تصویر طلا گلزار مانکن ایرانی و پدرش

طلا گلزار و پدرش

طلا گلزار مانکن ایرانی که در آمریکا خانومدگی می کند, تصویر و متنی را درباره پدرش منتشر انجام.

طلا گلزار نوشت:

*****

بابای گلم

ممنون که بهترین پدر دنیا هستی

ممنون که یادم دادی تجربه کنم و یاد بگیرم

هر چه هستم برای اینه که تو  یادم دادی هیچ وقت در خانومدگی تسلیم نشم

دوستت دارم بابایی