تصویر های پژمان جمشیدی و خواهرش مامک و برادرش

پژمان جمشیدی و خواهرش

پژمان جمشیدی گیمگر و فوتبالیست سابق کشورمان, تصویر هایی از خودش در کنار خواهر و برادرش را منتشر انجامه اســـــت.

 

 

پژمان جمشیدی در کنار خواهر و برادرش

 

مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی