تصویری از لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی

لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی

شاید عجیب به نظر برسد اما لادن سلیمانی گیمگر کشورمان, مادر هانیه غلامی می باانجام گرفت ظاهر جوان لادن سلیمانی باعث انجام گرفته باور این موضوع که وی دختری ۲۳ ساله دارد کمی دشوار باانجام گرفت!

 

هانیه غلامی در کنار مادرش لادن سلیمانی

هانیه غلامی در کنار مادرش لادن سلیمانی

 

لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی

لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی