست. برای کمک به درک بهتر اندام های پایین تنه تان راهنمایی که در این باره در نوامبر ۲۰۱۴ منتشر انجام گرفته را به صورت خلاصه در اختیارتان قرار می دهیم.

در زمان رابطه جنسی اتفاقی که برای آقا رخ می دهد در ظاهر و نمایان اســـــت ولی اتفاقی که برای شما رخ می دهد و تحریک کننده اســـــت در درون بدن شماســـــت…


دستگاه تناسلی خانومانه

– مغز دوم شما (واژن) یک فعالیت بلقوه و پنهانی را احساس می کند، رگ های خونی شما منبسط می شوند و گسترش می یابند و جریان خون اضافی را مستقیما به سمت پایین تنه تان هدایت انجام میدهند. افزایش گردش خون باعث ایجاد ترشحات واژینال می شود – این روانکاری طبیعی توسط ترشحات طبیعی که از پروتئین ها و اسیدهای آمینه تشکیل انجام گرفته انجام می شوند و فرج را حجیم می کند. هزاران عصب به واژن ختم می شوند در نتیجه این بخش تبدیل به حساس ترین بخش بدن می شود.

 

– بافت های کلیتوریس(چوچوله) clitoris سفت و متورم می شوند. بله ما در مورد این اندام کوچک سفت صحبت می کنیم. اگر تکمیلا تحریک انجام گرفته باشید حتی ممکن اســـــت اندازه کلیتوریس به ۳ برابر مواقع عادی برسد. ( مدتی طول می کانجام گرفت که این تورم کاهش پیدا انجامه و به حالت نخستیه برگردد ولی در طول این مدت ادرار انجامن ممکن اســـــت برای بعضی از خانومان مشکل باانجام گرفت.)

 

– رحم (سرویکس) cervix نرم انجام گرفته و اعصاب محیطی آن در تماس با آلت جنسی آقا تحریک می شوند و می تواند همان مناطق مربوط به لذت که زمان عشقگیم تحریک میشوند را فعال کند.

 

– حدود ۱۰ درصد از خانومان می توانند حین ارگاسم با انقباض عضلات کف لگن مایعی روشن از مجاری ادرار خود ترشح کنند که ادرار نیست بلکه ” انزال خانومانه ” اســـــت. این مایع متشکل از قندهای طبیعی و اسید فسفاتاز پروستات prostatic acid phosphatase اســـــت که در منی هم مشاهده می شود. نکته جالب توجه این اســـــت که این مساله برای شریک خانومدگیتان به انجام گرفتت تحریک آمیز اســـــت.