تصویر جدید نرگس محمدی که تبلیغ آژانس هواپیمایی را انجامه اســـــت

 

تصویر جدید نرگس محمدی

نرگس محمدی گیمگر کشورمان با انتشار تصویر و متنی به تبلیغ یک آژانس هواپیمایی پرداخت.

نرگس محمدی نوشت:

*****

اژانس هواپیماى الیاد گشت با مدیریت نیکو اقاى رضا اقاخان و پرسنل بینظیرش متداوم بهترین خدمات و به من میده خواســـــتم با این پست ازشون تشکر کنم و خسته نباشید بگم

 

تصویر نرگس محمدی

تصویر نرگس محمدی