تصویر های جدید روژان آریامنش در سن ۲۱ سالگی گیمگر سریال خوش رکاب

روژان آریامنش گیمگر خردسال تلویزیون

اگر سریال هایی مانند دردسروالدین، خوش رکاب و… را بخاطر داشته باشید, دختربچه ای در این سریال ها حضور داشت که با موهای فرفری خوش میدرخشید!

روژان آریامنش همان دختری اســـــت که این روزها ۲۱ ساله انجام گرفته اســـــت.

در ادامه تصویر هایی از تغییر چهره روژان آریامنش را مشاهده خواهید انجام.

 

روژان آریامنش در سریال خوش رکاب

روژان آریامنش در سریال خوش رکاب

 

چهره روژان آریامنش

چهره روژان آریامنش

 

تفاوت چهره روژان آریامنش

rojanaryamanesh 3.jpg