تصویر ها خیره‌کننده حلقه‌های گردوغبار اطراف ستاره‌های جوان • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اخترشناسان تصویر ها جدیدی از حلقه‌های گرد و غبار اطراف ستاره‌های جوان به اشتراک گذاشته‌اند که با هشدارات این تصویر ها می‌توانند چگونگی ساختار منظومه شمسی را شبیه‌سازی کنند.

به نقل ایسنا و به گرازش از تک تایمز، محققان توانستند تصویر های از حلقه‌های گرد و غبار در اطراف ستاره‌های جوان را با اســـــتفاده از ابزار “Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research” تلسکوپ زیاد بزرگ “رصدخانه جنوبی اروپا” (Southern Observatory) در شیلی، ثبت کنند.

این تصویر ها به عنوان بخشی از “دیسک‌های کهکشانی اطراف ستاره‌های تی ثوری” (Discs Around T Tauri Stars)، با بررسی ابزار SPHERE ثبت انجام گرفته اســـــت. ستاره‌های جوان به عنوان ستاره‌های تی ثوری شناخته می‌شوند و جوانتر از ۱۰ میلیون سال سن دارند.

ستاره‌های جوان مشاهده انجام گرفته توسط محققان بین ۲۳۰ تا ۵۰۰ سال نوری دور از زمین قرار داشتند.

دیسک‌های کهکشانی ثبت انجام گرفته توسط ابزار SPHERE اندازه و شکل متفاوت دارند. برخی از حلقه‌ها روشن و برخی از آنها تیره هستند.

تصویر های که توسط ستاره‌شناسان به اشتراک گذاشته انجام گرفته نشان می‌دهد که ستارگان جوان از لحاظ نحوه تشکیل سیستم‌هایشان ممکن اســـــت در مقیاس‌های مختلف باشند.

دیسک‌های کهکشانی اطراف ستارگان جوان نیز حاوی گاز، گرد و غبار و خرده سیارات هستند که این‌ها قطعات تشکیل دهنده سیارات هستند. مأموریت اصلی SPHERE کشف سیارات فراخورشیدی غول پیکر اســـــت.

محققان از “آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما” (ALMA)  که یک پروژه حیاتی رایویی اســـــت، در شیلی اســـــتفاده انجامند. آنها توانستند اجزای گاز گردوغبار و گاز مونوکسید کربن در حلقه‌های اطراف ستاره ” HD 163296” را مشاهده کنند. این مشاهدات نشان داد که دو سیاره در اطراف این ستاره وجود دارد.

محققان سه شکاف را در “قرص پیش-سیاره‌ای” (protoplanetary disk) در اطراف این ستاره یافتند. یک شکاف AU 60 (93 مایل) و دو شکاف دیگر به ترتیب ۱۰۰ AU و ۱۶۰ AU از ستاره “HD 163296” دور بودند.

۱۱۰