تصویر جدید کاسینی از بزرگترین قمر زحل • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

تصویر جدید کاسینی از بزرگترین قمر زحل

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

فضاپیمای کاسینی تصویر جدیدی از قمر تایتان و ابرهای متانی اقیانوس‌های هیدروکربنی آن ارسال انجام.

به گزارش ایسنا و به گرازش از اسپیس، دریاهای تیره‌رنگ هیدروکربنی در قمر تایتان در نزدیکی قطب شمال این قمر به وضوح قابل مشاهده هستند.

در زحل تابستان به تازگی آغاز انجام گرفته و این موضوع در تغییر رنگ این اقیانوس‌ها موثر اســـــت. با توجه به اینکه زحل تقریبا هر ۲۹٫۵ سال یک بار به دور خورشید می‌چرخد، هر فصل آن حدود ۷٫۵ سال به طول می‌انجامد.

“تایتان”(Titanic)، بزرگ‌ترین قمر زحل اســـــت که در فاصله ۱٫۲ میلیارد کیلومتری از خورشید واقع انجام گرفته‌اســـــت. تایتان زیاد کندتر از زمین به دور خود می‌چرخد، به طوری که یک روز تایتان در حدود ۱۶ روز زمین اســـــت.

 فضاپیمای “کاسینی”(Cassini) این تصویر را از ارتفاع ۳۱۵ هزار کیلومتری سطح تایتان گرفته اســـــت.

تایتان توسط چشم غیر مسلح قابل  رؤیت نیست ولی می‌توان آن را توسط تلسکوپ‌های آماتوری و یا حتی برخی دوربین‌های چشمی قوی مشاهده نمود.

تایتان تنها قمری اســـــت که دارای اتمسفر غلیظ بوده و تنها جرمی غیر از زمین اســـــت که دارای منابع اثبات انجام گرفته سطحی مایعات می‌باانجام گرفت.این قمر غالباً قمری با مشخصات سیاره خوانده می‌شود و دومین قمر بزرگ در سامانه خورشیدی اســـــت.

جو تایتان غالباً از نیتروژن اســـــت با این حال دارای متان و اتان نیز می‌باانجام گرفت. وجود باد و باران سطح تایتان را به شکلی مشابه سطح زمین تبدیل انجامه‌ اســـــت. 

ماهواره‌های زیادی وجود زیست و یا مراحل  ابتدایی پیدایش شرایط پیشا-زیستی در تایتان را مورد کاوش قرار داده‌اند.

تایتان دارای جوی نسبتاً فشرده و شبیه به زمین در دوران شکل‌گیری آن اســـــت. اما با توجه به سرمای انجام گرفتید (منهای ۱۸۰ درجه) در قمر تایتان، وجود زیست از نوع زمینی در آن بعید به نظر می‌رسد.

در زیر سطح تایتان، ترکیباتی از آب و آمونیاک وجود دارد. این اقیانوس زیرسطحی در حقیقت یک لایه مایع اســـــت که محتوی ترکیباتی از آب و یا آب ترکیب انجام گرفته با آمونیاک اســـــت و در ژرفای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری از سطح آن قرار گرفته‌اســـــت.

 ساختار درونی تایتان از یک لایه یخی تشکیل انجام گرفته‌ اســـــت که از هسته سنگی آن از طریق یک لایه مایع جدا انجام گرفته‌ اســـــت. این ویژگی موجب می‌شود که سطح جامد تایتان از بادهای فصلی حاضر در اتمسفر آسیب نبیند.

ناسا اعلام انجامه اســـــت که علاوه بر قمر تایتان، یکی دیگر از قمرهای زحل موسوم به انسلادوس می‌تواند دارای حیات میکروبی باانجام گرفت.۱۱۰